ทำนายฝัน 'กรอด้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า กรอด้าย จะมีอายุยืน สุขภาพกายใจดี การงานที่ทำจะดำเนินการได้สะดวก อุปสรรคมีน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กรอด้าย'

จะมีอายุยืน สุขภาพกายใจดี การงานที่ทำจะดำเนินการได้สะดวก อุปสรรคมีน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นม ภรรยาออกจากบ้าน น้ำแข็ง เครื่องแบบทหาร นอน บริโภค ขวานหัก กลางคืน ปลาทอง รูปภาพของเครือญาติ นกยูง ช้อนเปื้อน กลอง ท่องเที่ยวต่างประเทศ เสื้อเปื้อนเลือด ทอดทิ้งลูกๆ ถูกโยนลงทะเล จิ้งจก อยากตาย เป็นแม่ยาย ลากรถบรรทุก ตีผึ้ง คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง นาก ปล่อยนก หมากฝรั่ง ทองคำก้อน ปราศจากอํานาจ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง แก้วแตก ปราสาท ปากเน่า นาค กระท่อมริมทะเล ใช้กระเทียมทำอาหาร โบสถ์ ขี้เถ้าในเตาไฟ กระโปรง คนในบ้านทุบตีกัน ใส่บาตร ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ขวดแก้ว ชุดว่ายน้ำ เซรุ่ม พนัน พูดคุยกับเจ้านาย นํ้าวน ปอ โบดำผูกคอตนเอง ตาหลายคู่ ไซเรน นกนางแอ่น บ้านตัวเองสวยงาม ขมิ้น ถากไม้ โรงพยาบาล โดนดึงผม ได้รับของมีค่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผ้าโพกหัว ภาพยนตร์ ถูกเรียกตัวมาประชุม เล่าเรื่องตลก นักประพันธ์ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม แฟนนอกใจ เบี้ย หญิง หม้อข้าว เห็นผี ถุงเงิน ถุงทอง อดอยาก โคมไฟหรือโคมตะเกียง ระดู ตะเกียงที่จุดแล้ว สวน ฮวงซุ้ย ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ แม่หม้าย รดน้ำ อุจจาระ กังหัน เดินขึ้นภูเขา เศร้าโศก กระต่ายน้อย มีคนนำเงินมาให้ ญาติตาย ทับทิม เหรียญ ถ้วยรางวัล เท้าเจ็บ เลือดไหล แดด ดวงอาทิตย์มืดมัว ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ หอก ซาบซึ้งใจ ฝังศพคนที่รู้จัก เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด นอนในมุ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM