ทำนายฝัน 'โรคเรื้อน'

ฝันเห็น ฝันว่า โรคเรื้อน หากใครฝันว่าเป็นโรคเรื้อนขึ้นตามร่างกาย หรือ มีบาดแผลมีหนองเฟอะตามผิวหนังของตนเอง ทำนายว่า จะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้อง และ เพื่อนฝูง จะมีผู้นำลาภมาให้ถึงบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'โรคเรื้อน'

หากใครฝันว่าเป็นโรคเรื้อนขึ้นตามร่างกาย หรือ มีบาดแผลมีหนองเฟอะตามผิวหนังของตนเอง ทำนายว่า จะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้อง และ เพื่อนฝูง จะมีผู้นำลาภมาให้ถึงบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เม่น กล่าวคำอำลาญาติ ร่องน้ำ เล่นการพนัน ค่ำคืน มดกัด กำลังขับรถ เจ้าที่ เห็นปีศาจกินคน มีดบาด กัลปพฤกษ์ ที่ฝังศพ ตู้เซฟ จองจำ กก หมู พระเจ้า ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน โกนผม เดือน จักรพรรดิ ทาแป้ง ลา ( สัตว์ ) กินผลไม้แฝด จับเงิน ปล่อยปลาดุก ถวายของแด่พระสงฆ์ ถูกกลั่นแกล้ง ความลับ ทำนบ ได้ยินเสียงกลอง ทำลายโซ่ตรวน บัตรเชิญ วันเกิด เต้นรำ ถูกด่าทอ เรือโยง กระจก สิริภาจุกาภรณ์ กระจาด กินถั่วต้ม ไก่ ว่ายน้ำ ถูกฆ่า อยู่ในอาการผิดหวัง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กระโดดจากที่สูง กกลูก ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ถูกตะปูตำเท้า เดินถอยหลัง เครื่องแบบทหาร ทัพพี ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ถีบจักรเย็บผ้า หัวหมู หวีงา ดวงอาทิตย์ทรงกลด มีปากเสียงภายในครอบครัว กีฬา ตัดผมใหม่ มงกุฎ ถ่ายขี้ กินเนื้อมนุษย์ เข้าประตูไม่ได้ ปัดกวาดฝุ่น พูดสนทนา กินเนื้อคนอื่น เมฆสีขาว ภาวนา ตัวเองถูกธรณีสูบ เห็นถนนที่ขรุขระ จูบ ถูกลูกปลุกให้ตื่น ตัวเองเป็นชู้ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เวที ซุกซ่อนตัว ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน รักเพื่อน ถูกฝังทั้งเป็น ถูกโจรชิงทรัพย์ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ธงชัย พระวิหาร ถูกสวมกุญแจมือ ได้ยินเสียงระฆัง ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เงาตัวเองในกระจก กฐิน งานบวชเณร ถูกฟันคอขาด พระจันทร์ เห็นรองเท้าเก่า อยู่ในอาการเร่งรีบ ปลูกพริก ผ้าม่าน กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ลังไม้ หนี้สิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM