นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน เว็บไซต์ mongkolname.com 
Business Policy of mongkolname.com’s Website


เว็บไซต์ mongkolname.com ได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนแบบเปิดเผยฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบโดยทั่วไป


การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน


การบริจาคภายในเว็บไซต์ mongkolname.com หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือ ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ mongkolname.com ได้ทำการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ โดยได้แบ่งการบริจาค เพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ใน 2 รูปแบบหลัก คือ

1.การร่วมบริจาคให้กับการดูแลบำรุงรักษาเซิฟเวอร์ ค่าเช่า ค่าไฟ ค่าโดเมน

2.การร่วมบริจาคให้กับทีมพัฒนาระบบเว็บไซต์และเขียนโปรแกรม การศึกษาค้นคว้าข้อมูล

เว็บไซต์ mongkolname.com เปิดให้บริการฟรี สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการค้นหาชื่อดี ๆ เปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นมงคลกับชีวิต พ่อแม่ ที่ต้องการตั้งชื่อมงคลตามวันเดือนปีเกิดของลูก ทางทีมงานได้ศึกษาศาสตร์แห่งการตั้งชื่อรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรวบรวมข้อมูลชื่อ พัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานมากที่สุด และเผยแพร่ข้อมูลและระบบให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้ประโยชน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ mongkolname.com และได้บริจาคเงินสนับสนุนเว็บไซต์ไปแล้ว โปรดทราบว่า การบริจาคเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ mongkolname.com จะไม่สามารถร้องเรียนหรือร้องข้อเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนคือนได้


สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM