ทำนายฝัน 'แมลงภู่'

ฝันเห็น ฝันว่า แมลงภู่ ฝันว่าถูกแมลงภู่ต่อย การงานของคุณจะล่าช้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมลงภู่'

ฝันว่าถูกแมลงภู่ต่อย การงานของคุณจะล่าช้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเงินตัวทอง ทำนาไม่ได้ผลดี เอทีเอ็ม ปล่อยปลาดุก ต่อสู้กับปีศาจ ใบไม้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถูกกรรโชกทรัพย์ นกเกาะหลังงู ต้นไม้ ผ่าท้อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร บอลลูนตก ทดน้ำ ลำธาร โกนขนหน้าแข้ง เหงื่อ กินเกินขนาด ได้ยินเสียงกระซิบ จักรพรรดิ ฟาก สุริยคราส หวีหัก รักภรรยาตัวเอง พระสงฆ์ ถุงมือ นำเที่ยว กลืนดวงอาทิตย์ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ถูกตะปูตำเท้า จองจำ หีบศพ ขี่นางโค กระต่ายน้อย ผีตายโหง จับลูกเสือ ฤกษ์ดี มีคนขอโทษ พู่กัน บวชพระ โคเข้าบ้าน อาคันตุกะ มีดบาด การสร้างโบสถ์ โกรธ ฉลาด หวีไม้ สร้อยทองคำ ถูกต่อต่อย เสื้อครุย การทำผิดพลาด ญาติมิตร ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม หูแหว่ง เขียด ป่าช้า คราส หมากัด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ธุรกิจ หิมะตกถูกตัว เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เงาะ ปริญญาบัตร ตกกล้า มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี สิริภาจุกาภรณ์ ไก่กกไข่ ตกลงมาจากอากาศ งมหาของ ปล่อยออกจากคุก กริช ปลูกบ้าน มะพร้าว ฟูก กระท่อมในป่า หญิง เล่าเรื่องตลก เสื้อผ้า กินรีหรือกินนร อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ภรรยาเปลือยกาย วิดน้ำ วงเวียน เดินสะดุดหกล้ม หมูกลายเป็นคน จมูก เรือน ไฮไฟว์ ( hi5 ) ยกของ กีตาร์ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ หัวไก่ สาดน้ำ ผู้หญิงตบผู้ชาย ขนมเข่ง ปลาทองที่ตายแล้ว ภรรยามีลูก ไฝ งูรัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM