ทำนายฝัน 'กระดาษเปื้อนหมึก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดาษเปื้อนหมึก ฝันเห็นกระดาษเปื้อนหมึก จะถูกใส่ไข่ ในความร้ายๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระดาษเปื้อนหมึก'

ฝันเห็นกระดาษเปื้อนหมึก จะถูกใส่ไข่ ในความร้ายๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าเต่า เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ คนกำลังจะตาย ก้อนหินตก เปลี่ยนเสื้อผ้า ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ใส่บาตร ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ท่าเทียบเรือ เสื่อขาด กล่าวคำอำลาญาติ กีฬา กระจกหลากสี ฟัน ตักน้ำราดตนเอง ดอกซ่อนกลิ่น ถูกโกง ยอดโดม แช่ง มาลัยดอกไม้ เป็นคนผอมบาง ฝ้าย สร้างบ้าน เลิกมุ้งขึ้น ดับเทียนชัย เนื้อหนัง กระดุมหาย ชายชรา ผ้าห่ม เชือกรัดคอ ตื่นขึ้นมาเอง หน้าอก ได้ตีกลอง ซองจดหมายสีแดง เดินอยู่ในความมืด บัวสีขาว ยักษ์ หนามตำ นกต่อสู้กัน หงอนไก่ สายสะพาย ทัพพี ร้องไห้ ต้องโทษ คนหามวอผ่านหน้า ตู้หนังสือ ปราสาทเล็กๆ ถูกจับ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ตกหลังม้า กระดานดำมีข้อความ ขอโทษผู้อื่น ปีนป่ายภูเขา ซ้อมรบ หวีหัก กินกล้วย ดวงอาทิตย์ทรงกลด เข้าไปในโรงพยาบาล พระสังฆราช สบู่ ของลับ ผึ้ง ตีแมลงวันตาย ภาพ ถูกปีศาจไล่ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ฉลาด แขนหัก สีบรอนซ์ ฝูงคนจำนวนมาก ผ้าใบ ภิกษุ ตัวเองเป็นชู้ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ขี้เถ้าในเตาไฟ พืชผัก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน อักษรย่อ โต้เถียง ทดน้ำ อรุณ ปลูก ถูกฆ่า สวดมนต์ งูจงอางไล่ พลอยหลากสีสัน ได้รับเงินบริจาค หมาเลียขา งาช้างวางคู่กัน ขาหัก ตัวเองร่ำรวย คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เข็มแทง กระบี่ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง โคไล่ขวิดคน ภูเขาไปกำลังระเบิด ขี่สุกร ทหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น