ทำนายฝัน 'กรงสัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า กรงสัตว์ ฝันเห็นกรงสัตว์ที่ไม่มีสัตว์อยู่ในกรง คุณจะได้รับข่าวที่น่ายินดี ปัญหาอุปสรรคทางด้านธุรกิจการ ค้าจะคลี่คลาย มีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กรงสัตว์'

ฝันเห็นกรงสัตว์ที่ไม่มีสัตว์อยู่ในกรง คุณจะได้รับข่าวที่น่ายินดี ปัญหาอุปสรรคทางด้านธุรกิจการ ค้าจะคลี่คลาย มีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่ากระต่าย จอกใส่เหล้า ฆ่าตัวตาย กอด ต้นโพธิ์ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ สาดน้ำ จมูกแหว่ง หุงข้าว ขุดถ่านหิน ตกบ่ออุจจาระ สายรุ้ง กัดลิ้น เครื่องบินตก ได้ยินสุนัขเห่า ลา ( สัตว์ ) ญาติ ได้พูดคุยกับเพื่อน ทำโรตี พายเรือ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน นองเลือด ทำให้คนอื่นตกใจ ซื้อปลาทอง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เหาะดั้นเมฆ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว งมของ ตะเพียน ดวงอาทิตย์ขึ้น กินอาหาร ถูกสุนัขเห่า แหวนหาย ขวดยา ขี่หมู นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง พระเจ้าแผ่นดิน นั่งบนหลังนกกระเรียน ฉิ่งฉาบ คราส ไม้พลอง เดินลุยกองไฟ ร่างกายตัวเอง ฆ่าโค ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด เสื้อครุย มรดก ดูหนัง เดินหลงไปในป่าละเมาะ ถูกเปลื้องผ้า มีหางงอก กิ๊บติดผม ตักบาตร หลุมอสรพิษ ปลาฉลาม ตัวเองมีปีก ปลูกต้นไม้ ผึ้ง ตื่นขึ้นมาเอง ออร์แกน ฝังทั้งเป็น บุตร ผู้หญิงโพกผ้า บุคคล ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ธงบนเรือ หญ้า หน่อไม้ รุ้งกินน้ำ งมของในลำคลอง ปลาทอง บ่อน้ำพุแห้งขอด ทาสี ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เป่าแตร นกกางเขน ซอ เกลือ มาเฟีย ถูกฟันคอขาด ภิกษุ ไมโครโฟน หีบศพ เสือกัดตัวเอง จองหอง ถ้วยกาแฟ ป่า ทำน้ำหก ฮก ลก ซิ่ว เดินเข้าออกประตูกว้างๆ นอนเล่นกลางดิน เชิงเทียน ปลอกหมอน ห่านฟ้า ราหู กางเขน ฉีกกระดาษ หินก้อนใหญ่ ตะกวดขึ้นบ้าน ฌาปนกิจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM