ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ภัทรเอนก PHATTHA-A-NEK พัด-ทระ-อะ-เนก ผู้เป็นมงคลยิ่ง
จารุศิลป์ CHARUSIN จา-รุ-สิน ผู้ที่งามอย่างมีศิลปะ
นฤชัย NARUECHAI นะ-รึ-ไช ผู้มีชัยชนะ
กรองกาญจน์ KRONGKARN กรอง-กาน ถักทอด้วยไหมทอง
สัณห์สมร SANSAMORN สัน-สะ-มอน หญิงงามละเอียดอ่อน
ธิติศักดิ์ THITISAK ทิ-ติ-สัก ผู้มีความเพียรและอำนาจ
รดา RADA ระ-ดา ผู้ยินดีแล้ว
อดุลย์รัตน์ ADUNRAT อะ-ดุน-รัด ประเสริฐสุด
สิริมนต์ SIRIMON สิ-ริ-มน มีสิริมงคลอันศักดิ์สิทธิ์
อัจฉราฉวี ATCHARACHAWHEE อัด-ฉะ-รา-ฉะ-หวี มีผิวพรรณดีประดุจนางฟ้า
มนต์ณัฐ MONNAT มน-นัด มีสิริมงคลยิ่ง
ยงชัย YONGCHAI ยง-ไช ผู้ชนะและยั่งยืน
สุขเดช SUKHADET สุ-ขะ-เดด ผู้มีความสุขมีอำนาจ
ภัคพร PHAKKHAPHON พัก-คะ-พอน ผู้โชคดีและมีความเจริญอันประเสริฐ
ปูริดา PURIDA ปู-ริ-ดา สมบูรณ์
พีรวัตถ์ PHIRAWAT พี-ระ-วัด มีความสำเร็จที่กล้าหาญ
จิตธาดา CHITTHADA จิด-ทา-ดา ผู้มากด้วยน้ำใจ
พิศุทธิศักดิ์ PISUDTHISAK พิ-สุด-ทิ-สัก มีอำนาจอันบริสุทธิ์
วรัตม์ WARAT วะ-รัด ผู้ประเสริฐสุด
ลักษณ์รดี LAKRADEE ลัก-ระ-ดี มีลักษณะที่น่ายินดี
นันทภพ NANTHAPHOP นัน-ทะ-พบ เกิดมาเพื่อเป็นความยินดีของแผ่นดิน
ปัญญาภร PANYAPHORN ปัน-ยา-พอน ผู้มีความรู้ความมั่นคง
ณัชชาพัชร์ NATCHAPHAT นัด-ชา-พัด นักปราชญ์ที่น่ารัก มีค่าดั่งเพชร
วสุรมย์ WASUROM วะ-สุ-รม ผู้มีความสุขและมีทรัพย์
สุวิจักขณ์ SUWICHAK สุ-วิ-จัก ผู้เฉียบแหลมยิ่ง
ธิติมา THITIMA ทิ-ติ-มา ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ