ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
บุณยภู BUNYAPHOO บุน-ยะ-พู ผู้มีบุญในแผ่นดิน
สุวพัชร SUWAPHAT สุ-วะ-พัด ดีงามประดุจเพชร
สุภนิชา SUPPHANICHA สุ-พะ-นิ-ชา มีความดีงามแห่งตนเอง
กัณฐมณี KANTHAMANEE กัน-ทะ-มะ-นี ของที่รัก
เปี่ยมยศ PIEMYOD เปี่ยม-ยด ผู้มีเกียรติสมบูรณ์
ปฏิภาณ PATIPHARN ปะ-ติ-พาน มีเชาว์ไว้ในการพูดโต้ตอบ
ภูธีรัช PHUTHEERAT พู-ที-รัด ผู้เป็นปราชญ์ของแผ่นดิน
ทักษิณ THAKSIN ทัก-สิน ทิศใต้
นภารัศมิ์ NAPHARAT นะ-พา-รัด เจริญดั่งรัศมีบนฟากฟ้า
ภูวดล PHUWADON พู-วะ-ดน พื้นแผ่นดิน
อธินาถ ATHINART อะ-ทิ-นาด เป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
สุทธญาณ์ SUTTHAYA สุด-ทะ-ยา ผู้มีญาณรู้อันประเสริฐ
กนกกาญจน์ KANOKKARN กะ-หนก-กาน ทองคำอันล้ำค่า
กีรติศักดิ์ KEERATISAK กี-ระ-ติ-สัก ผู้มีอำนาจมีเกียรติ
มุรธา MURATHA มุ-ระ-ทา หัว , ยอด
อรรถาวิชญ์ ATTHAWIT อัด-ถา-วิด ผู้รู้หลักการ
อดุลศักดิ์ A-DULSAK อะ-ดุน-สัก ผู้มากด้วยอำนาจ /เกียรติ/ฐานะ
กรองเกียรติ KRONGKIAT กรอง-เกียด เส้นทางแห่งเกียรติยศ
พศิน PHASIN พะ-สิน ผู้มีอำนาจ
ปพิชญา PAPHITCHAYA ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
ฐิติสาร THITISAN ถิ-ติ-สาน แก่นแท้ของการดำรงอยู่
ธรรศธนัญ THATTHANAN ทัด-ทะ-นัน เป็นผู้กล้าที่มั่งคั่ง
นงนาถ NONGNAT นง-นาด หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
วิศาล WISARN วิ-สาน แผ่ไพศาล
ภฤศยศ PHRUETSAYOT พรึด-สะ-ยด เป็นผู้กล้าที่มีอำนาจ
อุดมเกียรติ U-DOMKIAT อุ-ดม-เกียด มีชื่อเสียงสมบูรณ์

ทำนายความฝัน


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ