ทำนายฝัน

หนังสือทำนายฝัน โบราณ ทำนายฝัน แก้ฝัน ทำนายฝันล่าสุด ทํานายฝันแม่นๆ ทํานายฝันเลขเด็ด เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง ธาตุวิปริต จิตนิวรณ์ เทพสังหรณ์ บุพนิมิต ฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ'

ความเหน็ดเหนื่อยต่างๆ กำลังจะหมดไป เคราะห์กรรมต่งๆ จะพ้นผ่านไป เสมือนหลังพายุฟ้าย่อมสดใส รุ้งทอแสงสวยงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ปลิงหลายตัว ถนน กล้วยแขก ลา ( สัตว์ ) ซื้อปลาหมึก ควันไฟ สวน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ภาชนะ ถ้ำมืด เกาะ นกยูง นกนางนวลโผบิน อาเจียนเอาลำไส้ออกมา พระอรหันต์ เสื้อใหม่ กำไลข้อเท้า มัคคุเทศก์ ฤดูฝน เห็นถนนที่ขรุขระ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ที่ฝังศพ ได้ฟังเรื่องตลก ตักทรายเข้าบ้าน โลกแตก เข็มแทง กอดผู้หญิง ถาดอาหาร แดด พี่น้อง ขนตาร่วง สินบน กษัตริย์เสด็จมาหา นั่งจับเจ่า ข่าวดีจากลูก กบ ไข่ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ หนู ฝุ่นเข้าตา อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปม ไว้ทุกข์ ล้างภาชนะเครื่องใช้ แพรพรรณ เดินกะโผลกกะเผลก กลองโบราณ มรกต กรวยกรอกน้ำมัน ไม้กางเขน ทูตชาวต่างชาติ ฆ่างู ไข่มุก พายเรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตบมือ เต้านม ถูกตัดขา น้ำพุสวยงาม ยิงปืน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฆ่าควาย ทอดผ้าป่า ถูกสวมกุญแจมือ ถวายกุฏิ ได้ยินเสียงปืน แคร่ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง เกิดสงคราม ขึ้นต้นไม้ น้ำหอม สตางค์ หอก เมาสุรา ดราฟต์ อยากมีเงิน ขาด้วน งมของในลำคลอง หีบศพ แหวน เป็นประจำเดือน โอ่ง ถังน้ำ น้ำท่วม สุนัขคาบหม้อ กินปลาหมึก ฝังทั้งเป็น เสื่อไม้ไผ่ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ บัตรเชิญ มารดา ปลอกหมอน ดอกไม้ ประตู พายเรือกับคนอื่น ตัวเองถูกธรณีสูบ กรง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM