ทำนายฝัน 'กรอด้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า กรอด้าย จะมีอายุยืน สุขภาพกายใจดี การงานที่ทำจะดำเนินการได้สะดวก อุปสรรคมีน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กรอด้าย'

จะมีอายุยืน สุขภาพกายใจดี การงานที่ทำจะดำเนินการได้สะดวก อุปสรรคมีน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แก้บน ไกด์ มิตรสหาย สารภาพต่อหน้าเพื่อน ชายหนุ่ม ขัน แลบลิ้น เดินชนผนัง ทะเลทราย ผ้าม่าน ประตู เกิดความรู้สึกผิด ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ฆ่าเสือ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ แขน นำพัดมาโบกตามร่างกาย ป้อมปราการ ถอด เศษอาหาร ปฏิมา หมู หญิงทุบตีกัน รถศพ บรรพบุรุษ ของหวาน เลี่ยมฟันทอง แกะ เดินตากแดด หมากรุก ถ่ายขี้ สู้กับเสือ แล้วชนะ ฐานพระพุทธรูป เห็นกล้วย เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ตัวเองถูกธรณีสูบ เป็นบ้า ปลา ผึ้ง บวม มดกัด หม้อ รักภรรยาตัวเอง หยก นอนกับนางงาม ขี้เถ้า เกาหัว เอามือตบต้นขาตัวเอง หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ภาชนะ ผัดหน้า นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ฝาแฝด ขี่วัว ผู้หญิงตบผู้ชาย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ แท่น ฉัตรเงิน ฉัตรทอง แขนหัก หน้าต่าง รักสามีตัวเอง ทารกดูดนมคุณ แม่มด โคกินหญ้า เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ถูกกลั่นแกล้ง กะเหรี่ยง ป่วยลงท้อง จับปลาตะเพียน คิดถึง ถ่อเรือ นางฟ้า โน๊ตบุ๊ก ถูกทรมาน ตัวเองเป็นกรรมกร หน่อไม้ น้ำผึ้ง ให้รางวัล เครื่องร่อน สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น พัชรกิติยาภา คนร้องไห้ ยอดตึกสูงทรงกลม คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ กา ถูกคนเตะ ฉาบ เชี่ยนหมาก น้ำลาย เขียด ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ สายรุ้ง ประกายไฟ เปิดผนึกซองจดหมาย เห็นที่นารกร้าง กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ถูกฆ่า กินอาหารเจ กางเขน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM