ทำนายฝัน 'กระจาด'

ฝันเห็น ฝันว่า กระจาด ฝันเห็นกระจาด แปลว่ามีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ หรือ เห็นพิธีทิ้งกระจาด จะทำให้ มีความใจบุญ ทำให้มีสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระจาด'

ฝันเห็นกระจาด แปลว่ามีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ หรือ เห็นพิธีทิ้งกระจาด จะทำให้ มีความใจบุญ ทำให้มีสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถวายของแด่พระสงฆ์ ยันต์ นอนกลับหัว กระบอกสูบลม เครื่องจักรทำงานได้ดี ทำนาไม่ได้ผลดี ทหารยิงปืนใหญ่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ กรรมกร คิ้วตัวเองดกดำ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง โคลน เปลือย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ถูกล็อตเตอรี่ เดินลุยกองไฟ ถั่ว เลือดไหล รากไม้ ตีงู เงาะ ผัดหน้า เข้าประตูไม่ได้ เดินทางไปทิศตะวันออก คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ผักที่ยังคงปลูกในดิน เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ข้าวในนา มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เข็มเย็บผ้า หมาเลียขา ความรักระหว่างคน 3 คน กินเป็ด เข้ารับการผ่าตัด เกือก กินน้ำผึ้ง ตะเกียงที่จุดแล้ว เจ้าบ่าว ต้นโพธิ์ หักธนู ตกหลังม้า ทะเบียนบ้าน แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เดินเป็นวงกลม ทะเลาะกับคนรัก ฟันบนหัก ถือกรรไกร จับนก โต้เถียง เต่า กระจกหลากสี ปวดท้อง ขวดแก้ว นุ่งชุดหลากหลายสีสัน นั่งบนเตียง พระพุทธรูป โลกแตก กรวยกรอกน้ำมัน ขวดเหล้า ทะเลาะกับภรรยา ตู้รับจดหมาย บ้านร้าง ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง พายเรือตามลำพัง พานทอง ตกปลา ปีนป่ายภูเขา ฆาตกรรม วิ่งจนเหนื่อยหอบ แทะกระดูก ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ผ้าขาว แหวนหาย เสื้อเปื้อนเลือด ประตู งาช้าง ก้อนหิน รถจักรยาน ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า แม่นํ้า ทะเล กินเกินขนาด ถ่ายขี้ ถ้วยชาม วิดน้ำ เจ้าสาว สวมชุดเจ้าสาว ปลอกหมอน ชลธาร งูเห่า หมากัด เกาะ พระราชินี วิทยา คลอดลูกก่อนกำหนด แก้วแตก แสง ขวดยา อสนีบาต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM