ฟรี ตั้งชื่อมงคล

เว็บไซต์รวมชื่อภาษาไทย ความหมายดี มีรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต

ค้นหาชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย เสริมโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อบุตรสาว บุตรชาย ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ ชื่ออันเป็นสิริมงคล ชื่อที่ออกแบบตามวัน เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์การตั้งชื่อ โหราศาสตร์โบราณ
ค้นพบ 26 ชื่อมหามงคล
คัมภีร์สุริยยาตร์โหราศาสตร์ไทยโบราณ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ความหมาย เลขนำโชค
ผดุงวงศ์ PHADONGWONG ผะ-ดุง-วง ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
จิรันตน์ CHIRAN จิ-รัน ผู้มีอายุยืนนาน
ศรีวลัย SEEWALAI สี-วะ-ไล กำไลมือที่สวยงาม
อิทธิพงศ์ ID-THIPHONG อิด-ทิ-พง ผู้นำความสำเร็จมาสู่วงศ์ตระกูล
ปุญญิศา POONYISA ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
พิชัยภัทร PHICHAIPHAT พิ-ไช-พัด ผู้เจริญด้วยชัยชนะ
ทิพย์กมล THIPKAMON ทิบ-กะ-มน มีจิตใจที่ดีวิเศษยิ่ง
ธนสิษฐ์ THANASID ทะ-นะ-สิด ผู้มั่นคงด้วยทรัพย์
สุวพีร์ SUWAPEE สุ-วะ-พี กล้าหาญดีเยี่ยม
ทัดธน THATTHON ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ , ผู้มีทรัพท์ที่คนอื่นให้
พันธ์วิรา PHANWIRA พัน-วิ-รา ผู้ผูกพันกับความกล้าหาญ
ปรียาภัทร PRIYAPHAT ปรี-ยา-พัด หญิงงามผู้น่ารัก
กุลกนก KUNKANOK กุน-กะ-หนก เป็นดั่งทองของวงศ์ตระกูล
ฉันชนก CHANCHANOK ฉัน-ชะ-นก ลูกชายที่เหมือนบิดา
จีรณา CHIRANA จี-ระ-นา ผู้คงแก่เรียน
นิชาพัฒน์ NICHAPHAT นิ-ชา-พัด ผู้มีความเจริญเป็นของตน
พีระ PEERA พี-ระ ผู้กล้าหาญ
จีรพัส CHIRAPHAT จี-ระ-พัด ผู้เจริญอย่างยั่งยืน
กัญจน์วิภา KANWIPHA กัน-วิ-พา งดงามดั่งทอง
ปุลพร PUNLAPHORN ปุน-ละ-พอน มีสิ่งที่ประเสริฐมาก
รุ่งสิน ROONGSIN รุ่ง-สิน มีทรัพย์และรุ่งเรือง
ธัชทฤต THATTHARIT ทัด-ทะ-ริด ธงแห่งความตั้งมั่น
อรัณย์ ARAN อะ-รัน ป่า
จริยา CHARIYA จ-ริ-ยา ผู้มีจริยธรรม
ลภัสกร LAPHATSAKORN ละ-พัด-สะ-กอน เจริญด้วยทรัพย์
กนกกุล KANOKKUL กะ-หนก-กุล วงศ์ตระกูลดั่งทอง

ทำนายความฝัน


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด

โปรแกรม 'ชื่อมหามงคล'

โปรแกรมตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลา เดือน ปีเกิด ตามหลักเลขศาสตร์ อายตนะ 6 โดยการเลือกวัน เดือนปีเกิด และเวลาเกิด เลือกเพศของผู้เกิด จากนั้นกดปุ่มตั้งชื่อมงคล ตามวันเวลานี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมหามงคล ตามหลักโหราศาสตร์การตั้งชื่อโบราณ จำนวนทั้งหมด 50 รายชื่อ