ฟรี ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
สรภัส SORAPHAT สอ-ระ-พัด มีความเร็ว
ธีริศรา THEERITSARA ที-ริด-สะ-รา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
เกียรติชญา KIATCHAYA เกียด-ชะ-ยา ยกย่องว่าเป็นผู้รู้
กมลพิชญ์ KAMONPHIT กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์
ชนกพร CHANOKPHON ชะ-นก-พอน ผู้ประเสริฐเหมือนพ่อ
ชุติอร CHUTI-ORN ชุ-ติ-ออน หญิงงามผู้รุ่งเรือง
ยุทธศิลป์ YUTTHASIN ยุด-ทะ-สิน มียุทธวิธีในการสู้รบ
เมธีชัย METHEECHAI เม-ที-ไช ชัยชนะของนักปราชญ์
จิตรกันยา CHITKANYA จิด-กัน-ยา หญิงสาวผู้งดงาม
นิสสรณ์ NITSON นิด-สอน การสลัดตนเองออกจากความทุกข์
ปรมธันย์ PORAMATHAN ปะ-ระ-มะ-ทัน ผู้มีโชคที่ดีเยี่ยม
สาฏิกา SATIKA สา-ติ-กา ผ้านุ่งห่ม
ศิรณัฐ SIRANAT สิ-ระ-นัด เป็นยอดนักปราชญ์
ปิยพัชร์ PIYAPHAT ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักดั่งเพชร
เบญจา BENCHA เบน-จา พร 5 ประการ
กชนันท์ KOTCHANAN กด-ชะ-นัน ดอกบัวที่น่ายินดี
ปรีชญวีร์ PRICHAYAWI ปรี-ชะ-ยะ-วี ผู้มีความสามารถกล้าหาญ
กชรดา KOTCHARADA กด-ชะ-ระ-ดา ผู้เป็นที่ยินดีดั่งดอกบัว
ภูวสิษฏ์ PHUWASID พู-วะ-สิด ผู้เป็นหนึ่งในแผ่นดิน
ชัชพิสิฐ CHATPHISIT ชัด-พิ-สิด นักรบผู้ประเสริฐ
รนิดา RANIDA ระ-นิ-ดา ผู้ที่มีความงดงาม
ไผทนัทธ์ PHATAINAT ผะ-ไท-นัด ผูกพันกับแผ่นดิน
ปัณณวัชร์ PANNAWAT ปัน-นะ-วิด มีหนังสือเป็นดั่งเพชร
ภัคญดา PHAKYADA พัก-ยะ-ดา มีความรู้เป็นเกียรติ
ปัญญาภร PANYAPHORN ปัน-ยา-พอน ผู้มีความรู้ความมั่นคง
รำไพรัศมิ์ RUMPAIRAD รำ-ไพ-รัด รัศมีอันงดงาม

ทำนายความฝัน


วีดีโอแนะนำ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ