ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
กุลฉัตร KUNLACHAT กุน-ละ-ฉัด ผู้เป็นดั่งร่มฉัตรของวงศ์ตระกูล
ชัยวิชิต CHAIWICHIT ไช-วิ-ชิด ผู้มีชัยชนะบนแผ่นดิน
กันย์ทิพา KANTIPHA กัน-ทิ-พา หญิงสาวผู้ดีเลิศ
ไตรทศ TRAITHOT ไตร-ทด เทวดา 33 องค์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไม่แยกว่าใครเป็นใคร หมายถึง พระอินทร์ และบริวารของพระอินทร์อีก 32 องค์
วริทธิ์ดนย์ WARIDDON วะ-ริด-ดน ลูกชายผู้มีความสำเร็จเป็นเลิศ
นิติพัฒน์ NITIPHAT นิ-ติ-พัด ผู้เจริญอย่างมีแบบแผน
นิยดา NIYADA นิ-ยะ-ดา มั่นคง
ชุติเดช CHUTIDET ชุ-ติ-เดด ผู้มีเดชอันรุ่งเรือง
พชรวัฒน์ PHOTCHARAWAT พด-ชะ-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความแข็งแกร่ง
ยมลปภา YAMONPAPHA ยะ-มน-ปะ-พา คู่ที่รุ่งเรือง
ธัญญรัตน์ THANYARAT ทัน-ยะ-รัด รุ่งเรืองและมีโชคอย่างวิเศษยิ่ง
คณินธรณ์ KHANINTHON คะ-นิน-ทอน ผู้เกิดในแผ่นดินเดียวกัน
ณัฏฐวี NATTHAWI นัด-ถะ-วี ผู้มีความเฉลียวฉลาด
ธิษณามดี THISANAMADEE ทิ-สะ-นา-มะ-ดี มีความคิดฉลาด
ชลธิชา CHONTHICHA ชน-ทิ-ชา เกิดในน้ำ , พระนางลักษมี
กมลนิตย์ KAMONNIT กะ-มน-นิด คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ
อดุลย์พัฒน์ ADUNPHAT อะ-ดุน-พัด ผู้มากด้วยความเจริญ
ถาวรีย์ THAWAREE ถา-วะ-รี มีความมั่นคงอย่างนิรันดร
ศักย์ชาย SAKCHAI สัก-ชาย ชายผู้มีความสามารถ
จิตรวรินทร์ CHITWARIN จิด-วะ-รน ผู้งดงามและเป็นใหญ่
พิมลสิริ PHIMONSIRI พิ-มน-สิ-หริ ผู้เป็นมงคลอันบริสุทธิ์
สรวัชร์ SORAWAT สอ-ระ-วัด ผู้แข็งแกร่งแกล้วกล้า
ขจีทิพย์ KHACHITHIP ขะ-จี-ทิบ ผู้งามเลิศ
บัวลักษณ์ BUALAK บัว-ลัก ผู้ที่มีลักษณะงามดั่งดอกบัว
รวีพรรธน์ RAWEEPHAT ระ-วี-พัด เจริญดั่งพระอาทิตย์
มณิวร MANIWORN มะ-นี-วอน เพชร

ทำนายความฝัน


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ