ทำนายฝัน 'กรรไกร'

ฝันเห็น ฝันว่า กรรไกร ให้ระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ เพราะอาจจะถูกตัดจากกันด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ หกล้ม เลือดในสมองแตก โรคประจำตัวของผู้ใหญ่กำเริบอย่างปัจจุบันทันด่วน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กรรไกร'

ให้ระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ เพราะอาจจะถูกตัดจากกันด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ หกล้ม เลือดในสมองแตก โรคประจำตัวของผู้ใหญ่กำเริบอย่างปัจจุบันทันด่วน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถวายพระด้วยดอกบัว ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ตบแต่ง เห็นคนโดนแทง เหรียญ วงกบ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ขี่โคเข้าเมือง อยู่ในอาการผิดหวัง แมลงปอ ลากฉุด เสียสติ ดับเทียนชัย ตัวเองมีปีก โบว์ดำผูกคอ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ข่าวลือ ว่ายน้ำในมหาสมุทร มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม คนกำลังถ่ายรูป สวรรค์ หินก้อนใหญ่ กระบอกสูบลม ประตูบ้าน เที่ยวบ่อนการพนัน ยา ถูกแทง ช้อนทอง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ฝน ยิงปืน ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ จิ้งหรีด นั่งเรือข้ามแม่น้ำ นั่งใต้ต้นไทร กระต่ายน้อย หีบปิดอยู่ กระซิบกับเพื่อน ช่างแกะสลัก ซ้อมรบ กระบอก งานแต่งงาน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ลูกประคำ ศิลา ตาลปัตร ใช้ยาเสพติด เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เสาตกน้ำมันในบ้าน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย โคเข้าบ้าน อาบน้ำฝน นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง กระถางสามขา ขวาน เป็นใบ้ พิมพ์ นั่งราชรถ ถ่อเรือ มีหลายหู มีฤทธิ์ ประดาน้ำ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กระรอก จำปีหรือจำปา ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ทำนาเกี่ยวข้าว ห่าน ผนัง ใส่บาตร เห็นคนเปิดประตู ครอบครัว มือ ฆ่าหมัด ควาย อสนีบาต คนกำลังจะตาย ผู้หญิงตั้งครรภ์ ทองคำก้อน ทอดทิ้งภริยา เข็มเย็บผ้า ญาติ ถูกตัดใบหู งูกินสัตว์ มะนาว ขี่เสือ ดอกมะลิ ผ้าใบ ฝนตกระหว่างเดินทาง หมาคาบหม้อ สุรา กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) กวางดำ จับก้อนหิน คราด บัญชี หัวล้าน เป่าขลุ่ย เจ็บปวด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM