ทำนายฝัน

หนังสือทำนายฝัน โบราณ ทำนายฝัน แก้ฝัน ทำนายฝันล่าสุด ทํานายฝันแม่นๆ ทํานายฝันเลขเด็ด เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง ธาตุวิปริต จิตนิวรณ์ เทพสังหรณ์ บุพนิมิต ฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกตัดศีรษะ'

ฝันว่า ถูกตัดศีรษะ ถ้าคุณทำงานราชการ เจ้าชีวิตจะโปรดปราน ได้ประทานยศศักดิ์ หรือได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ไม่มีทุกข์ไม่มีโศก สิ้นโรคสิ้นภัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อักษรย่อ ทำนาย ช่างปั้น ทะเบียนบ้าน อ่างล้างหน้า จับลูกเสือ การผ่าตัด อยู่ในถ้ำ ยาพิษ ตักน้ำ ขโมยเงิน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ คนรับใช้ แมวออกลูก กินเกินขนาด ก้ามปู เครื่องดักนก ชนกระบือ ดมกลิ่นดอกไม้ เก็บกวาดบ้าน แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ลายนิ้วมือ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ เลือกตั้ง เลื่อย แคร่ กระถาง เครา เลือดออกทางทวาร เห็นคนเปิดประตู รดน้ำต้นไม้ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ไฟไหม้ปราสาท ตัวเองแก่ เครื่องจักรทำงานได้ดี ข้าวในนา โต๊ะรับประทานอาหาร คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตัวเองเจ็บป่วย นอนบนพื้นน้ำ แกะ ขโมย ผ่าท้อง ไฟไหม้ป่า คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ฆ่าหมัด สายรุ้ง ล้มเหลว ฉี่ ป่า กินรีหรือกินนร ตะกวดขึ้นบ้าน ฤาษี กระโดดลงจากต้นไม้ นำฟองน้ำมาล้างจาน มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา กระดานดำมีข้อความ ถวาย ย้อมผม น้ำพุขนาดใหญ่ เส้นด้าย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลำน้ำ ช้อนเงิน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ล่องแพ เบ็ดตกปลา กองดิน เครื่องบินตก ผู้ถือศีล กิ้งก่า นักบุญ บันไดสูง คนแปลกหน้า เท้าขาด เจ็บฝ่าเท้า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา เครื่องแบบตำรวจ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ประกายไฟ เงินโบราณ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ร่วมงานทอดกฐิน สีดำ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ลังไม้ กงจักร ฝาหม้อตกลงพื้น หวีผม ตัวเองร่ำรวย ถุงใส่เงิน ใต้ถุน ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ รังผึ้ง เหยียบขี้ วงกบ เสี่ยงเซียมซี เดินอยู่ในป่า ฉ้อโกง ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM