ทำนายฝัน 'กงจักร'

ฝันเห็น ฝันว่า กงจักร ฝันถึงกงจักร เป็นการเตือนให้ระวัง ของมีคมหรือคนมีอำนาจ อย่าได้หลงนึกว่าเป็นดอกบัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กงจักร'

ฝันถึงกงจักร เป็นการเตือนให้ระวัง ของมีคมหรือคนมีอำนาจ อย่าได้หลงนึกว่าเป็นดอกบัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดนตรี กำแพงเมือง หมากรุก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ฆ่าสุนัขบ้า กรวยกรอกน้ำมัน กระรอก คนกำลังถ่ายรูป ดื่มน้ำฝน กรรมกร แมวดำ สวมชุดเจ้าสาว กระโปรงใหม่ มงคล เดินอยู่ในสุสาน ยิงกา กางมุ้ง ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย โยคี ปล่อยปลาดุก ไถนา ความผิด มาลัย ได้ยินเสียงกระซิบ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ นั่งบนแคร่หาม ประดาน้ำ หวีผม ธนบัตร ซองจดหมายสีชมพู ทารกดูดนมคุณ จับก้อนหิน ถูกตัดใบหู ผึ้งต่อย กางเขน กระดาษสี ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เทียนชัย ธนูหลายดอก ควันไฟ นอนกลางวัน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กาน้ำ ไฮโล วัง ไปยังเมืองนรก ทะเลาะกับคนรัก ตีคนอื่นด้วยเชือก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ลวดหนาม นกแขกเต้า กินรีหรือกินนร หูขาด ทำขวดแตก เครื่องแบบทหาร ถูกกักตัว เก็บเงินได้ ตั้งท้อง ตู้เย็น เครื่องบินบังคับ นอนเล่นกลางดิน ตกปลากับญาติ เกาทัณฑ์ พระสังฆราช เหรียญ ไหล่เจ็บ เมือง ทีปังกรรัศมีโชติ กลด คนตกน้ำกำลังจะจม ทาก พระสถูป งม ช่างไม้ เต้าหู้ หญิงเปลือยกาย แข่งม้า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) นอนบนพื้นน้ำ แล่นเรือผ่านเกาะ กระเป๋า หน้าอก เฒ่าหัวงู เสี้ยนตำเท้า ตัวเงินตัวทอง ภาชนะแตกร้าว งูเผือก น้ำเต้า กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ได้ตีกลอง กระบอก เขื่อน ขี่วัว แล้ว ตกวัว ล้างบ้าน มาลัยดอกไม้ กินเนื้อหมู เห็นประตูปิด ไก่ออกไข่ เทศน์ ฤกษ์ดี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM