ทำนายฝัน 'ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ'

ฝันเห็น ฝันว่า ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฝันว่าได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ คุณจะได้รับของขวัญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ'

ฝันว่าได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ คุณจะได้รับของขวัญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นางฟ้า วงเวียน สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ตาย เจว็ด ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ได้พูดคุยกับเพื่อน ลากเกวียน นุ่งชุดหลากหลายสีสัน บนบาน เครื่องบูชา เกาะ ประเทียบ ยาพิษ นางกวัก ฝาหม้อตกลงพื้น ทะเลาะ นกร้อง ธนูหลายดอก ถูกตะปูตำเท้า ผ้าสีดำ สวะ กล่าวหา ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย พญานาค เป็นบ้า โดนดึงผม ได้กลิ่นธูป ดวงอาทิตย์มืดมัว ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ทางรถไฟ ร้านค้า ต้นกัลปพฤกษ์ เปิดเผยความลับกับเพื่อน ฟัน ทหารเข้าบ้าน เต่า อินทรี ปอด ไปยังเมืองนรก หนังสือ ความมืด ใบลาน จับกุ้ง ปลา สัปเหร่อ ฆ่าหมี ขมิ้น กงเกวียน นกกา บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ดวงแก้ว เตียง เห็นคนอื่นถูกประณาม ฟาง ศรีนครินทราบรมราชชนนี หมาหอน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ผักกาด เรือนแพ ประตูบ้าน จูบสัตว์เลี้ยง ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ โบดำผูกเสาบ้าน ย้ายบ้าน นาข้าวรกร้าง ได้ยินสุนัขเห่า รองเท้า โพธิ์ ช่อดอกไม้ เซิ้ง ปู ห่านฟ้า ขนคิ้ว ครุฑ ถือไต้ หรือ คบไฟ สวมแหวน ดักนก อาเจียนเป็นหนอง ตุ้มหู กัดคน ตัวเลข ทำนาได้ผลผลิตดี ภิกษุ เชิงเทียน เก้าอี้ เด็กอุ้มปลา แฉลบ หม้อ หลงทาง ดื่มกาแฟ แคร่หาม ภาชนะ ฮูก (นกฮูก) วิมาน กินเกินขนาด ฟ้อนรำ ญาตินํ้าตาตก ร้องเพลง เพื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM