ทำนายฝัน 'ไหล่เจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า ไหล่เจ็บ คุณจะเกิดความทุกข์ใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ไหล่เจ็บ'

คุณจะเกิดความทุกข์ใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข่วน ทำร้าย เครื่องลายคราม รังดุม ตาข่าย ก้อนหิน มหาสมุทรมีพายุ รางรถไฟ กิ๊บติดผม หนอน สามีตาย ตัวเองถูกประหาร ซื้อของโบราณ มือ เท้าขาด ยอดโดม คลื่นน้ำ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ทรมานคนอื่น รองเท้า กินเนื้อเป็ด พรวนดิน นกนางนวล ไส้เดือน กำไล ต่อสู้ ประดิษฐ์ กรน หญิงแต่งชุดสีแดง ได้ยินเสียงกบ ฟักแฟง โทรศัพท์ คนแต่งชุดสีดำล้วน ซีเมนต์ ตกน้ำ ไฝ ขี่หมู แฝด นั่งจับเจ่า ป่า หยก เข็มแทง พูดกับกลุ่มชน งง เดินรอดราวผ้า สุนัขหอน มวย ด่า ดักนก จิ้งจก รักกับนักบินหญิง ล้างภาชนะเครื่องใช้ งวง ฆ่าหมัด กังหัน ตราสัง ขี่โคอศุภราช โครงกระดูกมนุษย์ อาบน้ำในมหาสมุทร ถูกโจรชิงทรัพย์ เก็บผลมะม่วง หน้าต่างพัง เครื่องศาสตราวุธ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง โซ่ เห็นกระดุม เดินบริเวณวัด เป็นโจทก์ในศาล ฆ่าเป็ด เงี่ยง สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ขายของ เสวียน เห็นประตูบ้านตัวเอง ปลาหลีฮื้อ ตะไกร ฟ้ายามเมฆครึ้ม ผู้หญิงพายเรือ กระป๋องนม อุปกรณ์ทำครัว ดอกซ่อนกลิ่น เบ็ดตกปลา เดินขึ้นภูเขา ที่ฝังศพ กำไลแตกหัก ส่องกระจก น้ำผึ้ง คนเกี่ยวข้าว ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน กัลปพฤกษ์ พระสงฆ์ ข่าวร้าย เครื่องครัว กระโปรง หวีหัก มดเต็มบ้านเมือง ตัวเองเป็นกรรมกร ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ช่อดอกไม้ เข็มเย็บผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM