ทำนายฝัน 'กระจอก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระจอก ฝันเห็นนกกระจอก ทำนายว่าข้าวของจะเสียหาย จะต้องได้รับ ความเดือดร้อนจากผู้มีอายุน้อยกว่า ถูกนินทาว่าร้ายด้วยเรื่องเล็กน้อย ไม่เป็นเรื่อง หรืออาจมีโชคเล็กๆ น้อยๆ นิดหน่อยเท่านั้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระจอก'

ฝันเห็นนกกระจอก ทำนายว่าข้าวของจะเสียหาย จะต้องได้รับ ความเดือดร้อนจากผู้มีอายุน้อยกว่า ถูกนินทาว่าร้ายด้วยเรื่องเล็กน้อย ไม่เป็นเรื่อง หรืออาจมีโชคเล็กๆ น้อยๆ นิดหน่อยเท่านั้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา แมงมุม ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ลูกๆ ทำความผิด ศัสตราวุธ ผ้าขี้ริ้ว ถือไต้ หรือ คบไฟ มีผู้นำม้ามาให้ โทษ พญาอินทรี งมหอย ขโมยอาหาร ตกหน้าผา ล้มลงไปในหลุมลึก บริโภค เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ กินเลี้ยง ข้าวติดคอ เดินทางก่อนกำหนด เพื่อนที่จากไปไกล จมูกหาย นอกใจแฟน ทอดทิ้งลูกๆ ขโมยขึ้นบ้าน ทอดผ้าป่า ตกจากที่สูง ลูกปัด เก็บองุ่นรับประทาน เดินช้าๆ งูใหญ่ เล่นไพ่ มีโชคลาภ ได้พูดคุยกับเพื่อน หอยที่มีเนื้อเต็ม ซ้อมรบ ชายหนุ่ม ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง นุ่งชุดหลากหลายสีสัน รัศมี ภาวนา เชือกรัดคอ ล้างเท้า ผนังบ้าน โคมไฟหรือโคมตะเกียง อาจารย์ กระต่ายหลายตัววิ่ง ฝี กระบอกไม้ไผ่ หน้าต่าง ดาวตกที่หลังคาบ้าน หมอดูดูลายมือ ฐานพระพุทธรูป ทุเรียน คนขี้โม้ ซ่อง อดอยาก ดวงตรา กระซิบกับเพื่อน ไม้ขีดไฟ ถ่ายรูป ฮวงซุ้ย อีกา อาหารบูดเน่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ การทำผิดพลาด ความผิด เฒ่าแก่ จักรพรรดิ ธารน้ำตก ถูกหวายรัด กระจอก หมาคาบหม้อ หมูตาย เคี้ยวดิน เมฆสีเลือด ช่างตัดผม ตื่นขึ้นมาเอง โยงเรือ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรวยกรอกน้ำมัน ถูกโจรชิงทรัพย์ ค้นหา ภูเขา เข็มเย็บผ้า พรม นั่งบนเตียง กินหอยนางรม ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ถูกกรรโชกทรัพย์ ป่า ตกเหว หย่า ช่างไม้ รักสามีตัวเอง แกะสลักรูปปั้น ประตูที่ปิดตาย ทูต เซรุ่ม ลูกเห็บตก พูดสนทนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM