พลังแห่งตัวเลข

ในชีวิตประจำวันของคนเรา รอบตัวเราเต็มไปด้วยตัวเลขตัวเลขแต่ละตัวมีพลังแฝงและมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป
พลังแห่งตัวเลข ( Power Of Number )
เลข พลัง ความหมาย

5

เลขแห่งการเกิด
ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องปีเกิดตามราศีนักษัตร และปีที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็เห็นจะไม่พ้นสัตว์ในตำนานที่หมายถึงอำนาจและบารมีอย่างมังกร ทำให้พ่อแม่ขาวจีนนิยมปั้มลูกกันในช่วงปีมังกร ส่งผลให้อัตราการเกิดในจีน ฮ่องกง และไต้หวัน เพิ่มขึ้น 5% หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 85,000 คน!

11

เลขแห่งการเดินทาง
อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า การเชื่อเรื่องตัวเลข ส่งผลต่อดวงชะตาขนาดไหน คือป้ายทะเบียนรถที่เปิดประมูล และเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ ซึ่งสถิติการประมูลป้ายทะเบียนรถ ที่สูงที่สุด คือทะเบียน ‘1 กก 1111’ เป็นทะเบียนท่ีถูกประมูลด้วย ราคาสูงสุดถึง 25 ล้านบาท!

98

เลขแห่งการสื่อสาร
เบอร์โทรเลขท้ายของคุณเบอร์อะไร ตัวเลขที่คุณใช้อาจ ส่งผลต่อดวงชะตาการเงินการงานความรักและครอบครัว ด้วยความเชื่อนี้ทำให้เกิดการประมูลเพื่อแย่งเบอร์สวยเบอร์ มงคล โดยที่สถิติการประมูล ที่แพงที่สุดคือ เบอร์ 09-88888888 ท่ีมีคนประมูลไปถึง 8.1 ล้านบาท!

66

เลขแห่งเส้นทาง
รัฐ Minnesota ของสหรัฐอเมริกานั้นมีทางหลวงเส้นหนึ่งที่มีหมายเลข 666 ตามความเชื่อนี่คือเลขซาตาน ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จนได้รับการเรียกขานว่า ทางหลวง สายปีศาจ (The Highway of the Beast) กระทั่งในปี 2003 ได้มีการเปลี่ยนไปใช้หมายเลข 491 แทนเลข 666

25

เลขแห่งการเปลี่ยนแปลง
คนไทยโบราณเชื่อว่า เมื่อถึงอายุ 25 ปี หรือเบญจเพส จะเป็นช่วงที่ดวงตก มาจากความเชื่อเรื่องธาตุและการโคจร ของดวงดาวที่ดวงอาทิตย์จะโคจรหมุนเวียนทุกๆ 12 ปี ตามปีนักษัตรแล้วขึ้นรอบใหม่ในปีที่ 13 ซึ่งนี่นับว่าเป็นปีเบญจเพส ครั้งแรก แต่เน่ืองจากในวัยเด็ก ธาตุต่างๆ ในจักรวาล ยังไม่มากนัก จนกระทั่งเข้าสู่รอบท่ี 2 คือช่วงอายุ 24 ที่จะเร่ิม นับเข้ารอบใหม่ปีที่ 25 น่ีล่ะนับว่าเป็นช่วงท่ีธาตุต่างๆ ครบ สมบูรณ์ และการโคจรขึ้นรอบใหม่ครั้งนี้ ก็ส่งผลต่อการ เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในชีวิต

61

เลขแห่งงานฉลอง
เป็นความเกี่ยวเนื่องมาจากเบญจเพส คนจีนเชื่อว่า ตอน อายุ 61 ปี เป็นการครบรอบพฤหัสจักรหรือยุคพฤหัส ซึ่งจะขึ้นธาตุดาวฤกษ์ใหม่อีกครั้ง ถือเป็นโอกาสจัดงานเลี้ยงฉลองหรือที่เรียกว่า ‘แซยิด’ ที่จัดข้ึนตอนอายุเต็ม 60 ข้ึนอายุ 61 เพ่ือถือเคล็ดป้องกันเรื่องไม่ดี เหมือนกับการได้ตายแล้วเกิด ใหม่ในปีที่ 6
ความหมายของตัวเลขวันเกิด
วันที่ ความหมาย

1

ความสําาเร็จ ชื่อเสียง การพึ่งพาตนเอง มีอิสระ ทางความคิด ตรงไปตรงมา

2

จินตนาการ จิตใจที่อ่อนไหว มีพรสวรรค์ในเรื่อง ละเอียดอ่อนและศิลปะ

3

ใฝ่หาความรู้ นักปราชญ์ มีอุดมการณ์ยิ่งใหญ่ มีความหลากหลาย

4

ความมั่นคง มีจิตวิญญาณของการหยั่งรู้ ชีวิต ก้าวย่างอย่างช้าๆ ฐานะมั่นคง

5

การเงิน การเจรจาดี อารมณ์ปรวนแปรไม่แน่นอน เฉียบแหลมทันคน

6

ความมีเสน่ห์ คนชอบพอรักใคร่ มีพรสวรรค์ ด้านศิลปะบันเทิง เอาตัวรอด

7

การต่อสู้แข่งขัน การแก้ปัญหา ความคิดที่แปลกแยก แตกต่างจากธรรมดา

8

ความห่างไกล ความชำนาญเฉพาะด้าน การขยายตัว หรือพัฒนาด้านต่างๆ

9

การประสบความสําาเร็จ ก้าวหน้า มีชื่อเสียง ความโดดเด่นรอบด้าน

10

สติปัญญามาก รักสันโดษ มั่นคงในความรักและ ความคิดของตนเอง

11

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดี ความคิดลึกซึ้งเข้าใจยาก

12

มีเพื่อนดี ๆ น้อย บริวารรอบข้างเยอะ เป็นผู้นำได้ดี แต่อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย

13

สนใจศาสตร์ลึกลับ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก้ปัญหา เฉพาะหน้าเก่ง ชอบการเรียน

14

ชอบสิ่งท้าทาย มีศัตรูและบริวารที่เป็นมิตรมาก พอๆ กัน ปฏิภาณดี

15

อ่อนไหว ใจกว้าง เชื่อคนง่าย ดวงชะตาทั้งผลักดัน และต่อต้านกันเอง

16

กระตือรือร้น โชคชะตาขึ้นๆ ลงๆ มีศัตรูมาก แต่โชควาสนาดีเป็นระยะ

17

ระดับจิตใจสูง ผู้คนยกย่องนับถือ มีความเป็นอมตะ เพราะคุณความดีที่ทําไว้

18

เป็นนักต่อสู้ มั่นคง ไม่เกรงกลัวใคร การเงิน ไม่ค่อยมั่นคง เดี๋ยวรวยเดี๋ยวจน

19

เย่อหยิ่ง อวดดี แต่มีดีให้อวด โชคดีและมีชัยชนะ เหนือสิ่งต่างๆ

20

ดวงชะตาหักเห ทะเยอทะยาน ชอบความเพ้อฝัน

21

บุคลิกขัดแย้ง ไหวพริบทันคน ชอบเกี่ยวข้องกับ ผู้คนมากหน้า

22

เข้าใจอะไรได้เร็วและลึกซึ้ง จิตสัมผัสดี มีความ สามารถด้านศิลปะ

23

ใช้ความรักและจิตใจเป็นใหญ่เหนือเหตุผล ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ

24

มีโชคลาภ มีเสน่ห์ที่วาจา รอบรู้ทุก ๆ ด้าน เข้าใจอะไรลึกซึ้ง

25

มีอุปสรรคมากมาย แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ดี

26

สุขุมรอบคอบ มีความสําาเร็จแบบไม่ค่อยมั่นคง ชอบเข้าสังคม

27

มีโชคลาภและประสบความสําาเร็จดี ซื่อสัตย์ และยุติธรรม

28

มองโลกในแง่ดี จิตใจอ่อนไหว เก็บความรู้สึกไว้ ไม่ค่อยแสดงออก

29

ทะเยอทะยานแรงกล้า เก็บทุกข์ไว้ในใจ เต็มไปด้วย ความคิดสร้างสรรค

30

เชื่อมั่นตัวเองสูง ชอบเอาชนะ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สติปัญญาลํา้าเลิศ

31

เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว ต้นร้ายปลายดี มองการณ์ไกล
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM