ทำนายฝัน 'ให้รางวัล'

ฝันเห็น ฝันว่า ให้รางวัล ฝันว่าให้รางวัล คุณจะได้รับความเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ให้รางวัล'

ฝันว่าให้รางวัล คุณจะได้รับความเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) กลางคืน ธงชัย ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า มงกุฎ กินขนม เมาสุรา เมฆลอยนิ่ง เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ กระต๊อบ นำเที่ยว หิ่งห้อย ฆ่าผีเสื้อ การตายของเพื่อน กระซิบกับเพื่อน ปลวก ไมโครโฟน ญาติเสียชีวิต สีดำ พระพุทธเจ้า ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ลอยกระทง ถูกทรมาน ส้วม นั่งเรือ ด้วง กินเนื้อเป็ด ซื้อของโบราณ เดินทางไปวัด แสงบนท้องฟ้า วิชา จับปลา ผีตายโหง กำไลข้อเท้า เครื่องแบบทหาร จมูกหาย เที่ยวซ่อง ฟังเทศน์ฟังธรรม ถูกยิงด้วยธนู จานชาม ทันตแพทย์ หัวเราะ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง แร้งกินซากศพ ตัวเลข เห็นไม้กระดาน ดวงจันทร์ นำพัดมาโบกตามร่างกาย อยู่ในอาการผิดหวัง มดเต็มบ้านเมือง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย คนตกน้ำกำลังจะจม หญ้า ปากเน่า ถูกกลั่นแกล้ง คนแต่งชุดสีดำล้วน วิมาน ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ดื่มน้ำ ฤกษ์ไม่ดี ฏีกา ฮัจญ์ ดนตรี ถัง ขัดแย้ง ขวาน นกกระเรียน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ถลกหนังสัตว์ ไข่เป็ด จมน้ำ ชกคนที่จมูก กรรมกร เสื่อขาด ทอดแห งูเลื้อย สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดีใจ ชฎา ตัวเองเป็นกรรมกร เห็นประตูเมือง ลูบท้องหญิงตังครรภ์ คบบัณฑิต ถูกตัดมือ รังไก่ พระนาคปรก อาจารย์ ไข่มุก ความลับ บั้งไฟ เลี่ยมฟันทอง โยคี ลูกจันทร์ ควาย ฟ้อนรำ ประตู งานโกนจุก ลูกกระพรวน อดอยาก รถบรรทุกศพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM