ทำนายฝัน 'กระดานดำว่างเปล่า'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดานดำว่างเปล่า ฝันเห็นกระดานดำว่างเปล่า ธุรกิจจะไม่เจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระดานดำว่างเปล่า'

ฝันเห็นกระดานดำว่างเปล่า ธุรกิจจะไม่เจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนบนที่นอน กินเนื้อมะพร้าว ขอทาน วันเกิด จักรยาน ซองจดหมายสีขาว กองทัพ นอนโรงพยาบาล สะพายย่าม ข้าวในนา กระดาษข่อย รัศมี ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ปิดผนึกซองจดหมาย เลือดออกเต็มตัว ถูกประณาม ลวดหนาม ได้ยินเสียงกบ ของที่ระลึก พี่น้อง กระดุมหาย ผมร่วง สายสนตะพาย ทำโรตี กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ช้างเหยียบ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น คลื่นน้ำ อุ้มลูกหมา ครอบครัว มหาสมุทร ทหารเข้าบ้าน เจ้านาย โคเข้าบ้าน หญิง ชะลอม กระดาษเปื้อนหมึก เรียก กุ้ง ไหว้พระ อดตาย ทูต ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ฆ่าหมี ตะขาบ พ่อหม้าย คนเกี่ยวข้าว ดวงดาว แขกขายโรตี ไถ่ถอน ถูกโจรชิงทรัพย์ กรวยกรอกน้ำ ยางรถ เหี้ย แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กัดคน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เครื่องบินตก ขุดดิน สวดมนต์ ไข่เป็ด จรวด กอดรัด ร่มกางอยู่ ถูกข่มขืน ฟ้าแลบ ลาวาภูเขาไฟ เก็บผลมะม่วง อ่างน้ำ ปลาหมึกหลายตัว ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ปลวก เจว็ด พิมพ์ ต่อสู้กับเด็ก ตะขาบกัด สีดำ ผึ้งมากมาย ฟันบนหัก ขนตาร่วง วิดน้ำ ตู้ น้ำเหลือง เปลื้องผ้าตัวเอง สระผม ถูกตะปูตำเท้า แข็งแรง ผม พระเจ้า ทองคำก้อน ขาด้วน กินพริก ทำกับข้าว ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง สวมใส่ชุดว่ายน้ำ กระเป๋าเดินทาง ซ้อมรบ ขวดยา ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน นํ้าพุที่พุ่งสูง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM