เลขมงคล

ค้นหาเลขนำโชค รับเลขมงคลประจำวัน ค้นหาเลขมหามงคล เลขเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ เลขนำโชค เลขมงคลประจำตัว เลขมงคลประจำวันเกิด สุ่มเลขตามวันเกิด ชื่อ สกุล และคำนวณ ณ วันจร
ดวงวันนี้ของ '' ตกที่ 'วงล้อกำลังหมุน' เลขนำโชคคือ

เลขเด่น

เลขรอง
ภูมิทักษา ความหมายของ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
ภูมิทักษา ความหมาย
บริวาร หมายถึง บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ฯลฯ
อายุ หมายถึง สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต ฯลฯ
เดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
ศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจ มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง ฯลฯ
มูละ หมายถึง มีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สลาบ ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ ฯลฯ
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร ความเหน็ดเหนื่อยจากการงาน ความสำเร็จจากหน้าที่การงาน ความคิดริเริ่มและความพยายาม ฯลฯ
มนตรี หมายถึง บุคคลที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ คนที่ให้ความคุ้มครอง คนที่เป็นที่พึ่งได้ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ฯลฯ
กาลกิณี หมายถึง ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบาก รายจ่าย สิ่งที่เกิดเป็นความไม่ดี ความชั่วทำให้มีเรื่องเสียหาย ฯลฯ
สีตามวันเกิด 'ภูมิทักษา'
วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
เกิดวันอาทิตย์ สีแดง สีขาว,สีนวล,สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีดำ,สีม่วง สีเหลืองแก่,สีแสด สีเทา,สีควันบุหรี่ สีฟ้า,สีน้ำเงิน
เกิดวันจันทร์ สีขาว, สีนวล, สีเหลืองอ่อน สีชมพู สีเขียว สีดำ, สีม่วง สีเหลืองแก่, สีแสด สีเทา, สีควันบุหรี่ สีฟ้า, สีน้ำเงิน สีแดง
เกิดวันอังคาร สีชมพู สีเขียว สีดำ, สีม่วง สีเหลืองแก่, สีแสด สีเทา, สีควันบุหรี่ สีฟ้า, สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว,สีนวล,สีเหลืองอ่อน
เกิดวันพุธ ( กลางวัน ) สีเขียว สีดำ,สีม่วง สีเหลืองแก่, สีแสด สีเทา, สีควันบุหรี่ สีฟ้า, สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว, สีนวล ,สีเหลืองอ่อน สีชมพู
เกิดวันพุธ ( กลางคืน ) สีเทา, สีควันบุหรี่ สีฟ้า, สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว, สีนวล, สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีดำ, สีม่วง สีเหลืองแก่, สีแสด
เกิดวันพฤหัสบดี สีเหลืองแก่, สีแสด สีเทา, สีควันบุหรี่ สีฟ้า, สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว, สีนวล, สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีดำ, สีม่วง
เกิดวันศุกร์ สีฟ้า, สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว, สีนวล, สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีดำ, สีม่วง สีเหลืองแก่, แสด สีเทา, ควันบุหรี่
เกิดวันเสาร์ สีดำ, สีม่วง สีเหลืองแก่, สีแสด สีแดง สีเทา, สีควันบุหรี่ สีฟ้า, สีเงิน สีขาว, สีนวล, สีเหลือง สีชมพู สีเขียว

โปรแกรม 'เลขมหามงคล'

วิธีใช้งานโปรแกรมเลขมหามงคล เพียงกรอก วัน เดือน ปีเกิด จากนั้นกรอก ชื่อเป็นอักษรภาษาไทย ตามด้วยนามสกุลเป็นอักษรภาษาไทย จากนั้นกดปุ่ม เสี่ยงโชค โปรแกรมจะแสดงเลขเด่น จำนวน 3 ตัวเลข ซึ่งเป็นเลขที่ถูกโฉลกกับคุณมากที่สุดในวันนี้ และแสดงเลขรองจำนวน 7 ตัวเลข สามารถใช้งานโปรแกรม 'เลขมหามงคล' ได้เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น

สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM