ทำนายฝัน 'กระต่ายขูดมะพร้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า กระต่ายขูดมะพร้าว ท่านจะได้ทุกข์ อาจเจ็บไข้ หรือเลือดตกยางออกก่อนแล้วจะมีโชคตามมา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระต่ายขูดมะพร้าว'

ท่านจะได้ทุกข์ อาจเจ็บไข้ หรือเลือดตกยางออกก่อนแล้วจะมีโชคตามมา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มิตรสหาย ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หนี้สิน ตบมือ กรวยกรอกน้ำ เก็บองุ่นรับประทาน สร้าง ถูกกลั่นแกล้ง องค์พระ จำปีหรือจำปา มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ประดาน้ำ ขโมยเงิน ห่มผ้า วิมาน หญิงทุบตีกัน หน่อไม้ กางเขน (นก) ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) หญิงแต่งชุดสีดำ ตัวเองเจ็บป่วย หมัดกัด ตุ้มหู แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ดาว แบกผลไม้ กระหายน้ำ กินผลไม้ คนป่วยอยู่บนรถ เลี้ยงกุมารทอง หัวเราะ นั่งบนเสื่อ ญาณ ยิงธนู หลงรักสามีคนอื่น กินอาหาร ตำหนัก ข้าวสาร สมุด บันไดกว้างๆ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว พูดคุยกับเจ้านาย ตามทวงหนี้ หิมะตกในฤดูร้อน ไข่มุก โน๊ตบุ๊ก วาฬ กอดผู้หญิง รถจักรยาน กระจก ต้นกก แสตมป์ บันได ฆ่าควาย โอเอซิส ฝนตกปอยๆ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี กกไข่ ตกปลากับคนรัก แล่นเรือผ่านเกาะ ฝูงคนจำนวนมาก ปะชุน ฝาเรือน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เมฆบังแสงอาทิตย์ เจ็บป่วย ไม้ขีดไฟ กลืนเมฆ วงล้อกำลังหมุน กระรอก รังดุม ล้างหวี เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ครก ช่างไม้ เห็นกองไม้กระดาน ถูกคนเตะ ตกใจ นุ่งผ้าสีแดง กระทง เครื่องบินตก เปลี่ยนมุ้งใหม่ จอมปลวก ฝุ่นเข้าตา กินเนื้อเป็ด เครื่องร่อน สมอเรือ ขนตาร่วง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ปลิง จันทรคราส เปลี่ยนเสื้อผ้า เขาวงกต ฉัน ( กิน ) คนรักนอกใจ ตื่นขึ้นมาเอง นกเกาะหลังงู ญาติ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM