ทำนายฝัน 'กกกอด'

ฝันเห็น ฝันว่า กกกอด หากฝันอย่างใจเป็นสุข บ่งชี้ว่า จะมีบริวารดั่งใจปรารถนา หากในฝันใจเศร้า บ่งชี้ว่า เรื่องที่ดำเนินการอยู่ถูกนำไปเก็บดองนิ่งไว้ หรือไม่ก็จะถูกบั่นทอนไม่เป็นตามที่หวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กกกอด'

หากฝันอย่างใจเป็นสุข บ่งชี้ว่า จะมีบริวารดั่งใจปรารถนา หากในฝันใจเศร้า บ่งชี้ว่า เรื่องที่ดำเนินการอยู่ถูกนำไปเก็บดองนิ่งไว้ หรือไม่ก็จะถูกบั่นทอนไม่เป็นตามที่หวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หมอดูดูลายมือ ได้ยินเสียงกระซิบ ขนกา ทารกดูดนมคุณ นุ่งผ้าสีม่วง ซุกซ่อนของมีค่า กระจาด สวมมงกุฎ เครื่องครัว ยาพิษ ขึ้นศาล ข่วน ตะไบเหล็ก ปลาหมึกหลายตัว สุนัขหอน ผ้าเช็ดหน้า ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว อาคันตุกะ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน โทรศัพท์ แต่งงาน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปอด เครื่องร่อน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขายไม้กระดาน แมลงวัน จักจั่น ชายหนุ่ม อาบน้ำในทะเล ถูกผีหลอก ได้ฟังเรื่องตลก ทหาร คนรักได้รับบาดเจ็บ เขี้ยวสัตว์ นํ้าพุขนาดใหญ่ ต่อสู้ กินก้อนดิน หนามตำ ขวดยา มุดใต้ถุน กุหลาบ ดื่ม วันเกิด สุรา ขิม วิ่ง ทัพพี ฮูก (นกฮูก) มีโชคลาภ คนร้าย ผึ้งต่อย เช็ค ( Cheque ) อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ขื่อคา ประดาน้ำ คบคนพาล ไก่กกไข่ ตัวเองเป็นกรรมกร โจรสลัด ขี้ ปราศจากอํานาจ จมน้ำ ตาลปัตร วัง ยิงปืน เงินโบราณ ก้อนหินตก เรือล่ม ตกเหว กังวล ประตูกำลังถูกไฟไหม เม่น บันไดเลื่อน เลื่อยไม้กระดาน ของเน่าเสีย ดื่มน้ำชา แผ่นดินไหว เถาวัลย์ กล่องดนตรี กล่าวหา ไก่ฟ้า คนฆ่าสัตว์ บุคคลที่เป็นคนร้าย ฉี่รดที่นอน ยอดตึกสูงทรงกลม พระโพธิสัตว์ งานศพ ตารอบตัว การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ชกคนที่จมูก ฟันปลอม ฟังเทศน์ฟังธรรม มีความปรารถนา พวงมาลา กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน โต๊ะรับประทานอาหาร ได้ยินเสียงปี่พาทย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM