ทำนายฝัน 'กระดาษสี'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดาษสี ฝันเห็นกระดาษสี ชีวิตคุณจะพบกับความบันเทิงเริงรมย์ คนรอบข้างกำลังให้ความสนใจในตัวคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระดาษสี'

ฝันเห็นกระดาษสี ชีวิตคุณจะพบกับความบันเทิงเริงรมย์ คนรอบข้างกำลังให้ความสนใจในตัวคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หิ้วกระเป๋า เดินทางก่อนกำหนด เอามือตบต้นขาตัวเอง ปลา พระวิหาร ปิดผนึกซองจดหมาย งูเผือก ม้าเตะ ดอกบานไม่รู้โรย เมฆบังแสงอาทิตย์ แผล ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ถูก แตน-ต่อ ต่อย พระ เมฆลอยนิ่ง กินเป็ด นาฬิกาข้อมือ ป่วยลงท้อง ตักน้ำ เพชรนิลจินดา หางไก่ ดูละคร ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ญาติเสียชีวิต จับกุ้ง ถุงเงิน ถุงทอง โบดำผูกคอตนเอง ไต่เขา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ชกมวย เกา แทะกระดูก ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ล่าสัตว์ กระต่ายน้อย มองนํ้าตกตามลำพัง เดินช้าๆ จับหนอน น้ำตก ดวงดาว มีดตกน้ำ ได้ลาภ กระบี่ ปราศจากอํานาจ เลี่ยมฟันทอง ไก่แจ้ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย สามีตาย ดื่มน้ำ บาดแผล นกร้อง ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ภรรยาเสียชีวิต ข้อเท้าเจ็บ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ตกปลา นั่งใต้ต้นไทร กุ้งทะเล กินผัก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ล่องแพ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา จระเข้ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ตาย อทิตยาทรกิติคุณ เพชรพลอย แกะ ท้องเดิน กระแต โลงศพ คนแคระ จมูกขาด แข็งแรง ถวายข้าวพระ ฉัน ( กิน ) กินโรตี เขื่อนแตก ทางม้าลาย กินเฉาก๊วย ถูกแทง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ กำไลแตกหัก นํ้าพุขนาดใหญ่ เก็บของมีค่าได้ ปีนรั้ว เดินขึ้นที่สูง บวชชี มวยผม สะอึก ถูกข่มขืน ได้ยินเสียงกระซิบ ลูกเห็บ ทูต แร้งเกาะหลังคาบ้าน ครก ต้นไม้แห้ง เล่นการพนัน จับปิ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น