ทำนายฝัน 'กระต่ายน้อย'

ฝันเห็น ฝันว่า กระต่ายน้อย อย่าตกใจกลัว ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนเกินเหตุ จะทำให้เสียงานการที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ แต่หากเห็นปัญหาแล้วกลับปล่อยวางอย่างไม่สบายใจ ก็จะเหมือนกับนิทายอิสป กระต่ายกับเต่า ท้ายที่สุดจะแพ้ภัยตัวเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระต่ายน้อย'

อย่าตกใจกลัว ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนเกินเหตุ จะทำให้เสียงานการที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ แต่หากเห็นปัญหาแล้วกลับปล่อยวางอย่างไม่สบายใจ ก็จะเหมือนกับนิทายอิสป กระต่ายกับเต่า ท้ายที่สุดจะแพ้ภัยตัวเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไข่ไก่ พวงมาลัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ เป็นคนปรุงอาหาร สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เมาเหล้า เกาหัว ทุ่งนา แบกผลไม้ เรือจอด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตัดหนวดตัวเอง วงกต ชักว่าว คอกหมู ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก โกนขนหน้าแข้ง นางพยาบาล เงินหาย แก้ม ได้ยินเสียงกบ ข่าวดีจากลูก กกลูก หีบปิดอยู่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม หุ่น หมากรุก ภรรยาเอาน้ำมาให้ ปีศาจหลายตน ยารักษาโรค งอบ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ตัดนิ้วมือตัวเอง ห่านฟ้า จองหอง ดวงตรา ลำคานเสียงฉาบ ประกาศการแต่งงานของตนเอง สีฟ้า ฏีกา ขี่โคเข้าเมือง หญิงแปลกหน้า ดาวตกที่หลังคาบ้าน ลายมือ วงกบ งง คนมีเขา โฆษณา ฆ่าควาย แหวนทอง แมงมุม หมาก ธารน้ำตก กล้องยาสูบ เครื่องศาสตราวุธ ถูกตี เปลหามคนเจ็บ กงเต๊ก คางคก พระแก้วมรกต ผู้หญิงหัวล้าน พญาอินทรี พืชผัก นำฟองน้ำมาล้างจาน พายเรือตามลำพัง แบกหีบ ปล่อยปลาดุก เมฆสีแดง ลอยกระทง ปืนใหญ่ ผ้าเช็ดตัว ฟองสบู่ ต่อสู้กับปีศาจ ตะเพียน ฮัจญ์ กินโดนัท อสนีบาต ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง คนกำลังถ่ายรูป กระดาษทิชชู ฆ่าศัตรู กินหอยนางรม พระสังฆราช อาวุธ พ่อหม้าย เครื่องครัว หวีเสนียด ป่าไผ่ อาหารบูดเน่า เนกไท แฝด บุตร ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ถูกน้ำร้อนลวก เครื่องดักนก แก้ว สงคราม แฟนนอกใจ สวมเสื้อขาด ดับตะเกียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM