ทำนายฝัน 'กงล้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า กงล้อ ฝันเห็นกงล้อของโรงสีข้าว คุณกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายอย่างร้ายแรง ฝันเห็นวงล้อกำลังหมุน จะเกิดความขัดแย้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กงล้อ'

ฝันเห็นกงล้อของโรงสีข้าว คุณกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายอย่างร้ายแรง ฝันเห็นวงล้อกำลังหมุน จะเกิดความขัดแย้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตีคนอื่นด้วยเชือก ช้อนเงิน ฝุ่นฟุ้งกระจาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รักกับนักบินหญิง พ่อตาย พังประตู นำฟองน้ำมาล้างจาน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ถวายกุฏิ มองนํ้าตกตามลำพัง ขาขาด ได้รับรางวัล ญาติ สิงโต หัวไก่ ภรรยานอกใจ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ดาว ขนมชั้นหลากสี ชฎา เป่าขลุ่ย ผู้หญิงตั้งครรภ์ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ตัดผมสั้น สีแดงชาด หอก เจ้านาย กงสุล เสือตาย เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง พริก เดินบนฟ้า พนัน บุคคล ฝน หน้าอก ห่าน ประกาศการแต่งงานของตนเอง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง สร้อยทองคำ ยารักษาโรค เครื่องจักรไม่ทำงาน คลื่นน้ำ สมโภช นักบวช กระทะ พระวรราชาทินัดดามาตุ ถูกขัง ไข่ เดินเรือ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กระติกน้ำร้อน ขโมยทรัพย์สมบัติ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เส้นด้าย คบไฟ ต้นไม้เขียวชอุ่ม สร้อยข้อมีชำรุด รถบรรทุกศพ รักคนต่างชาติ ผมถูกตัดให้สั้น ต้นโพธิ์ อยู่ในอาการเร่งรีบ เสาเรือน มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ขบวนแห่ศพ นกกระจอก อาหารบูดเน่า เกลียดคนต่างชาติ ตะเกียง ฝ้าย คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนมีดวงตาสีดำ ดึงเชือก กระทง ฆ้อง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ซองจดหมายสีฟ้า งูรัด ดอกไม้ เรือจอด ฟันดาบ ดื่มน้ำ ม่านกั้นกำบังสายตา ช้าง ดิน หลุม คนตายในบ้าน เงื่อน ทหารเข้าบ้าน พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ช่างปั้น ปล่อยนกกระเรียน ผนังบ้าน หญ้า แสดงละคร กา โจรสลัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM