ทำนายฝัน 'กระจกแตก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระจกแตก ฝันเห็นกระจกแตก ญาิตจะเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระจกแตก'

ฝันเห็นกระจกแตก ญาิตจะเสียชีวิตอย่างกระทันหัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แว่นตาเลนส์ใส ตอไม้ เสื้อกันฝน อิฐ ผ้าม่าน ปรบมือ ยันต์ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ถือดอกบัวในมือ ฝังศพ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เสื้อขนสัตว์ ทันตแพทย์ ดาว ผ้าโพกหัว ยืนบนลังไม้ ปราศจากอํานาจ ช้อน ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง มีดหาย แร้งเกาะหลังคาบ้าน คบบัณฑิต เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ สามีตาย โอ่ง นุ่งผ้าสีม่วง ไหว้พระราหู ฆ่าโค ประตูบ้าน เบ็ดตกปลา ฤดูฝน ฟ้าแลบ นาค ปลอบโยน บวชพระ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ให้รางวัล กำแพงโบราณ รังดุม จอมปลวกกลางถนน ถูกล็อตเตอรี่ โทรศัพท์ ล้างหวี ยิงธนู กิ๊บติดผม กล้องยาสูบ รากไม้ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ลำธาร กินเลือด กล่องดนตรี กระบือ ปัสสาวะรดกำาแพง อดทน ฝังศพคนที่รู้จัก กบ ซื้อไม้กระดาน บันไดกว้างๆ ไฟ วัด ฉุด จับผีเสื้อ ติดเกาะ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ยอดตึกสูงทรงกลม อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กุมารเทพ เรือแล่น ภรรยานอกใจ ที่พึ่ง ถูกโยนลงทะเล รอยเท้าของตัวเอง แบกผลไม้ โกนผม ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว กล้วยเน่า ถาดดอกไม้ สายรุ้ง พังพอน กุ้งแห้ง ถูกวิ่งราวทรัพย์ ทำอะไรแปลกๆ ทะเลาะ กงเกวียน พวงมาลัยดอกไม้สด ชนกระบือ ถูกมัดด้วยเชือก มวยผม ที่ฝังศพ คนอื่นทำพลาด ให้ความกรุณา สาหร่าย ดอกบานไม่รู้โรย พูดคุยกับโจร ตะไกร ตามทวงหนี้ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กำแพง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM