ทำนายฝัน 'กระจก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระจก ฝันเห็นกระจกส่องหน้าหรือได้ส่องกระจก ทำนายว่า จะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่า หรือทางชื่อเสียง ถ้า ฝันเห็นกระจกสีต่างๆ จะได้รับโชคลาภทางการงาน และหน้าที่หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระจก'

ฝันเห็นกระจกส่องหน้าหรือได้ส่องกระจก ทำนายว่า จะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่า หรือทางชื่อเสียง ถ้า ฝันเห็นกระจกสีต่างๆ จะได้รับโชคลาภทางการงาน และหน้าที่หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล่อยเต่า นุ่งโจงกระเบน ยันต์ กอไผ่ แสตมป์ ผักที่ยังคงปลูกในดิน วาฬ ฟุตบอล สาหร่าย สวมเสื้อสีขาว แม่มด เด็กอุ้มปลา ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด หวีผม เกือก คลอดบุตร กุ้งแห้ง แผล ลากสัตว์ ปล่องเมรุ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ฟันปลอม สร้อยทอง ได้ยินเสียงปี่พาทย์ จมูก ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ของหวาน คนรับใช้ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ นอนบนเตียง กระโดด กินเลือด ถูกกักตัว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ภรรยาเปลือยกาย ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ทาส ถูกตบ จูบ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ นกนางนวลโผบิน ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว เงาตัวเองในกระจก ต่อสู้ ปี่ ขุดถ่านหิน ฉีกกระดาษ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ขาด้วน เจ็บป่วย เฆี่ยนตีผู้อื่น นอนเล่นกลางดิน ซ่อง นกพิราบ กางเขน ขนทรายเข้าวัด จูบเด็กเล็ก ครู ขมิ้น บิลเลียด คนร้องไห้ กระปุก เวียนเทียน แกะ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จักรยาน กินเลี้ยง โต๊ะ ถูกจี้ ขนมเข่ง ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เลือดออกทางทวาร เสวียน ฝุ่น เสาตกน้ำมันในบ้าน กริช ตะกวดขึ้นบ้าน ต่อสู้กับเด็ก ไฟไหม้ในท้องฟ้า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ซื้อขาย นอน กระดูกแตก พระสังฆราช ปากกา ตำรวจ ตลับแป้งทาหน้า ฟังเทศน์ฟังธรรม ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย โบสีดำ ผ้าไตรจีวร เป็ด ให้รางวัล ดวงอาทิตย์ตก เดินทางไปมหาสมุทร แขน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM