ทำนายฝัน 'กระดาษสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดาษสีขาว ฝันเห็นกระดาษขาว จงระวัง อย่าเติมความสกปรก เลอะเทอะลงไปในชีวิตของคุณให้มากนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระดาษสีขาว'

ฝันเห็นกระดาษขาว จงระวัง อย่าเติมความสกปรก เลอะเทอะลงไปในชีวิตของคุณให้มากนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผลจันทร์ ( พืช ) ขายตู้ ขายโต๊ะ อุ้มลูกสุนัข เสื่อไม้ไผ่ ปากเน่า ปี่ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง พานทอง ทูตชาวต่างชาติ วาฬ มะนาว คนบ้า ซื้อกระโปรง หมีทำร้าย ถ่านไฟ ถวายข้าวพระ ว่ายน้ำ สลัก กินนก วิ่งออกกำลังกาย ฝนตกหนัก เมา ซุกซ่อนของมีค่า ลมพายุ ผัดหน้า ทางม้าลาย จับปิ้ง บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น นุ่งผ้าขาด คดข้าวเย็นกิน ได้กลิ่นธูป แก่นจันทร์ ไต่ลวด ปรบมือ ทาส ปากเหม็น กินขนม สร้อย เกาะ ฝูงกบ จำนวนมาก รบกวน ดื่มสุรา ครุฑ ร้องเพลง ได้สวมแว่นตาดำ ทอดทิ้งครอบครัว ภาชนะ ลูกๆ ทำความผิด ฝุ่น นั่งใต้ต้นไทร มาลัยดอกไม้ ดวงตรา หูแหว่ง ถังขยะ จรวด นกพิราบ ตบมือ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ คนแคระ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เสือกัดตัวเอง กระดานดำมีข้อความ ทำให้คนอื่นตกใจ ตีผึ้ง โคเข้าบ้าน พระราชินี กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ฆ่างู ขวด กบฎ ร้องรำทำเพลง กินผลมะม่วงเปรี้ยว สวดมนต์ ตัวเองตายไปแล้ว เสียสติ เห็นกองไม้กระดาน ฏีกา พวงกุญแจ เปิดเผยความลับกับเพื่อน เชี่ยนหมาก เต้านม บอลลูนตก กินลิ้น เห็นประตูปิด ข้าวสาร ฟักแฟง ฐานทัพทหาร น้ำพริก แส้ ผู้หญิงหัวล้าน ค่ำคืน ฟาง ตบแต่ง นักบวช โดด กินน้ำผึ้ง ญาติ เจ้าเมือง เห็นคนอื่นถูกประณาม ครู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM