ทำนายฝัน 'กระดาษข่อย'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดาษข่อย ฝันเห็นกระดาษข่อย แปลว่าคุณเป็นคนที่รักของเก่า รักของโบราณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระดาษข่อย'

ฝันเห็นกระดาษข่อย แปลว่าคุณเป็นคนที่รักของเก่า รักของโบราณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หมีทำร้าย เห็นประตูบ้านตัวเอง โครงกระดูก หลงรักสามีคนอื่น ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง สุนัขหอน พระอาทิตย์ กำแพงโบราณ ธนาคาร บ้านคนอื่น ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ทุ่งโล่ง ทวิตเตอร์ ตกน้ำ ควาย เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ มหรสพ ฟ้าร้อง ภรรยาเอาน้ำมาให้ ถุงเท้า แฟนนอกใจ ภาชนะแตกร้าว สวมเสื้อสีขาว แขนขาด มัคคุเทศก์ ปราศจากอํานาจ บาทหลวง นกยูงรำแพน กุ้งแห้ง ทำอะไรแปลกๆ รักภรรยาตัวเอง ธนบัตร คนขาพิการ ไหว้พระราหู โคกินหญ้า ล่องแพ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ธนู กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน คนเมา เก็บเงินได้ แหวนแต่งงาน ค้าขายต่างเมือง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน งูเหลือม ตัวเองเป็นโจร กวาง ถูกผีหลอก กังหัน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว หิมะตกในฤดูร้อน อ่างล้างหน้า ปี่ ฟันบนหัก นางฟ้า ตบมือ ดวงอาทิตย์ขึ้น ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ผู้หญิงพายเรือ ตัดเล็บ ครู ล้างบ้าน สัปทน เชิงเทียน บรรจุของลงหีบ เป็ด มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน พระราชินี อาบน้ำในมหาสมุทร มนต์ สิงโต ของหวาน คนแคระ กิ่งก่าวิ่งไปมา กระสือ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) สุกร รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ช้างตกมัน นกเขา อยู่ในถ้ำกับคนอื่น โกรธ เช็คเด้ง สวะ ใบลาน กอด ถูกสัตว์กัด วิ่งออกกำลังกาย ฤดูหนาว ช่วย กระต่ายหลายตัววิ่ง ทำนาได้ผลผลิตดี ดื่มน้ำหวาน กระท่อมในป่า ตะปู ดวงอาทิตย์ตก ฝาด ดำน้ำ กางร่ม พระโพธิสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM