ทำนายฝัน 'กระดานดำว่างเปล่า'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดานดำว่างเปล่า ฝันเห็นกระดานดำว่างเปล่า ธุรกิจจะไม่เจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระดานดำว่างเปล่า'

ฝันเห็นกระดานดำว่างเปล่า ธุรกิจจะไม่เจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ห่าน เงาตัวเองในกระจก จุดดอกไม้ไฟ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ปฏิมา กบฎ ยิ้ม บ้านเก่า นกเกาะหลังงู อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ส่งจดหมายพร้อมเช็ค หัวไก่ ลุยไฟ บอลลูนตก ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น พระอรหันต์ ตัดผมสั้น ห้อง ก่อกองทราย ฉัน ( กิน ) ศาลเจ้า เห็นผี ของเน่าเสีย กินเนื้อมนุษย์ ข่าวดี ทุเรียน ประกาศข่าวการเกิด ซีเมนต์ ตื่นขึ้นมาเอง คนถูกฉีดยา ฟันบนตนเองหัก เปลือย นํ้าพุขนาดใหญ่ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ค้างคาว ทอดสมอ ผม ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน กระรอก ประตูที่ปิดตาย เมาเหล้า ทรมานคนอื่น ตกปลากับญาติ เสียจริต นกนางนวลโผบิน ล้างหน้าตัวเอง ขี่วัว แล้ว ตกวัว ไก่ชน เดินอยู่ในป่า เดินอยู่ในความมืด ของขวัญ ฮาเร็ม ถ่านไฟ วัวควาย ผ้าเช็ดหน้า โบสีดำ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น กินรีหรือกินนร มิตรสหาย ได้ยินเสียงกระดิ่ง รวงข้าว แผล คนขี้โม้ นอนเล่นกลางหาดทราย ผ้าสีขาว แม่หม้าย แมลงภู่ ศีรษะ เผาไม้กระดาน ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ลูกเห็บ นำอุจจาระกลับบ้าน ขาหัก ดู pornhub จระเข้ ไม้กวาด สวมเสื้อสีขาว กระบอก ตัดผม ญาติทำความผิด คนอื่นทำพลาด พืชผัก ประดาน้ำ ถูกกักตัว ยิงปืน ฝาด บ้านพัง เดินทางไปวัด คำนับ ม้าเตะ ฮองเฮา (ราชินี) ขา สายสนตะพาย บังสูรย์ คุก ตะราง ฉิ่ง ตาบอด เปิดเผยความลับกับเพื่อน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลำคานเสียงฉาบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM