ทำนายฝัน 'กรรมกร'

ฝันเห็น ฝันว่า กรรมกร กุลี หรือ กรรมกร จงระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้ อาจมีเจตนาอื่นแฝงอยู่ จะมีมือดีมาล้วงกระเป๋า ต้องระวังให้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จัก หรือ คนใกล้ชิด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กรรมกร'

กุลี หรือ กรรมกร จงระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้ อาจมีเจตนาอื่นแฝงอยู่ จะมีมือดีมาล้วงกระเป๋า ต้องระวังให้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จัก หรือ คนใกล้ชิด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนตายมาหา ฟ้ายามเมฆครึ้ม นำฟองน้ำมาล้างจาน โพธิ์ มิตรสหาย ไว้ทุกข์ ตัวเงินตัวทอง นกนางนวล ช้อนเงิน ฌาน จมูกหาย ประตูกำลังถูกไฟไหม ลูกข่าง จับปิ้ง ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม แขนขาด ตกกองไฟ หีบปิดอยู่ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ขึ้นต้นไม้ ถุงมือ น้ำเหลือง กัดลิ้น นักบุญ แบกหาม คิดถึง ซื้อผ้าขาว อากาศบริสุทธิ์ ถางหญ้า น้อยหน่า มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน กล่าวคำอำลาญาติ เที่ยวบ่อนการพนัน หนามตำ ขี้เกียจ องค์พระ นกกระจิบ กระจาบ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ฟันบนหัก บุคคลที่มีชื่อเสียง เหรียญ ตู้หนังสือ เดินร่วมทางกับโจร กำไลข้อเท้า ขี่หมู แกะเปลือกหอยรับประทาน โบว์ดำผูกเสาบ้าน กินอาหาร โกรธ ดอกราตรี เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว อู่เรือ ร่างกายตัวเอง ฟ้อนรำ จานชาม ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ บุคคลที่เป็นคนร้าย ถ้ำ แร้งกินซากศพ เกาะ ตัวเองถูกประหาร ลูกประคำ พู่กัน แดด นุ่งผ้าใหม่ ถูกประณาม ภาวนา ปอด ตัวเองแก่ กินถั่วต้ม สกปรก เต้าหู้ ตัวเองเจ็บป่วย กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น กงสุล เขากวาง หนู ทาแป้ง เช็คเด้ง ถูกเสือกัด ดับกองไฟ ไข่มุก ผนัง เผาศพ หัวล้าน ฟัก ฤดูหนาว ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว โต๊ะรับประทานอาหาร บริโภค กังวล งม ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว กระบี่ ท่าเทียบเรือ ตัดหนวดตัวเอง จักจั่น กอดผู้หญิง คนร้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM