ทำนายฝัน 'กระซิบกับเพื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า กระซิบกับเพื่อน ให้ระวังคำพูดเป็นพิเศษ จะหมดเคราะห์ หมดทุกข์ จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ห่างไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระซิบกับเพื่อน'

ให้ระวังคำพูดเป็นพิเศษ จะหมดเคราะห์ หมดทุกข์ จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ห่างไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชี ร่ม เสื้อกันฝน ซุง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ พระพิฆเณศ ไฟไหม้บ้าน ข้าวในนา ปิดผนึกซองจดหมาย ทุเรียน ทาสี ชายชู้ ปลิง เป่าขลุ่ย ช่างไม้ บวชภิกสุนี กินไก่ มุดใต้ถุน มุ้งขาด ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ขี่สุกร ใช้ยาเสพติด ได้รับเงินบริจาค ลำธาร ถูกกรรโชกทรัพย์ พระบรมรูป ดาวตกที่หลังคาบ้าน เก็บกวาดบ้าน กินพริก มองนํ้าตกกับคนรัก ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ทะเลาะกับแม่ยาย ถูกจับ แท่น ตกหลังม้า ของโบราณ ปีศาจที่มีเขาและหาง นางกวัก เกวียน ฤาษี กลด คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก เด็กผู้ชาย ทะเลที่เงียบสงบ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ขนม แมลงปอ แทะกระดูก ใบไม้ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น กำแพง ฟ้ายามเมฆครึ้ม ขุดดิน ปัสสาวะ ล่าสัตว์ มีปากเสียงภายในครอบครัว ลาภ ตะไคร้ โค่นต้นไม้แก่ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เดินกะโผลกกะเผลก มดรุมเป็นกลุ่มๆ ตัดเล็บ เซิ้งบั้งไฟ ตกหน้าผา ทะเลทราย เปิดร้านค้าขายสินค้า ถวาย ตู้ไปรษณีย์ ทั่ง โต้เถียง กุ้งมังกร กวาด ทางม้าลาย เมฆลอยนิ่ง เดินเร็วๆ นุ่งผ้าสีชมพู แพรพรรณ ขี่หมู ถูกเสือกัด กินผัก ตัวเองเป็นกรรมกร ทหาร โต๊ะรับประทานอาหาร กระทง มีความปรารถนา ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง กระดาษเปื้อนหมึก ลมหายใจมีกลิ่นหอม หวีหัก กำไลข้อมือ บวชชี หีบเปิดอยู่ หนอนไต่ตามร่างกาย ยอดโดม กบฎ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น