ทำนายฝัน 'กระต่ายวิ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระต่ายวิ่ง ฝันเห็นกระต่ายวิ่ง คุณมีแววจะได้เปลี่ยนงานใหม่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระต่ายวิ่ง'

ฝันเห็นกระต่ายวิ่ง คุณมีแววจะได้เปลี่ยนงานใหม่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หงส์ ตบแต่ง เกณฑ์ทหาร ขุดหาทรัพย์สมบัติ กระเป๋าเงิน ดึงเชือก ตับไต ภรรยาเสียชีวิต ฝี เครื่องแต่งกาย ราหู อาคันตุกะ ฟักแฟง ศาลา โถส้วม จุดไฟแล้วดับ ตู้กับข้าว กระโดดจากที่สูง ช้างตกมัน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เดินทางก่อนกำหนด หินก้อนใหญ่ ซื้อของโบราณ มองดูเหว ผัก กริช กรวดทราย ให้ความกรุณา วอ ทีปังกรรัศมีโชติ เด็กเกิดใหม่ ไข่ไก่ ถูกข่มขืน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ผู้หญิงตบผู้ชาย จอบหรือเสียม ฉ้อโกง ธงชัย เฮลิคอปเตอร์ ธรณีสูบ ผ้าม่าน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) เสื้อขนสัตว์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ขึ้นศาล หุ่น เล่นฟองสบู่ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ภรรยาตาย ก่อสร้าง นกเขา เด็กผู้ชายสู้กัน เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ผ้าสีขาว ขึ้นบันได ขึ้นเขา ขี่ม้า ธุลี กระดานดำว่างเปล่า ลอย ได้รับเงินบริจาค ครอบครัว ฟ้าแลบ อยากตาย กินหอยนางรม ตักบาตร แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ผักที่ยังคงปลูกในดิน แมลงสาบ ต้องโทษ จรวด งานวัด งูขดเป็นวงกลม แก้ว เครื่องร่อน กระดานดำมีข้อความ กระดาษข่อย ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ท่องเที่ยวต่างประเทศ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน กินผลไม้แฝด ฟังเทศน์ฟังธรรม ลา ( สัตว์ ) เครื่องดักนก ฐานทัพทหาร สูบ ปีศาจหลายตน ขนนกสีดำ ปล้น ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ พร้า ถ่ายอุจจาระ ฉี่รดที่นอน แกะสลักรูปปั้น กำลังขับรถ คุก ตะราง ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM