ทำนายฝัน 'กระซิบ'

ฝันเห็น ฝันว่า กระซิบ ฝันว่ากระซิบ ข่าวลือจะกลายเป็นจริง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระซิบ'

ฝันว่ากระซิบ ข่าวลือจะกลายเป็นจริง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เขียนหนังสือ ลิ้นแข็ง เปิดร้านค้าขายสินค้า ถวายกุฏิ บวงสรวง ช่างไม้ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม โขลงช้าง ไมโครโฟน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) เลี้ยงกระต่าย เพชรนิลจินดา กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ลม ไปยังเมืองนรก ไฟไหม้ต้นไม้ เพศสัมพันธ์ งาช้าง ปฏิทิน ต้นไม้แห้ง มังกร ความรัก จูบ สายสนตะพาย ฟ้าที่สดใส ไวโอลิน ยา ทำกับข้าว จิ้งเหลน ข้าวในนา รังดุม ตำรา ฝนตกระหว่างเดินทาง ตกจากที่สูง โต้เถียง ร่มหัก ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ยกของหนัก ฆ่าเต่า งู เห็นคนอื่นถูกประณาม สัปทน หมาเลียขา ดื่มยาพิษ ตะปู ผ้าแพร งูใหญ่ ประโคม ได้ยินเสียงกบ เงินหาย รักกับนักบินหญิง ต้นไม้เขียวชอุ่ม ดื่มน้ำชา ตาลปัตร ช้อนทอง ความรักระหว่างคน 3 คน กินเกินขนาด ชายชู้ ฉุด งาช้างวางคู่กัน ตรอมใจ สถานีขนส่ง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ถุงใส่เงิน ฮองเฮา (ราชินี) เด็กอุ้มปลา ซุบซิบนินทา ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก นำเที่ยว เหงื่อ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เหยียบขี้ สมุด นกนางนวล ออร์แกน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ปืนใหญ่ หวีไม้ จับผีเสื้อ กลอง นอนอยู่บนแผ่นดิน งานแต่งงาน ท่องเที่ยวต่างประเทศ ตู้เย็น ลอย ฆ่าใครบางคน บุคคล หมากฝรั่ง กะเหรี่ยงคอยาว ซองจดหมายสีชมพู เบาะ ลักขโมย เดินขึ้นที่สูง จับนก ต่อสู้กับปีศาจ บังสูรย์ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ไหว้พระ หนู มดรุมเป็นกลุ่มๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น