ทำนายฝัน 'กระดาษทิชชู'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดาษทิชชู จะได้รับการยกย่องจากการงาน และจะได้รับความพึงพอใจในผลของงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระดาษทิชชู'

จะได้รับการยกย่องจากการงาน และจะได้รับความพึงพอใจในผลของงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ปลอบโยน ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ผูกปมเชือก กระปุก คราด โซ่ตรวน ญาณ จักจั่น ดำน้ำ ทอดทิ้งลูกๆ กลางคืน เต้านม เสือตาย กาน้ำ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง แร้ง ตักทรายเข้าบ้าน คลื่นน้ำ กางเกง ภรรยาเปลือยกาย แมวสีสวาท ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กำลังเล่นเฟสบุค ทาสี ขวดเหล้า ตุ๊กตา มีปากเสียงภายในครอบครัว นอนกลับหัว เป็นโจทก์ในศาล ของเล่น ดมกลิ่นดอกไม้ สินบน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ถ้ำมืด แมวสีขาว เงินโบราณ มีคนนำเงินมาให้ ถูกผีหลอก พนมมือ กำไลข้อเท้า ต่อสู้กับคนร้าย ปลาทอง ปล่อยเต่า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ดูหนัง น้ำพุขนาดใหญ่ ปลาหลีฮื้อ นักบิน แจกันคู่ ล้มละลาย สนามกีฬา เต้นรำ กินขนม ขวัญ หวีผม ญาติมิตร จมูกแหว่ง อ้อย พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ฝ่าเท้า ทำให้คนอื่นตกใจ ประกาศข่าวการตาย แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน นํ้าพุขนาดใหญ่ เปิดผนึกซองจดหมาย นอกใจแฟน การรับรางวัล ได้สวมแว่นตาดำ ชกมวย ทหารยิงปืนใหญ่ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ผ้าสีดำ ฆ่าผึ้ง ช้าง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ผ้าพันแผล ละทิ้งครอบครัว ชามแตก เข้าไปในโรงพยาบาล ดวงจันทร์ กรวดทราย พลับพลา ท้องเดิน ตกหลังม้า ธูปเทียน ถูกทรมาน มีคนขอโทษ หงส์ ตกเขา คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฟองน้ำ ได้ตีกลอง ถูกคู่รักกักตัว ถูกเสือกัด มีดตกน้ำ โคไล่ขวิดคน ฝังทั้งเป็น โพธิ์ ต่อสู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM