ตั้งชื่อลูก โปรแกรมตั้งชื่อลูกตามชื่อพ่อแม่

เว็บไซต์ ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อตามชื่อพ่อแม่ วิธีตั้งชื่อลูกตามชื่อของคุณพ่อคุณแม่ พิมพ์ชื่อคุณพ่อ คุณแม่ กดปุ่มค้นหาชื่อลูก ตรวจดูรายชื่อที่ชื่นชอบ อ่านความหมายตามหลักทักษาปกรณ์ เลขศาสตร์ อายตนะ 6 และสำคัญวันเกิดต้องไม่ตกกาลกิณี เพื่อความเป็นมงคล เจริญรุ่งเรือง สำหรับตั้งชื่อบุตรสาวหรือบุตรชาย

* หมายเหตุ : หลักการตั้งชื่อโดยอ้างอิงจากชื่อบุพการีคือมารดาบิดา หรือ คุณพ่อ คุณแม่ เป็นการตั้งชื่อให้สวยงาม น่าจดจำ และสอดคล้องกับกับชื่อพ่อแม่ แต่หากชื่อนั้น ตกในตำแหน่งกาลกิณีตามวันเกิด ตามหลักทักษาปกรณ์ หรือมีความหมายในเลขศาสตร์ และในอายตนะ 6 ที่ไม่ดี ควรหลีกเลี่ยง

ให้ทีมโหรที่มีประสบการณ์ วิเคราะห์ชื่อที่ดีที่สุด ได้รับชื่อมงคลล ตามวันเดือนปีเกิด เพียง 599 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เพศ วันเกิด เลขศาสตร์

ทักษาปกรณ์ ภูมิทักษา

ทักษาปกรณ์ ภูมิทักษา คือ การตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ไทย โดยการนำดาวอัฏฐเคราะห์ หรือดาวเคราะห์ทั้ง ๘ คือ

ในแต่ละดาวเคราะห์จะประกอบไปด้วย ภูมิ ๘ ที่มีการจัดเรียงแตกต่างกันไป คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี

  • บริวาร หมายถึง บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ
  • อายุ หมายถึง สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต
  • เดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
  • ศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจ มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง
  • มูละ หมายถึง มีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สลาบ ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
  • อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร ความเหน็ดเหนื่อยจากการงาน ความสำเร็จจากหน้าที่การงาน ความคิดริเริ่มและความพยายาม
  • มนตรี หมายถึง บุคคลที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ คนที่ให้ความคุ้มครอง คนที่เป็นที่พึ่งได้ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่
  • กาลกิณี หมายถึง ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบาก รายจ่าย สิ่งที่เกิดเป็นความไม่ดี ความชั่วทำให้มีเรื่องเสียหาย
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM