ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
กันต์ KAN กัน น่ารัก , น่าพึงใจ
อนิญญา A-NANYA อะ-นิน-ยา ผู้รู้อย่างลึกซึ้ง
ศรัทธารัตน์ SATTHARAT สัด-ทา-รัด ผู้เลื่อมใสในความดี
ปณิธิ PANITHI ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจอันแน่วแน่
กวีวัธน์ KAWEEWAT กะ-วี-วัด กวีผู้มีความเจริญ
พหุพัณณ PHAHUPHAN พะ-หุ-พัน ผู้มีผิวพรรณงามยิ่ง
มโนณัท MANONAT มะ-โน-นัด ผู้รู้ใจ
ชุติพนธ์ CHUTIPHON ชุ-ติ-พน ผู้ผูกพันกับความรุ่งเรือง
รัตน์นรี RATNARI รัด-นะ-รี หญิงสาวผู้ประเสริฐสุด
ปิยะดนย์ PIYADON ปิ-ยะ-ดน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
ปรวีร์ PORRAWEE ปอ-ระ-วี ผู้มีความกล้าหาญเหนือผู้อื่น
ผ่องสิริ PHONGSIRI ผ่อง-สิ-หริ มีสิริมงคลอันบริสุทธิ์
กาญจน์ปวีร์ KARNPAWEE กาน-ปะ-วี ผู้มีความกล้าหาญดั่งแสงทอง
พราวพิมล PHRAOPHIMON พราว-พิ-มน ผู้มีความแวววาวเลื่อมพราย
จุฑารัตน์ CHUTHARAT จุ-ทา-รัด เครื่องประดับจุก
ศศิณัฏฐ์ SASINAT สะ-สิ-นัด นักปราชญ์ผู้งดงาม
รัตนาภรณ์ RATTANAPHORN รัด-ตะ-นา-พอน เครื่องประดับที่เป็นเพชรพลอย
อมรา AMMARA อะ-มะ-รา หญิงผู้เป็นเหมือนเทวดา
ดนัยวัชต์ DANAIWAT ดะ-ไน-วัด ลูกชายผู้มีเงิน
พรรวินท์ PORNRAWIN พอน-ระ-วิน ดีงามดั่งดอกบัว
เชาวน์วรัตม์ CHAOWARAT เชา-วะ-รัด มีไหวพริบดีเลิศ
ฐานศักดิ์ THANASAK ถา-นะ-สัก ผู้มีอำนาจและฐานะที่มั่นคง
ลัพธวิทย์ LAPTHAWIT ลับ-ทะ-วิด ได้ความรู้แล้ว
ฆนากร KHANAKORN คะ-นา-กอน เมฆ , การรวมตัวของเมฆ
ปิยอร PIYA-ORN ปิ-ยะ-ออน หญิงผู้เป็นที่รัก
นันทากร NANTHAKORN นัน-ทา-กอน ผู้สร้างความยินดี

ทำนายความฝัน


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ