ทำนายฝัน 'กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ควรระวัง อย่าหูเบาเชื่อใครง่าย ๆ จะทำให้เสียทรัพย์ เสียชื่อเสียง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ'

ควรระวัง อย่าหูเบาเชื่อใครง่าย ๆ จะทำให้เสียทรัพย์ เสียชื่อเสียง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เหยียบอุจจาระ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน มองนํ้าตกตามลำพัง ภาพยนตร์ นกนางนวลโผบิน อยู่ในอาการเร่งรีบ ทหาร ชอล์ก ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ปีนเขา ก้อนหิน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ถูกคู่รักกักตัว ไฟไหม้ต้นไม้ แท่น ฝังทั้งเป็น นุ่งชุดหลากหลายสีสัน เปียก ร้องเพลง เปลหามคนเจ็บ ผ้าสีดำ เสาตกน้ำมันในบ้าน กุ้ง จักรพรรดิ ขี่ช้าง งานแต่งงาน กงจักร ดอกบานไม่รู้โรย กินเฉาก๊วย สนามหญ้า เขื่อน นรก ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เกาทัณฑ์ ถูกโยนลงทะเล นั่งรถไฟ ร่มหัก หินก้อนใหญ่ เป็นโจทก์ในศาล ตัวเองมีผมหงอก ไฝ ข่วน เครือญาติ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ฝูงคนจำนวนมาก พูดสนทนา วงเวียน เต้าฮวย กองทัพ ฮิปโปโปเตมัส เดินอยู่กลางทุ่งนา สามีนํ้าตาตก ปล่อยปลาดุก กลัว ผึ้ง ถัง ถูกวิ่งราวทรัพย์ ฝุ่นฟุ้งกระจาย เทวดา ถูกกลั่นแกล้ง ตอไม้ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น เดินรอดราวผ้า ขนม ฝนตกหนัก ปีก กินนก ตัวเลข ม้าสีดำ เชือกรัดคอ ร่วมงานทอดกฐิน ถูกสุนัขเห่า โบว์ดำผูกคอ ทอง ขนคิ้ว อมตะ ฮวงซุ้ย เวียนเทียน เครื่องเรือน โฆษณา ไว้ทุกข์ บวชพระ นุ่น วัด เสื้อครุย ซองบุหรี่ กระทง ลูกเต๋า ปีนรั้ว ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ทำนาย หมอดูดูลายมือ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ถอดรองเท้า จุดเทียน ฆ่าใครบางคน โทรศัพท์ ขี่โคอศุภราช

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM