ทำนายฝัน 'กกไข่'

ฝันเห็น ฝันว่า กกไข่ หากฝันอย่างใจเป็นสุข บ่งชี้ว่า จะมีบริวารดั่งใจปรารถนา หากในฝันใจเศร้า บ่งชี้ว่า เรื่องที่ดำเนินการอยู่ถูกนำไปเก็บดองนิ่งไว้ หรือไม่ก็จะถูกบั่นทอนไม่เป็นตามที่หวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กกไข่'

หากฝันอย่างใจเป็นสุข บ่งชี้ว่า จะมีบริวารดั่งใจปรารถนา หากในฝันใจเศร้า บ่งชี้ว่า เรื่องที่ดำเนินการอยู่ถูกนำไปเก็บดองนิ่งไว้ หรือไม่ก็จะถูกบั่นทอนไม่เป็นตามที่หวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องปั้นดินเผา คนตายในบ้าน ภรรยาออกจากบ้าน จุดไฟแล้วดับ ลุยไฟ พรวนดิน ถือกรรไกร พวงมาลา ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ปัสสาวะ พลับพลา กก มดเต็มบ้านเมือง จำเลย มือตัวเอง ซื้อกระดุม ทำตัวเองบาดเจ็บ รักเพื่อน ครกสาก ถอนผมหงอก สายรุ้ง ทะเลาะกับแม่ยาย แมลงภู่ ขโมยทรัพย์สมบัติ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ปั่นด้าย นอนกลับหัว ฟ้ายามเมฆครึ้ม เดินอยู่กลางทุ่งนา กอดผู้หญิง ลากรถบรรทุก เสวียน เด็กอุ้มปลา ทหาร เดินรอดราวผ้า เห็นถนนที่ขรุขระ หญ้า กินโรตี ดื่มกาแฟ ลูกเห็บตก ทำนาได้ผลผลิตดี ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า สวมเสื้อสีเหลือง ลวดหนาม นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ฉีกจดหมายรัก บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น แร้ง งมหอย พี่น้อง มีดหาย จิ้งเหลน ปลาทอง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เป็ดไก่ ฝี คนมีเขา บ้านใหม่ ตกหลังม้า จับนก ขวดแก้ว ถางหญ้า กุหลาบ นองเลือด ทอดทิ้งครอบครัว ไฟไหม้ปราสาท ไอ บวม อู่เรือ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ฝังศพ สลัก บุญ โง่ กำแพงเมืองจีน ถูกหวายรัด เกาหัว เด็ดพริกออกจากต้นพริก ถูกตัดศีรษะ ย่างเนื้อ เข้ารับการผ่าตัด เดินทางก่อนกำหนด ข้าวในนา สีดำ ดัดผม รักสามีตัวเอง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า กินเนื้อไก่ ถ้วยชาม ผลจันทร์ ( พืช ) โบดำผูกเสาบ้าน ชายชู้ ยิ้ม งาช้างวางคู่กัน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ถีบจักรเย็บผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM