ทำนายฝัน 'กรอบรูป'

ฝันเห็น ฝันว่า กรอบรูป ฝันเห็นกรอบรูปอันวิจิตรตระการตา จะมีชีวิตสมบูรณ์พูนสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กรอบรูป'

ฝันเห็นกรอบรูปอันวิจิตรตระการตา จะมีชีวิตสมบูรณ์พูนสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน กกกอด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน งานวัด งูจงอาง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด โสมสวลี สร้อยทอง เก็บมุ้ง โต๊ะหมู่บูชา เสื้อเปื้อนเลือด นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ถาด วงเวียน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา เป็ดว่ายน้ำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ยินเสียงระฆัง พระ จับปลาตะเพียน มองนํ้าตกกับคนรัก นกกระเรียน สวน ฟ้าที่สดใส ช่างปั้น กิ้งก่า เขื่อน เห็นคนเดินละเมอ ฉีกกระดาษ กระดาษเช็ดมือ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ กินเนื้อเป็ด นกเขา ลำธาร ปราสาท จดหมาย นักเรียน ปีนรั้ว สุริยคราส ผ้าไตรจีวร ล้มลงไปในหลุมลึก ผู้หญิงหัวล้าน ย้ายบ้าน เซียมซี ยันต์ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย สายนาฬิกาข้อมือขาด นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง เดินขึ้นที่สูง หญิงชรา เทียนชัย กองไฟ มีฤทธิ์ เห็นผี ไถ่ถอน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ลุยไฟ ตะกร้อ ครู เมา สมุด คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ซ่อน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฝ่าเท้า ค่ำมืด กระติกน้ำร้อน จับปลา ใบมีดโกน กิ่งก่าวิ่งไปมา น้ำพริก ลมหายใจมีกลิ่นหอม ปากเน่า ฟ้าแลบ นั่งรถ คบไฟ อาบน้ำในมหาสมุทร ทะเล ขนทรายเข้าวัด ฉมวก ขวดยา เอามือตบต้นขาตัวเอง แผ่นดิน เป็นบ้า เสือกัดตัวเอง จำนอง ผู้หญิงชักมีด มุ้งขาด จันทรคราส แก้ม น้ำพุสวยงาม นกแร้ง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ถูกขัง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ กินเนื้อหมู ญาติ เท้าเจ็บ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก วิมาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM