ทำนายฝัน 'กระดานดำว่างเปล่า'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดานดำว่างเปล่า ฝันเห็นกระดานดำว่างเปล่า ธุรกิจจะไม่เจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระดานดำว่างเปล่า'

ฝันเห็นกระดานดำว่างเปล่า ธุรกิจจะไม่เจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องแบบตำรวจ ไต่เขา วิวาท ตั้งครรภ์ เคี้ยวดิน เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ฆ่าเป็ด ใต้ถุน ด้วง ยื้อแย่ง ถูกฆ่า วิชา เดินรอดราวผ้า ร่องน้ำ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) หีบสมบัติ แฉลบ ถูกฉ้อโกง ทำนาเกี่ยวข้าว ศีรษะมีเหา ขนกา ตุ๊กตา สวมเสื้อขาด เกาะ ขนมจีน ตู้เหล็กใส่เอกสาร เด็กกำลังดูดนม ผ้าขี้ริ้ว ดวงอาทิตย์ตก จันทร์ทรงกลด ทั่ง นกยูงรำแพน ตำรวจตั้งด่าน หิมพานต์ (ป่า) บิดามารดา ทุเรียน บ้า ลูกเห็บตก เมฆสีเลือด ขนมอร่อย นกแก้ว เครื่องบินตก ร้องรำทำเพลง ตีฆ้อง ผู้หญิงตบผู้ชาย โฉนดที่ดิน ก้ามปู ชนไก่ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ชุดว่ายน้ำ โจรสลัด ซองบุหรี่ อ้อย ผ้าพันคอ นกกา ผ้าม่าน ขนมเข่ง ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เครื่องดนตรี ประเทียบ เงา ปล่อยนกกระเรียน เครื่องเรือน เขียนหนังสือ หายใจอึดอัด ตกใจเพราะเห็นผี ทวด ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ กอดกะเทย เฆี่ยนตีผู้อื่น นอนกลับหัว งานบวช เดินบริเวณวัด ไก่ วงล้อกำลังหมุน ป่าเขา กิ๊บติดผม เปลี่ยนเสื้อผ้า พระจันทร์ ถั่วลิสง จับเงิน วิ่ง คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เป็นคนปรุงอาหาร ขบวนแห่ศพ ค้อน ตุ๊กแก กินรีหรือกินนร ไก่ฟ้า ครีบปลา กินเกินขนาด กบฎ ฟันปลอม ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด น้ำแข็ง ถูก แตน-ต่อ ต่อย ธำมรงค์ ร่วมงานทอดกฐิน ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ตับไต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM