ทำนายฝัน 'กรงนก'

ฝันเห็น ฝันว่า กรงนก ฝันเห็นกรงนกและเป็นกรงที่มีนกอยู่ด้วยแล้วได้ถือกรงนั้น หมายถึงจะมีโชคดีและมีลาภจากสิ่งมีชีวิต จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูล ในเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องอื่นๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กรงนก'

ฝันเห็นกรงนกและเป็นกรงที่มีนกอยู่ด้วยแล้วได้ถือกรงนั้น หมายถึงจะมีโชคดีและมีลาภจากสิ่งมีชีวิต จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูล ในเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องอื่นๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำหอม หญิง กำลังเล่นเฟสบุค ถูกคู่รักกักตัว เป็นแม่ยาย ล้มเหลว ทาส เว็จ กะปิ ถูกโกง ผ้าห่ม ช้อน ขโมยเงิน นกนางแอ่น เดินทางไปทิศตะวันออก นางกวัก ดาบ ลายแทง ภาชนะ ริมฝีปาก จับสายสิญจน์ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ตำรวจตั้งด่าน กังหัน ฮ่องเต้หรือฮองเฮา สุกร แว่นตาเลนส์สีดำ สบู่ ทราย ไข่ไก่ กินสายบัว ตีแมลงวันตาย เดินตากแดด พู่กัน ฆ่าเต่า ได้รับแก้วเป็นของขวัญ โต๊ะเขียนหนังสือ ตัวเลข พระปรางค์ ธูปเทียน บุพการี ถุงมือ ตู้ไปรษณีย์ งานสังสรรค์ เห็นรองเท้าเก่า เห็นคนอื่นถูกประณาม ราวตากผ้า แจวเรือ ตัวเองถูกประหาร ค้อน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ จีวร บวม ผักที่ยังคงปลูกในดิน ตารอบตัว อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) กระปุก ธุลี เขียนหนังสือ เลี้ยง ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เพศสัมพันธ์ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ญาติ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เสื่อขาด ฉิ่งฉาบ หมาหอน อินสตาแกรม ( instargram ) กุญแจหาย พนมมือ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล คนรับใช้ นางฟ้า การทำผิดพลาด คนอื่นทำพลาด ท่าเทียบเรือ แลบลิ้น แส้ ทองคำก้อน นักประพันธ์ หญิงแปลกหน้า ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น งอบ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ น้ำพริก เห็นผี ลอยกระทง กำไลแตกหัก ฟันโยก แคร่ เครื่องบินตก ทอดทิ้งครอบครัว องค์พระ กระดุมหาย ฆ่าผีเสื้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM