ทำนายฝัน 'กระจกแตก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระจกแตก ฝันเห็นกระจกแตก ญาิตจะเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระจกแตก'

ฝันเห็นกระจกแตก ญาิตจะเสียชีวิตอย่างกระทันหัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เฒ่าแก่ กอดภรรยา ฝ่าเท้า หญิงแต่งชุดสีเขียว ลุยโคลน ตู้กับข้าว ใยแมงมุม ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ดับไฟ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น เครื่องชั่ง ปีนป่ายภูเขา ขื่อคา อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ปล่อยนก เดินเป็นวงกลม ฝูงคนจำนวนมาก ถวาย นุ่งผ้าสีแดง กินขนม หญิงทุบตีกัน เรือน สกปรก ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว หมากฝรั่ง เทียนชัย เข้าไปในโรงพยาบาล บาดแผล โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) โลกแตก ช้อนปลา ลากสัตว์ อรุณ ถากไม้ ผู้หญิงชักมีด ถูกหนูกัด ดักนก ประกาศการแต่งงานของตนเอง ปลวกขึ้นบ้าน ไหว้พระ แข่งวิ่ง บ้านไฟไหม้ ตั้งท้อง ประโคม กินยา เปิดร้านค้าขายสินค้า ถล่ม แสงนีออน เสือตาย งมหอย ดอกบานไม่รู้โรย ฐานทัพทหาร ตกน้ำ เดินขึ้นภูเขา ขุดดิน ทราย สามีนํ้าตาตก นก ฆ่ากระต่าย ข่าวดีจากลูก พี่น้อง เดินทางไปมหาสมุทร ของโบราณ ปีนข้ามกำแพง กระปุก ไฮไฟว์ ( hi5 ) รีดนมโค แมลงปีกแข็ง เมฆบังแสงอาทิตย์ อ่าง ทั่ง นกยูง เมฆสีดำ กรงสัตว์ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก เดินเข้าออกประตูกว้างๆ จานชาม หวีเสนียด หัวหมู สมโภช ซองจดหมายสีฟ้า ถูกปีศาจไล่ สัปเหร่อ ฝน ขวดเหล้า ตกลงไปในบ่อ รบชนะ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ มวยผม บ้านมีช่องโหว่ ชกต่อย หัวเราะ ฮิปโปโปเตมัส เดินบริเวณวัด ดูซีรี่ย์ บิน (ตกลง) ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ตรอกซอกซอย ซีเมนต์ แกะเปลือกหอยรับประทาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM