ทำนายฝัน

หนังสือทำนายฝัน โบราณ ทำนายฝัน แก้ฝัน ทำนายฝันล่าสุด ทํานายฝันแม่นๆ ทํานายฝันเลขเด็ด เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง ธาตุวิปริต จิตนิวรณ์ เทพสังหรณ์ บุพนิมิต ฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เมฆลอยนิ่ง'

การงานของคุณกำลังจะมีอุปสรรค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

การรับรางวัล ทะเลสาบ ไถ่ถอน ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง อุ้มเด็กทารก หมาก คบไฟ เมายา เต้านม กุ้งยักษ์ มีเขาบนหัว ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ไก่แจ้ ข้อมือหัก ถาดดอกไม้ ผนัง อยู่ในถ้ำ ตัวเองเป็นชู้ ปลูกกล้วย กระติกน้ำร้อน ถูกผีหลอก นอนกลางวัน ทอดทิ้งคนรัก ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ยารักษาโรค ดวงอาทิตย์ทรงกลด ยมทูต ดื่มน้ำฝน ดับเทียน กระต่าย เท้าขาด ใบมีดโกน ริมฝีปาก เปลือย ศาลเจ้า ถางหญ้า ดื่มสุรา คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ พระบรมรูป รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ซื้อปลาทอง ฌาน ปากเปื่อย ทะเลาะกับเพื่อน ฝ้าย ขิม สถานีขนส่ง ผ้าแพร ผัดหน้า กองกระดูก ได้ใบสั่งจากตำรวจ นกกา เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ เปรต แม่นํ้า เชือก โทษ จูบสัตว์เลี้ยง นั่งเล่น ทำกาแฟหก ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง จุดเทียนชัย คนแฝดตัวติดกัน ของหวาน ดื่มน้ำจากแก้ว สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กินก้างปลา ชนไก่ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ช่วย ปล่อยออกจากคุก เดินละเมอ กรวยจราจร เรือนแพ ถูกวิ่งราวทรัพย์ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น นัยน์ตา ญาติตาย กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ประกายไฟ ราหู หมากฝรั่ง แก้ม อากาศทึบมืดมัว คำนับ ผ้าไตรจีวร ทอดสมอ ปู นั่งอยู่ในกองขี้ เห็นคนโดนแทง ปี่ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก กัดคน บ้านคนอื่น ตัวเองมีชื่อเสียง ฆ่าโค ซุง ใบลาน ดอกบานไม่รู้โรย พร้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM