ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
จารุกุล CHARUKUN จา-รุ-กุน วงศ์ตระกูลที่งดงาม
กฤตกานต์ KRIDTAKARN กริด-ตะ-กาน ผู้เป็นที่รัก
ภารวี PHARAWI พา-ระ-วี แสงอาทิตย์
กัลย์วิภา KANWIPHA กัน-วิ-พา ผู้มีความสุขความงดงาม
จิตรกันยา JITKANYA จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่งดงาม
กุสุมาลย์ KUSUMARN กุ-สุ-มาน ดอกไม้
วณิชชน WANIDCHON วะ-นิด-ชน คนที่เป็นพ่อค้า
นภพิรุฬห์ NOPPHIRUN นบ-พะ-รุน ผู้เจริญสุดขอบฟ้า
สรรพวัตร SAPPHAWAT สับ-พะ-วัด ผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรรพ
ผ่องอำไพ PHONG-AMPAI ผ่อง-อำ-ไพ งามบริสุทธิ์
หิรัญณิช HIRUNNIT หะ-ริด-นิด เงินที่บริสุทธิ์
คณิตกุล KHANITKUN คะ-นิด-กุน การนับญาติ
คุปต์ชนนท์ KHUPCHANON คุบ-ชะ-นน ผู้ยินดีจะปกป้อง
ฐานิต THANIT ถา-นิด ผู้ถึงซึ่งฐานะ
นันทิวัฒน์ NANTIWAT นัน-ทิ-วัด เจริญด้วยความยินดี
สมศักดิ์ SOMSAK สม-สัก เหมาะสมด้วยความสามารถ
ศศิพิมล SASIPHIMON สะ-สิ-พิ-มน ผ่องใสเหมือนดวงจันทร์
นรีนันท์ NARINAN นะ-รี-นัน หญิงสาวผู้เป็นที่น่ายินดี
ธนัญกรณ์ THANANKON ทะ-นัน-กอน ผู้มั่งคั่ง
พณิชดนย์ PANITDON พะ-นิด-ดน ลูกชายผู้เป็นพ่อค้า
เรืองกิตติ์ RUENGKIT เรือง-กิด ผู้มีชื่อเสียงและรุ่งเรือง
สุนาถ SUNAT สุ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งที่ดี
สุรดี SURADI สุ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง , เป็นที่รักยิ่ง
ปารย์รวี PARNRAWEE ปาน-ระ-วี ผู้สามารถทำให้สำเร็จและเจริญ
ทยาพัทธ์ TAYAPHAT ทะ-ยา-พัด ผูกพันด้วยความดี
เรืองรพี RUEANGRAPHEE เรือง-ระ-พี แสงอาทิตย์เรืองรอง

ทำนายความฝัน


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ