ทำนายฝัน 'กงล้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า กงล้อ ฝันเห็นกงล้อของโรงสีข้าว คุณกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายอย่างร้ายแรง ฝันเห็นวงล้อกำลังหมุน จะเกิดความขัดแย้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กงล้อ'

ฝันเห็นกงล้อของโรงสีข้าว คุณกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายอย่างร้ายแรง ฝันเห็นวงล้อกำลังหมุน จะเกิดความขัดแย้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีโชคลาภ เครื่องพิมพ์ดีด ผึ้งบินรอบรังของมัน บวชชี เปลื้องผ้าตัวเอง ถือไต้ หรือ คบไฟ ขื่อคา กอดตุ๊กตา กระถาง ลักขโมย โต๊ะ งาช้างวางคู่กัน กระจกแตก กินเนื้อวัว สถานี การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เมฆกลางแดด ทหารเข้าบ้าน นางพยาบาล ข้อเท้าเจ็บ สัตว์เลี้ยง กระจก ประกาศข่าวการตาย ปฏิกูล สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น บันได เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กระเป๋าเดินทาง ด้วง ฆ่าใครบางคน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ผู้ชายมีผมน้อย ตารอบตัว ผ้าฝ้าย ชู้รัก ได้เสื่อใหม่ มังกร ผิวหนัง ของหาย ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ยกโทษ ขนนกสีขาว ฉลาด นาก เก็บของมีค่าได้ ลูกเห็บตก สถานีขนส่ง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา แต่งงานก่อนกำหนด นกกางเขน ฟังเทศน์ฟังธรรม หัวล้าน ธนาคาร เก็บกวาดบ้าน ทำแว่นตาแตก ถอยหลัง ตะกร้าพลาสติก น้อยหน่า กล้วย กุมารเทพ เกลือ ถูกเรียกตัวมาประชุม เฆี่ยนตีผู้อื่น ดารา น้ำมันก๊าด โคเข้าบ้าน ยางรถ ค้างคาว ฤดูหนาว จันทรคราส คู คลอง หัวหมู คนขาพิการ กระแต เรือน เจ็บฝ่าเท้า ฝนครึ้ม แขนถูกตัด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ลูกแก้ว กระต่าย เดินเรือ งูจงอาง กองดิน เณรหน้าไฟ ปฏิทิน ฤดูฝน สวมแหวน ฟันหลุด เครื่องจักรไม่ทำงาน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ได้กลิ่นของบูดเน่า อดอยาก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ภูเขา จมูก สร้างบ้าน แลบลิ้น เดินกะโผลกกะเผลก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM