ทำนายฝัน 'กระดานดำมีข้อความ'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดานดำมีข้อความ ฝันเห็นกระดานดำที่มีข้อความต่างๆ เขียนอยู่เต็ม จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระดานดำมีข้อความ'

ฝันเห็นกระดานดำที่มีข้อความต่างๆ เขียนอยู่เต็ม จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ญาณ ตะปู ดื่มน้ำ เสวียน หญิง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กระเป๋า ถุงน้ำร้อน กุมารเทพ ของขวัญ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เด็ดพริกออกจากต้นพริก ขนมอร่อย ฌาน ถูกวิ่งราวทรัพย์ งม หมีกัด กัดลิ้น ขนนกสีขาว ถั่ว นำอุจจาระกลับบ้าน ทะเลาะกับเพื่อน มุ้งขาด กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) อยู่ในอาการผิดหวัง โคไล่ขวิดคน แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ กะปิ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เด็กอุ้มปลา ทุบตีภรรยา ดับตะเกียง วอ จับสุกร ถูกเปลื้องผ้า ซื้อไม้กระดาน ตื่นขึ้นมาเอง หมัดกัด กางเกง ซ่อง น้ำมันก๊าด เป็นประจำเดือน ชักลาก รบกวน ช่างเหล็ก เคารพ คำนับ ล้างเท้าตัวเอง ศิลปิน โบสีดำ เจ้าสาว มองนํ้าตกกับคนรัก ติดคุก เมฆกลางแดด ยกโทษให้ใครบางคน ไม้พลอง แต่งตัว มดเต็มบ้านเมือง ตบมือ ผ้าฝ้าย ฆ้อง ตู้หนังสือ ช้างเหยียบ อุ้มลูกหมา ข้อเท้าเจ็บ สามีตาย วงเวียน ธนาคาร ผลไม้ แห่กฐิน เดินทาง ทำแท้ง กล่าวคำอำลาญาติ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ป่วยลงท้อง มหรสพ ตกลงมาจากอากาศ ธำมรงค์ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผักกาด ฆ่าสุนัขบ้า มารดา ลากฉุด ป่า ฆ่าเป็ด หูเจ็บ ฟันปลอม รักสามีตัวเอง กินกล้วย แผ่นดิน นั่งใต้ต้นไทร คนเมา กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ธูปเทียน ปลาฉลาม จำนอง เขี้ยวสัตว์ การผ่าตัด ถวายพระด้วยดอกบัว จุดไฟแล้วดับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM