ทำนายฝัน 'แผนผัง'

ฝันเห็น ฝันว่า แผนผัง ฝืนเห็นแผนผัง ทำนายว่า จะมีโชคลาภ หรือได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวง หรือจากการค้าขา หากฝันว่ากำลังเขียนแผนผัง ความรักจะไม่ราบรื่น หากผันว่าเขียนแผนผังด้วยดินสอ คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือ มีโชคลาภทางการเสี่ยง หากคุณเขียนแผนผังด้วยปากกา ถ้าเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ ชายจะมีวาสนาดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แผนผัง'

ฝืนเห็นแผนผัง ทำนายว่า จะมีโชคลาภ หรือได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวง หรือจากการค้าขา หากฝันว่ากำลังเขียนแผนผัง ความรักจะไม่ราบรื่น หากผันว่าเขียนแผนผังด้วยดินสอ คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือ มีโชคลาภทางการเสี่ยง หากคุณเขียนแผนผังด้วยปากกา ถ้าเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ ชายจะมีวาสนาดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประกายไฟ เรือนแพ คำสัญญา ญาณ ขี่ม้า ยกโทษให้ใครบางคน ปลูกบ้านต้นไม้ ตาชั่ง สลัก ออร์แกน สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) อาบน้ำในอ่าง ด้วง คนร้าย ซ้อมรบ ถุงใส่เงิน พระพรหม วอ ฆ่าเสือ ปืน ช่างเหล็ก กินเนื้อคนอื่น ถูกข่มขืน ไทร ป่า คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ น้ำฝน ย้ายบ้าน นกกางเขน เดินถอยหลัง ทาเล็บ ทันตแพทย์ บุคคลที่มีชื่อเสียง สร้อยข้อมือ นักแสดง ได้พูดคุยกับเพื่อน คบบัณฑิต ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ทำนาได้ผลผลิตดี คู คลอง เสื่อไม้ไผ่ ล่องแพ ละทิ้งครอบครัว หุ่น ซ่อมแซมรั้วบ้าน ฤดูร้อน หญิงเปลือยกาย ลมพายุ ไม้พลอง สามง่ามสำหรับแทงปลา พริก ค้างคาว ได้กลิ่นของบูดเน่า งง ถังขยะ รังดุม ฝังศพคนที่รู้จัก บวชพระ ดื่มน้ำหวาน บังสูรย์ กระดานดำว่างเปล่า จอมปลวก ทะเลาะ เดินอยู่ในสุสาน เลี้ยงกระต่าย ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย โต๊ะรับประทานอาหาร หมี ขัน เลือกผัก ปลาฉลาม เก็บเงินได้ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน สวมเสื้อสีขาว ฮา กระทง วงกต เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กระเป๋า ถูกแทง เปรต นาฬิกาข้อมือเสีย ช้อนเปื้อน โกศ คนแก่ ทำขวดแตก สมุด อยากตาย ถอดรองเท้า นุ่งชุดขาว ภรรยาทิ้ง สตางค์ ต้นไม้แห้ง กระท่อมริมทะเล ไวโอลิน ไม้กวาด ชฎา ขุด ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ถูกเรียกตัวมาประชุม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM