ทำนายฝัน 'กระต่ายวิ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระต่ายวิ่ง ฝันเห็นกระต่ายวิ่ง คุณมีแววจะได้เปลี่ยนงานใหม่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระต่ายวิ่ง'

ฝันเห็นกระต่ายวิ่ง คุณมีแววจะได้เปลี่ยนงานใหม่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไล่จับผีเสื้อ มดรุมเป็นกลุ่มๆ โบดำผูกเสาบ้าน ถอยหลัง พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า หญิงแต่งชุดสีขาว คบคนพาล โทษ อักษรย่อ วงเวียน ซื้อผ้าขาว ธุลี พนัน สุริยคราส จาระบี ขวดแก้ว ยกยอ มองนํ้าตกกับคนรัก ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ตกจากที่สูง หัตถกรรม โกนผม กระต่ายขูดมะพร้าว ตะเกียงที่จุดแล้ว ฆ่าเต่า นักบวช นุ่งผ้าใหม่ ประตูกำลังถูกไฟไหม ปวดท้อง ของหวาน สุรา มีหลายหู ได้กลิ่นธูป หมาหอน ช่อดอกไม้ รัศมี ธำมรงค์ ห้อง แข็งแรง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง มีโชคลาภ สายสนตะพาย ทราย ขนทรายเข้าวัด ฆ่าวัว ขับรถ มุดใต้ถุน ขวดเหล้า ฟ้ายามเมฆครึ้ม เก็บดอกบัว หมาคาบหม้อ สร้อยทองคำ ถูกฝังทั้งเป็น ฟันหลุด ทำแท้ง ไมโครโฟน เห็นกองไม้กระดาน มองดูเหว สูบบุหรี่ ป่าช้า ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ตัวเองเป็นนักโทษ แคร่หาม นั่งบนเสื่อ ฉลองพระบาท เห็นผี ปล่อยสัตว์ ช้อน คนถูกฉีดยา ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ญาติ เด็ดพริกออกจากต้นพริก มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน แตงโม นอนโรงพยาบาล ทหารเข้าบ้าน ดวงอาทิตย์ตก กา เจ็บปวด ลายนิ้วมือ ฉ้อโกง ผักกาด ก้อนหินตก ตำรา เลือดไหล ถูกเสือกัด ชาวประมง วิ่งออกกำลังกาย กองกระดูก กระดูกแตก ผู้คุมนักโทษ กระท่อมริมทะเล อีกา ประกาศนียบัตร พายุ คงกระพันชาตรี ตกเหว ทำกับข้าว สถานี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น