ทำนายฝัน 'กรอด้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า กรอด้าย จะมีอายุยืน สุขภาพกายใจดี การงานที่ทำจะดำเนินการได้สะดวก อุปสรรคมีน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กรอด้าย'

จะมีอายุยืน สุขภาพกายใจดี การงานที่ทำจะดำเนินการได้สะดวก อุปสรรคมีน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ห้อง กาน้ำร้อน เป่าแตร ฉีกกระดาษ ถาดดอกไม้ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง งูใหญ่ ดมกลิ่นดอกไม้ นม ฌาปนกิจ เลี้ยงกุมารทอง ขนลุก สามง่ามสำหรับแทงปลา น้ำมัน แม่ชี ถูกตัดศีรษะ จับเงิน กลอง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เสียสติ ช้างไล่กวด ช่วยคน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป เลือกตั้ง แมลงปอ กระเป๋าเงิน นักประพันธ์ กระต่ายขูดมะพร้าว กระสอบข้าวสาร เห็นคนเปิดประตู เหรียญ มะพร้าว ล้างหน้าตัวเอง ตัวเองร่ำรวย สาดน้ำ ธงบนเรือ กะโหลก กินอุจจาระ ผิวพรรณ ถ้วยชาม ขวด ขายไม้กระดาน ตกบ่อมีหนอน ความรักระหว่างคน 3 คน เดินเล่นบนหาดทราย ยื้อแย่ง เล่นฟุตบอล เด็ก โคกินหญ้า ไฮไฟว์ ( hi5 ) ราชา กรงนก ขัดแย้ง กระรอก ฝนหยุดตก ปลวกขึ้นบ้าน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด งม บรรพบุรุษ ไฟฟ้า แบกหาม ขี้เถ้า กินดิน กินเนื้อวัว ตัดผม ประกาศการแต่งงานของตนเอง ปลาเงินปลาทอง ตกเลือด อาหารบูดเน่า อดตาย สู้กับเสือ แล้วชนะ ตกช้าง กางเกง เป็นไข้ ที่ฝังศพ ตีฆ้อง ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน มหรสพ ปั่นด้าย ขวดยา ยุง นุ่งโจงกระเบน อาเจียน ลำคานเสียงฉาบ บ้านร้าง ตักน้ำราดตนเอง โกรธ ทิวเขา ตะกวด ทะเลที่เงียบสงบ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เมฆกลางแดด แกะ ก้ามปู สวมชุดเจ้าสาว ดูละคร ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก กกกอด เสื้อกันฝน โต๊ะหมู่บูชา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM