ทำนายฝัน 'กก'

ฝันเห็น ฝันว่า กก ฝันถึงการกก อาทิ กกกอด กกไข่ กกลูก หากฝันอย่างใจเป็นสุข บ่งชี้ว่า จะมีบริวารดั่งใจปรารถนา หากในฝันใจเศร้า บ่งชี้ว่า เรื่องที่ดำเนินการอยู่ ถูกนำไปเก็บดองนิ่งไว้ หรือไม่ก็จะถูกบั่นทอนไม่เป็นตามหวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กก'

ฝันถึงการกก อาทิ กกกอด กกไข่ กกลูก หากฝันอย่างใจเป็นสุข บ่งชี้ว่า จะมีบริวารดั่งใจปรารถนา หากในฝันใจเศร้า บ่งชี้ว่า เรื่องที่ดำเนินการอยู่ ถูกนำไปเก็บดองนิ่งไว้ หรือไม่ก็จะถูกบั่นทอนไม่เป็นตามหวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บวช ทำขวัญ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน นาฬิกาข้อมือ คนขาพิการ ตู้เซฟ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น นุ่งผ้าสีชมพู อดตาย เถียงกับคน ไฟฟ้า เวทีมวย เสื้อกันฝน ตาหลายคู่ ทรมานคนอื่น ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ดวงอาทิตย์ทรงกลด ตัวเองร่ำรวย ไมโครโฟน ความมืด ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ผมถูกตัดให้สั้น ขนนกสีขาว มรดก ยอดตึกสูงทรงกลม ก่อสร้าง ภูเขา นอนกับสาวสวย ลูกๆ ทำความผิด บาดแผล แขก ถูกคนเตะ น้ำตก แมวข่วน ขนตาร่วง ฉลองพระบาท ถูกตะปูตำเท้า ตะกร้าหวาย กางเกง สังข์ อุ้มลูกสุนัข ถือกรรไกร นกแขกเต้า กระซิบ เบ็ดตกปลา กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน กล้องยาสูบ ก้ามกุ้ง โบว์ดำผูกเสาบ้าน เข็มแทง ดำน้ำ จอมปลวกกลางถนน ขี่นางโค ตุ๊กแก น้อยหน่า พระพรหม ศาลเจ้า ตัวเองมีชื่อเสียง รัศมี กล้วยเน่า ขวานหัก แก้ผ้า ถ้ำ ทะเลาะกับภรรยา ขี่สัตว์ ตู้ไปรษณีย์ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โคมไฟหรือโคมตะเกียง ได้ยินสุนัขเห่า ได้รับของมีค่า บุคคลที่เป็นคนร้าย ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ อนุสาวรีย์ ไฟ ขอบคุณ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด หญ้า จลาจล ตัวเองถูกธรณีสูบ ตลาด ครัว กวาด ฟันล่างหัก กระโดดจากที่สูง เดินทางไปมหาสมุทร เก็บดอกบัว มีดเหน็บที่เอว บ้า ซักผ้าขี้ริ้ว ขนกา คบบัณฑิต ร่มหัก เลือกผัก เกวียน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง เด็กพิการ หญิงโสเภณี ถูกหวายรัด โบสถ์สกปรกรกรุงรัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น