ทำนายฝัน 'ไก่ฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ไก่ฟ้า จะได้รับคำนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่ จะมีเกียรติยศชื่อเสียง แต่อาจจะเจ็บป่วย ระวังเจอคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไก่ฟ้า'

จะได้รับคำนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่ จะมีเกียรติยศชื่อเสียง แต่อาจจะเจ็บป่วย ระวังเจอคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะไกร ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด เกือก แมงป่อง ทำนาเกี่ยวข้าว ตุ้มหู เซิ้งบั้งไฟ เล่น pubg ถูกทำโทษ เรือกำลังจม ปอด คนป่วยอยู่บนรถ ตักน้ำ ฤดูร้อน ตักบาตร กระเทย ลูกไก่ ฆ่าผึ้ง ศาล กระดาษสี ตัวเองมีชื่อเสียง ขวดยา ได้พูดคุยกับเพื่อน ธูปเทียน รังนก อมตะ เห็นประตูเมือง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ฝั่ง บ้านพัง ถาด เสียจริต กระท่อมร้าง ตกกองไฟ ผดุงครรภ์ ลุยไฟ สตรี เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก เครื่องปั้นดินเผา จับกระต่าย ดมกลิ่นดอกไม้ ไซเรน นั่งบนเตียง ฮ่อยจ๊อ ตกลงมาจากอากาศ ตักทรายเข้าบ้าน กษัตริย์ ปัสสาวะรดที่นอน เป็นบ้า มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา เลิกมุ้งขึ้น เข้าไปในโรงพยาบาล บัวขาว ปะชุน ขายตู้ ขายโต๊ะ พูดคุยกับโจร ปีก เหยียบอุจจาระ กล่าวคำอำลาญาติ แมลงปอ มาลัย ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แมลงสาบ หลงทาง กำลังขับรถ นกกาเหว่า ตกเลือด บ่อน้ำพุแห้งขอด แตร นอนกับนางงาม เข้าประตูไม่ได้ ฮา ท้องเสีย สงฆ์ อู่เรือ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) หมัดกัด ซาบซึ้งใจ ลูกอินทร์ เดินหลงไปในป่าละเมาะ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ทางรถไฟ เกวียน เพลิง ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ หน้าต่างพัง ตาหลายคู่ ศัตรู สวมเสื้อขาด ตัวเองมีปีก แสงบนท้องฟ้า ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ถูกกลั่นแกล้ง ถูก แตน-ต่อ ต่อย ทำให้คนอื่นตื่น น้ำตก เกา ประกาศการแต่งงานของตนเอง ภรรยาทิ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM