ทำนายฝัน 'กระดานดำมีข้อความ'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดานดำมีข้อความ ฝันเห็นกระดานดำที่มีข้อความต่างๆ เขียนอยู่เต็ม จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระดานดำมีข้อความ'

ฝันเห็นกระดานดำที่มีข้อความต่างๆ เขียนอยู่เต็ม จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลากรถบรรทุก ทาสี ผดุงครรภ์ ดาวอับแสง สุสาน แลบลิ้น เลื่อย โถแป้ง สร้อยทองคำ อาหารบูดเน่า ถูกลูกปลุกให้ตื่น ทะเลที่เงียบสงบ เดินกะโผลกกะเผลก ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ตามทวงหนี้ กุญแจ บรรพบุรุษ ขนม นกแขกเต้า บุตร แข่งวิ่ง แช่ง มีคนขอโทษ ฝันว่าส่งพัสดุ ขี่โคเข้าเมือง เครื่องชั่ง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ฟัก ยักษ์ ก้น ฐานทัพทหาร จระเข้ กล่าวคำอำลากับใครบางคน การรับรางวัล ปากกา จับกุ้ง วงกต แร้งกินซากศพ แมลง เศษอาหาร ที่ฝังศพ ไฮโล เสื่อขาด เพศสัมพันธ์ ถุงใส่เงิน ลาภ ได้เป็นเจ้าบ่าว ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เดินทางกลางทะเลทราย แต่งงานก่อนกำหนด วิทยุ ป่าไผ่ ทูตชาวต่างชาติ ผลักประตู เต้านม สูบบุหรี่ อุปกรณ์ทำครัว ไหล่ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น แข็งแรง ประกายไฟ เห็นผี ทองคำก้อน ปาก เครื่องแต่งกาย เลิกมุ้งขึ้น เกาหัว ตัวเองถูกฉีดยา หนีจากถ้ำ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ถูกหนูกัด กาน้ำ กาบินเข้ามาในบ้าน เสี้ยนหนาม เต้าฮวย ฤดูหนาว สุนัขหอน เลี่ยมฟันทอง สวมเสื้อสีขาว ปฏิเสธการดื่มเหล้า ห่านฟ้า ได้ยินเสียงกระดิ่ง นกต่อสู้กัน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ดมกลิ่นดอกไม้ ภรรยาทิ้ง โต๊ะรับประทานอาหาร หญิงชู้ เคารพ คำนับ ตนเองทำความผิด โค่นต้นไม้แก่ ไพ่ ช้างไล่กวด ปลิงดูดเลือด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว แผ่นดินแยกออกจากกัน เข้าประตูไม่ได้ จมูก ผึ้ง บ้านพัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM