ทำนายฝัน 'กรน'

ฝันเห็น ฝันว่า กรน ให้ระวังคำพูด จะนำไปสู่การทะเลาะวิวาท ให้ระวังคนจะมาทำร้ายหรือขโมยสิ่งของ ทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณและจะได้พบเนื้อคูโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทันตั้งตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กรน'

ให้ระวังคำพูด จะนำไปสู่การทะเลาะวิวาท ให้ระวังคนจะมาทำร้ายหรือขโมยสิ่งของ ทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณและจะได้พบเนื้อคูโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทันตั้งตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลม กุ้งมังกร เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ก้างปลา ปะชุน ฝั่ง ทวิตเตอร์ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ไว้ทุกข์ รีดนมโค กินเนื้อหมู ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ดื่มน้ำมะพร้าว ตกบ่อมีหนอน ประกาศข่าวการเกิด กิ่งก่าวิ่งไปมา เครื่องแบบทหาร หนังสือ ลักขโมย เท้าขาด ถูกตัดใบหู หญิงชรา ก้ามกุ้ง บัวหลวง งอบ รถบรรทุกศพ โคเข้าบ้าน ทะเลาะ กรวยกรอกน้ำมัน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว จับสุกร ฉลองพระบาท เวทีมวย สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เบาะ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น จาน เสี่ยงเซียมซี พู่กัน จับกุ้ง ถูกสุนัขเห่า ช่างปั้น อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว วัง รังผึ้ง พระสังฆราช ศัสตราวุธ แม่หม้าย โกศ ละทิ้งครอบครัว ได้รับแก้วเป็นของขวัญ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ของเน่าเสีย กุลี พระพุทธเจ้า ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดตัว ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด เทวาลัย ท่อนซุง เป็นโจทก์ในศาล ทะเลทราย หนาม สกปรก จมูกแหว่ง เพื่อนที่จากไปไกล เดินทางไปวัด มดหรือแมลง สละราชสมบัติ ถาด ฟ้าผ่า ตกจากเครื่องบิน ฤาษี นํ้าวน ทอดแห กินองุ่น หยก ฟุตบอล แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ตุ๊กแก สัปทน นำอุจจาระกลับบ้าน โกนหนวด ทะเลสาบ ช้างเหยียบ กระป๋องนม กระโดดลงจากต้นไม้ ถอดรองเท้า ตู้ไปรษณีย์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ งูเห่า มีดตกน้ำ จุดเทียนชัย ถูกข่มขืน ไหล่เจ็บ หิ้วกระเป๋า สีดำ แมลงภู่ ยิงกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM