ทำนายฝัน 'เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง จะหมดเคราะห์ หมดโศก ไร้โรคภัย ถ้ากำลังดำเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ จะประสบผลสำเร็จอย่างมากโดยมิได้คาดฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง'

จะหมดเคราะห์ หมดโศก ไร้โรคภัย ถ้ากำลังดำเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ จะประสบผลสำเร็จอย่างมากโดยมิได้คาดฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เชิงตะกอน ตุ้มหูหาย ซ่อน ไส้ไหลจากท้อง ผ้าฝ้าย พระบรมรูป ภรรยาทิ้ง โบดำผูกคอตนเอง พูดสนทนา ตบแต่ง ปล่อยสัตว์ ตาชั่ง แชมพู ตะไคร้ อดตาย ภรรยาหนี เลือดออกทางทวาร อดทน รองเท้า เณรหน้าไฟ แมวสีขาว ถูกโกง กระถางสามขา ขโมย บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ขวัญ ผ้าใบ ทอดทิ้งคนรัก ทำนาไม่ได้ผลดี สามีตาย พนมมือ นอนเล่นกลางดิน ป่าเขา หม้อ โดนแทง เล่นฟองสบู่ หาบขี้กลับบ้าน เงา กวาง นาค ของเล่น แพรพรรณ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ผ่าท้อง ตนเองทำความผิด ล้างเท้าตัวเอง นอนโรงพยาบาล ฝา กระโดด ชามแตก เครื่องจักรไม่ทำงาน สุริยคราส ครอบครัว เมฆสีเลือด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นองเลือด ไหว้เจ้า ยกโทษ ตู้กับข้าว คางคก บุคคลที่เป็นคนร้าย ความรัก แป้ง ยานพาหนะ ได้รับรางวัล อ้อย ศีรษะมีเหา ทะเลที่เงียบสงบ ตกช้าง ทำแว่นตาแตก ตกจากดาดฟ้า ตรอกซอกซอย จีวร ตำหนัก สถานีขนส่ง สวมเสื้อขาด นั่งบนอาสนะสงฆ์ หินก้อนใหญ่ ตัดผม วอ ถูกประณาม ถูกพายุพัดพาไปไกล ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด มารดา เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ พูดคุยกับคนต่างชาติ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ทะเลาะกับแม่ยาย นกกางเขน แก้วแตก ลายนิ้วมือ ฌาปนกิจ ป่วยลงท้อง นกเค้าแมวหรือนกฮูก เฆี่ยน หนังสือ ฝาเรือน ธนู นุ่งผ้าใหม่ ฆ่าหมัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น