เกี่ยวกับเรา เว็บไซต์ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์ตั้งชื่อมงคล ตามหลักบาลีไวยากรณ์ เราเปิดให้บริการค้นหาชื่อดี ชื่อที่เหมาะสมกับตัวท่านเอง เพื่อความเป็นมงคลกับชีวิต เสริมโชคลาภ สุขภาพ การงาน เงินทอง โดยคำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยหลายแขนง

เว็บไซต์ ชื่อมงคล หรือ www.mongkolname.com เปิดให้บริการหลัก คือ การให้ผู้คนทั่วไปสามารถค้นหาชื่อที่เหมาะสมกับตัวเองสำหรับการเปลี่ยนชื่อใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ไทย เพื่อเป็นสิริมงคลในด้านต่าง ๆ ทั้งการงาน ความรัก โชคลาภ สุขภาพ เงินทอง การมีชื่อดี ย่อมเป็นสิริมงคล เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตอย่างหนึ่ง เป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจบารมีให้ทวีเพิ่มพูนมากขึ้น แต่ถ้ามีชื่อไม่เป็นมงคลหรือไม่ถูกโฉลกกับตนเอง อาจส่งผลทำให้ชีวิตตกระกำลำบาก เดือดร้อน จะได้ก็ไม่ได้ จะมีก็ไม่มี จะทำการงานใดก็ติดขัด ไม่เจริญก้าวหน้า มักประสบแต่ความล้มเหลว มีอุปสรรคกีดกั้น ต้องคอยปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยไป ไม่รู้จบสิ้น

แต่หลายคนหมั่นทำบุญสร้างกุศลอยู่เนือง ๆ แต่ก็ยงไม่ดีเท่าที่ควร ครั้นนึกขึ้นได้ หรือได้รับคำแนะนำจากญาติสนิทมิตรสหายให้เปลี่ยนชื่อใหม่ ก็ถึงบางอ้อ จึงไปเปลี่ยน แล้วกลับกลายเป็นดีวันดีคืน เรียกว่า "ไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นไปได้" เหมือนแค่การปลดล็อกนิดเดียว

การตั้งชื่อ สะท้อนความคิดของคนในแต่ละยุคนั้น ๆ การตั้งชื่อนับว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเราถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก แม้ในคัมภีร์พิชัยสงคราม ซึ่งเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับศึกสงคราม ก็ยังได้มีการบันทึกความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องชื่อเอาไว้ ชื่อ เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ติดตัวบุคคลตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต คุณพ่อคุณแม่ทราบดี และต้องการมอบชื่อที่ดีที่สุดให้กับลูก เพื่อเป็นของขวัญและมงคลอย่างหนึ่งในชีวิตของลูกน้อย เพราะความสำคัญของการมีชื่อที่ดี เพื่อเป็นสิ่งมงคลติดตัว เราจึงให้ความสำคัญในการเลือกชื่อมาใช้ หลักใหญ่ ๆ ที่นิยมใช้ในการตั้งชื่อ คือ

ตั้งชื่อตามหลักกฏหมาย

ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ระบุไว้ว่า บุคคลสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และอาจจะมีชื่อรองด้วยก็ได้ โดยได้อธิบายความหมายของชื่อตัวไว้ดังนี้

  • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินีหรือราชทินนาม
  • ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย
  • ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต
  • ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยไม่ได้ถูกถอดจะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็นชื่อตัวจริง หรือชื่อรองก็ได้

ตั้งชื่อตามหลักตำราโหราศาสตร์

ตั้งตามวัน เดือน ปีเกิด โดยอ้างอิงหลักโหราศาสตร์ที่เป็นที่นิยม เช่น หลักทักษาปกรณ์ เลขศาสตร์ อายตนะ 6 เป็นต้น

พระตั้งให้

เป็นทางเลือกที่พ่อแม่หลายคนรู้สึกอุ่นใจ โดยการให้พระผู้ใหญ่ที่ตนเองหรือครอบครัวนับถือเป็นผู้เลือกชื่อให้ลูก หรือบางทีก็อาจจะเลือกจากชื่อที่พระตั้งให้แล้ว แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็นำวัน เดือน ปีเกิดของลูกไปเทียบเพื่อเลือกชื่อเท่านั้น

เลือกชื่อจากการมีความหมายที่ดี

ความหมายดีงามเป็นมงคลต่อชีวิต อ่านแล้วไพเราะ นอกจากนั้นหากเป็นลูกที่เป็นแฝด การตั้งชื่ออาจต้องคำนึงถึงน้ำหนักของชื่อไม่ให้ต่างกันมากนัก

ชื่อพ่อแม่รวมกัน

ใช้ชื่อคุณปู่คุณย่ามาสลับตัวอักษร หรือเอาชื่อพ่อแม่มารวมกัน คำบางคำของนามสกุลมาตั้งชื่อ ตั้งให้คล้องจองกับพ่อแม่ หรือปู่ย่าตายาย

ตั้งชื่อลูกจากความประทับใจ

ชื่อสถานที่ หรือเมืองที่ประทับใจ เช่น ลอนดอน, มาดริด หรือชื่อบุคคลที่ประทับใจ เช่น นักร้อง รักกีฬา นักแสดง เป็นต้น

ใช้ความมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครตั้งชื่อลูก

เช่น ออกเสียงแปลก ชื่อยาวหรือสั้นกว่าปกติ มาจากภาษาอื่น

ตั้งชื่อลูกตามอาชีพของพ่อแม่

เช่น ถ้าที่บ้านเป็นธุรกิจโรงสี พ่อแม่บางท่านอาจจะตั้งชื่อลูกเป็นตระกูลข้าว เช่น ข้าวหอม ข้าวฟ่าง ข้าวนึ่ง เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM