ทำนายฝัน 'กระจก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระจก ฝันเห็นกระจกส่องหน้าหรือได้ส่องกระจก ทำนายว่า จะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่า หรือทางชื่อเสียง ถ้า ฝันเห็นกระจกสีต่างๆ จะได้รับโชคลาภทางการงาน และหน้าที่หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระจก'

ฝันเห็นกระจกส่องหน้าหรือได้ส่องกระจก ทำนายว่า จะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่า หรือทางชื่อเสียง ถ้า ฝันเห็นกระจกสีต่างๆ จะได้รับโชคลาภทางการงาน และหน้าที่หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าห่ม ตะไคร้ ถุงเงิน ถุงทอง อีกา ซักผ้าขี้ริ้ว ขลุ่ย เปิดผนึกซองจดหมาย นั่งมองน้ำตกกับคนรัก เปลี่ยนมุ้งใหม่ ไอศกรีม มาลี ฟังเทศน์ฟังธรรม คลื่นน้ำ เมฆกลางแดด เลือดออกทางทวาร ภาพวาด ตะเพียน ผู้ชายตบผู้หญิง กล่าวคำอำลาญาติ พานเงิน เหาะเหิน เลื่อยไม้กระดาน ฟองน้ำ เซิ้ง ป่าช้า เด็ดพริกออกจากต้นพริก เล่น pubg นักเรียน ถ่ายขี้ ฆ่าใครบางคน งูขดเป็นวงกลม เห็นปีศาจกินคน แกะสลักรูปปั้น เดินอยู่ในสุสาน ไฝ นักบวช ภรรยาเปลือยกาย เพชรพลอย บ้า ปลาฉลาม ช้อน ป้อมปราการ รักใครบางคนมากๆ หิมะตกในฤดูร้อน แดด เจดีย์ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า แสงนีออน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ รักเพื่อน โคกินหญ้า กระซิบ กีฬา เฮลิคอปเตอร์ มะนาว กงเกวียน ดวงจันทร์ ช้อนทอง คนป่วยอยู่บนรถ เครื่องจักรทำงานได้ดี ปอกเปลือกผลไม้ บ้านไฟไหม้ คลอดลูกก่อนกำหนด จมน้ำ ขนมเข่ง นกกำลังจิกกัน จูบคนที่อายุมากกว่า เลิกกับแฟน พระพรหม ต้นไม้แห้ง เดินทางในป่ารก ไผ่ ตัวเองตายไปแล้ว ผลักประตู เกา เขากวาง คันศรหรือคันธนู ถูกเสือกัด ดื่มน้ำมะพร้าว งมของในแม่น้ำ จับกัง เตียง ก่อสร้าง ผ้าสีขาว ลูกเต๋า ฉัน ( กิน ) ซื้อของโบราณ เลือดออกเต็มตัว เรือล่ม ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เจว็ด เดินสะดุดหกล้ม เวียนเทียน ประกาศข่าวดี กระโดด ดักนก ของลับ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว สู้กับเสือ แล้วชนะ ทอดผ้าป่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM