ทำนายฝัน 'กระดานดำมีข้อความ'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดานดำมีข้อความ ฝันเห็นกระดานดำที่มีข้อความต่างๆ เขียนอยู่เต็ม จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระดานดำมีข้อความ'

ฝันเห็นกระดานดำที่มีข้อความต่างๆ เขียนอยู่เต็ม จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พริก ตับไต แตร ประตูที่ปิดตาย เงาะ ตีผึ้ง นกอยู่ในรัง โง่ งูกินสัตว์ ภรรยาทิ้ง ผ้าขาว ตัวเองมีผมหงอก ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น บ้านร้าง เล่าเรื่องตลก สาก หมอดูดูลายมือ ท่าเรือ หมากัด แทง ตกหลังม้า อดทน เทศน์ ตื่นขึ้นมาเอง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ กินองุ่น หญิงเปลือยกาย ไก่ออกไข่ พระพรหม ซ้อมรบ น้ำล้นเขื่อน ลากรถบรรทุก ชงชาถวายเจ้าที่ นอนกับนางงาม เห็นตัวเองในกระจก ซักผ้า กรวยกรอกน้ำมัน นั่งเรือ ขนกา ขี่นางโค ทำกับข้าว ฉี่รดที่นอน เชิงตะกอน กินเลือด เสาเรือน เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กระดาษสี อุจจาระ รังดุม ยกโทษ จอมปลวกกลางถนน ถูกด่าทอ ศรีนครินทราบรมราชชนนี จุดไฟแล้วดับ นัยน์ตา ถูกจับ เบ็ดตกปลา ฝักดาบ กล้วยไม้ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ขอโทษ ดวงจันทร์ หญิงชู้ หนู ได้ใบสั่งจากตำรวจ ฆ่างู ได้เข้าร่วมในสงคราม ชายชรา ค่ำคืน ไถ่ถอน ตู้เหล็กใส่เอกสาร ทุบตีภรรยา โคมไฟหรือโคมตะเกียง ขี่ควาย เท้าขาด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ริมฝีปาก ฝีขึ้นตามร่างกาย จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด รถไฟฟ้า ซื้อปลาทอง ศัสตราวุธ เสื้อกันฝน ช่างแกะสลัก สร้อยข้อมือ นาฬิกา แชมพู งมหอย ฆ่าเสือ หัวล้าน คราส ฮิปโปโปเตมัส เมฆสีดำ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น นาฬิกาข้อมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM