ทำนายฝัน 'กรอด้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า กรอด้าย จะมีอายุยืน สุขภาพกายใจดี การงานที่ทำจะดำเนินการได้สะดวก อุปสรรคมีน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กรอด้าย'

จะมีอายุยืน สุขภาพกายใจดี การงานที่ทำจะดำเนินการได้สะดวก อุปสรรคมีน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกช้าง กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ตะโพน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ฉิ่งฉาบ กรวยจราจร ถูกด่าทอ ได้ยินเสียงปืน อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ปลูกกล้วย ผ้าฝ้าย ศาลเจ้า งูเหลือม ภรรยาหนี ถูกมัดมือมัดเท้า มีดบาด ภรรยาเอาน้ำมาให้ ม้า คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด จอก ฉลาม ปฏิกูล ปลอบโยน ฝาเรือน พายเรือกับคนอื่น ตกบ่ออุจจาระ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน หญิงชู้ ดวงอาทิตย์ดับ ป้อมปราการ พระ ปลูก ต้นไม้แห้ง กระติกน้ำร้อน เล่าเรื่องตลก อยากตาย ชะลอม ของขวัญ ขวาน จอมปลวกกลางถนน ปล่อยสัตว์ สวมมงกุฎ ทองคำก้อน ผู้ชายมีผมน้อย เครื่องลายคราม โถส้วม ย่าง ญาตินํ้าตาตก รองเท้า ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด สุรา โยงเรือ ได้ลาภ แมวดำ แข็งแรง กำไลแตกหัก คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ มีคนนำเงินมาให้ กัดคน ธงบนบ้าน ตู้รับจดหมาย เถ้าแก่ มงกุฎ ฟาก เครือญาติ ผิวหนัง จับสายสิญจน์ ไข่ นั่งเล่น ฟันบนหัก บันไดสูง เด็ก ฟ้าร้อง เล่นตะกร้อ ดื่มน้ำจากแก้ว ทุบตีภรรยา ทะเลทราย ค้นหา คลอดบุตร อดอยาก ได้สวมแว่นตาดำ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ข้าวติดคอ กินผลไม้แฝด ตะเกียงที่จุดแล้ว เช็คเด้ง กระดาษเช็ดมือ ด่า คนกำลังถ่ายรูป เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ประกันตัว ซื้อผ้าขาว โกหก หน้า แบกหีบ ตัวเองเป็นโจร คนเมา เห็นคนเดินละเมอ ซื้อปลาหมึก งานศพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM