ทำนายฝัน 'กระต่ายขูดมะพร้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า กระต่ายขูดมะพร้าว ท่านจะได้ทุกข์ อาจเจ็บไข้ หรือเลือดตกยางออกก่อนแล้วจะมีโชคตามมา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระต่ายขูดมะพร้าว'

ท่านจะได้ทุกข์ อาจเจ็บไข้ หรือเลือดตกยางออกก่อนแล้วจะมีโชคตามมา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กลด นั่งรถไฟ ฟักแฟง ธูปเทียน เก็บเกี่ยวข้าวในนา ทวด หญิงแต่งชุดสีแดง มหรสพ นรก เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จับก้อนหิน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ได้ใบสั่งจากตำรวจ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ขี้ เดินอยู่ในสุสาน ให้หวีคนอื่น เครื่องบิน งวง ปลิงหลายตัว กระดาษเช็ดมือ เซียมซี ไก่ฟ้า ฉาบ จับขโมย กินเฉาก๊วย หญิงเปลือยกาย สิริภาจุกาภรณ์ ถาดดอกไม้ พูดคุยกับคนต่างชาติ กำไล นั่งใต้ต้นไทร ช่วยคน จันทร์ทรงกลด เผาศพ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ขิม กุญแจ ลุยโคลน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้า กังหัน ซุกซ่อนของมีค่า ปั่นด้าย นํ้าพุขนาดใหญ่ พรวนดิน ฆ่าผึ้ง ตกกระ แมลงปีกแข็ง ปากเน่า จักรเย็บผ้า ล้างบ้าน แมลง ยอดโดม ตกจากที่สูง เศรษฐี คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ นุ่งชุดแดง ทำโรตี ลับ มีโชคลาภ สวมเสื้อสีดำ ของหวาน จักจั่น กา สาหร่าย นอนกับสาวสวย ตัวเลข ตาข่าย ขุด ลอย เกลือ ถ่ายรูป ทำกาแฟหก ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ทารก คนฆ่าสัตว์ ม่านกั้นกำบังสายตา ขาด้วน ผลักประตู กำลังจะไปตาย เล่นไพ่ แมงมุม ขับรถ แป้ง กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ บั้งไฟ มวย เรือแล่น ตั้งครรภ์ นกกำลังจิกกัน กระต่าย แต่งงานก่อนกำหนด ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ช้องผม ใส่ต่างหู บูชา ประดิษฐ์ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM