ทำนายฝัน 'กกลูก'

ฝันเห็น ฝันว่า กกลูก หากฝันอย่างใจเป็นสุข บ่งชี้ว่า จะมีบริวารดั่งใจปรารถนา หากในฝันใจเศร้า บ่งชี้ว่า เรื่องที่ดำเนินการอยู่ถูกนำไปเก็บดองนิ่งไว้ หรือไม่ก็จะถูกบั่นทอนไม่เป็นตามที่หวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กกลูก'

หากฝันอย่างใจเป็นสุข บ่งชี้ว่า จะมีบริวารดั่งใจปรารถนา หากในฝันใจเศร้า บ่งชี้ว่า เรื่องที่ดำเนินการอยู่ถูกนำไปเก็บดองนิ่งไว้ หรือไม่ก็จะถูกบั่นทอนไม่เป็นตามที่หวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟัก ตัดหนวดตัวเอง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ตั้งครรภ์ แก้ผ้า ช้อน ล้างเท้าตัวเอง เครื่องบิน กัดลิ้น มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก วงล้อกำลังหมุน ไข่เป็ด ดวงแก้ว เคารพ คำนับ ผู้หญิงชักมีด เห็นตัวเองในกระจก มีด ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน น้ำท่วม เที่ยวบ่อนการพนัน ปลอบโยน สนามกีฬา อสนีบาต พระพุทธเจ้า ฟองสบู่ ฟ้าแลบ เห็นเหรียญสตางค์ น้ำพริก นุ่น สวมเสื้อขาด กุมารทอง ครุฑ บ้านร้าง ไหว้เจ้า ทำนาได้ผลผลิตดี โกศ จาน พูดกับกลุ่มชน ปลาฉลาม ฟันงอกขึ้นมาใหม่ แฟนนอกใจ ก้างปลาติดคอ ไฟไหม้ป่า ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ปวดท้อง จักรพรรดิ ถูกคู่รักกักตัว สถานีขนส่ง ใช้ยาเสพติด ทวิตเตอร์ หวีเสนียด แร้ง นกขมิ้น ดาว ผู้หญิงตั้งครรภ์ เปลือย ภาษา กรงนก ช้างเหยียบ ขวาน กินผลไม้แฝด แคร่ กินพระจันทร์ กุ้งยักษ์ ประกาศข่าวการเกิด คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ บุญ ทางรถไฟ เห็นกล้วย ถ่านไฟ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ช้องผม ถีบจักรยาน บ้านไฟไหม้ ตัวเองเป็นนักโทษ พญานาค ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ยากจน ขี่ช้าง อู่เรือ นั่งนับลูกประคำ น้ำเต้า คนตายมาหา ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ทอดแห ผนัง เที่ยวซ่อง วงกต ใบลาน ขนตาร่วง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา เงี่ยง ยา หญิงแต่งชุดสีแดง กินถั่วต้ม อากาศบริสุทธิ์ ก้อนหินตก เผาขยะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM