ทำนายฝัน 'แขน'

ฝันเห็น ฝันว่า แขน เห็นแขนสมบูรณ์ จะร่ำรวย เพื่อนฝูงชื่อตรง หากเห็นกล้ามเนื้อแขน ความลับของตนจะถูกเปิดเผย หากเห็นแขนขาด หรือ ซูบซีด จะเกิดเรื่องเศร้า จะสูญเสียคนในบ้าน หรือมิฉะนั้นตนจะต้องพลัดพรากจากบ้าน ( ฝันเห็นแขน ขา หรือเข่า ส่วนมากเป็นนิมิตเกี่ยวกับ บิดา มารดา บุตร ภรรยา หรือญาติสนิท )
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แขน'

เห็นแขนสมบูรณ์ จะร่ำรวย เพื่อนฝูงชื่อตรง หากเห็นกล้ามเนื้อแขน ความลับของตนจะถูกเปิดเผย หากเห็นแขนขาด หรือ ซูบซีด จะเกิดเรื่องเศร้า จะสูญเสียคนในบ้าน หรือมิฉะนั้นตนจะต้องพลัดพรากจากบ้าน ( ฝันเห็นแขน ขา หรือเข่า ส่วนมากเป็นนิมิตเกี่ยวกับ บิดา มารดา บุตร ภรรยา หรือญาติสนิท )

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตุ๊กแก นอกใจแฟน ขุด ตกใจ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ดอกกุหลาบ เดินทางไปวัด ยิ้ม สุกรกลายเป็นคน ตีงู ตบแต่ง แมวตาย แหวนหาย เชือกรัดคอ ถูกโยนลงทะเล กัลปพฤกษ์ เล่น pubg พระบรมรูป พรวนดิน บริโภคเนื่อสุกร ข้าวในนา เครื่องบินบังคับ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กระท่อมริมทะเล กระปุก เงินกู้ รถศพ กุมารทอง กอดผู้หญิง ใบลาน เดินเรือ ตกกล้า น้ำแข็ง ตู้หนังสือ ฆ่าเป็ด กลองโบราณ ญาติกำลังจะตาย ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ผ้าแพร รถยนต์ กระสอบข้าวสาร ฟ้อนรำ ถูกฟันคอขาด ผนังบ้าน ไม้ไผ่ กระดูกแตก จูบคนรัก กระจกหลากสี สร้อยทอง ทางม้าลาย เหรียญ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ด่า ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน บัตรเครดิต ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กระโดด ดม ห้อง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ไก่ฟ้า หมาตาย ปอด ลมพายุ สวรรค์ เอามีดฟันเท้าตัวเอง ส้มตำ ป่าช้า ตัวเองเป็นคนวิกลจริต งาช้าง เชือดคอสุกร เข้าไปในโรงพยาบาล จิ้งเหลน มีดเหน็บที่เอว ถูกเสือกัด ละลาย ร้องเพลง ตำรวจตั้งด่าน ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น กก ชอล์ก กางร่ม ผ้าเช็ดหน้า ซื้อผ้าขาว ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ตกทุกข์ได้ยาก บ้านไฟไหม้ บันไดสูง มุ้งหมอน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ อมตะ กินเนื้อมนุษย์ การสร้างโบสถ์ ภรรยาหนี สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดินอยู่ในความมืด ปะชุน ลำน้ำ นอนโรงพยาบาล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM