ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
กมลพร KAMONPHON กะ-มน-พอน ผู้มีใจอันประเสริฐ
ลัพธ์ LAP ลับ ได้แล้ว
ณัฐธรณ์ NATTHON นัด-ทอน นักปราชญ์ของแผ่นดิน
โศภิตา SOPHITA โส-พิ-ตา ผู้มีความงาม
ปราบต์ PRARP ปราบ ถึงแล้ว , ได้แล้ว
เยาวลักษณ์ YAOWALAK เยา-วะ-ลัก หญิงสาวที่มีลักษณะงดงาม
กฤษฎิ์ KRIT กริด ฉลาด
ศิวนาถ SIWANARD สิ-วะ-นาด มีที่พึ่งอันประเสริฐ
หริณะ HARHINA หะ-หริ-นะ กระต่าย , สีขมิ้น
คุปตวรรธน์ KHUPTAWAT คุบ-ตะ-วัด ผู้ปกป้องให้เจริญ
มนัสพร MANATSAPHON มะ-นัด-สะ-พอน ผู้มีน้ำใจอันประเสริฐ
เขมรุจิ KHEMARUJI เขม-รุ-จิ ผู้มีความสุขความรุ่งเรือง
พีรยุทธ์ PEERAYUT พี-ระ-ยุด ผู้กล้าหาญในการรบ
วิรุฬห์วัชร WIRUNWAT วิ-รุน-วัด ผู้เจริญและแข็งแกร่ง
อธิศา ATHISA อะ-ทิ-สา ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
สัชฌุกร SATCHUKORN สัด-ชุ-กอน ผู้สร้างเงิน
กะชามาศ KACHAMAT กะ-ชา-มาด ทองที่เกิดในน้ำ , ดอกบัว
ทานต์ THAN ทาน ผู้ใจดี , ใจเย็น
ปารย์มิตร PA-RA-MIT ปา-รา-มิด ผู้ที่มีเพื่อนที่ดีและมีความสามารถ
พิมพ์กุล PHIMKUN พิม-กุน ผู้เป็นแบบอย่างของสกุล
ญาณวุฒิ YANAWUT ยา-นะ-วุด ผู้เจริญด้วยความรู้
อรรจฐานิศร์ ATCHATHANIT อัด-จะ-ถา-นิด ผู้เป็นใหญ่ที่น่ายกย่องสรรเสริญ
จันทร์รำไพ CHANRAMPHAI จัน-รำ-ไพ ผู้ผุดผ่องดั่งจันทร์
อุรุกิตติ์ U-RUKIT อุ-รุ-กิด ผู้มีเกียรติดียิ่ง
นริศร์ดนย์ NARIDDON นะ-ริด-ดน ลูกชายผู้เป็นใหญ่
ชลชญา CHONCHAYA ชน-ชะ-ยา ผู้มีความรู้เรื่องน้ำ

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ