ทำนายฝัน 'กระต่ายวิ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระต่ายวิ่ง ฝันเห็นกระต่ายวิ่ง คุณมีแววจะได้เปลี่ยนงานใหม่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระต่ายวิ่ง'

ฝันเห็นกระต่ายวิ่ง คุณมีแววจะได้เปลี่ยนงานใหม่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตราสัง ผมร่วง สวมมงกุฎ เดินไปบนเนินเขา ตัวเองเป็นโจร เดินทาง หุ่นโชว์เสื้อ กระท่อม จูบคนที่อายุมากกว่า ยุง งานโกนจุก อู่เรือ ตักบาตร ถีบจักรยาน งูรัด มีโชคลาภ ผ้าห่มหนาๆ ห่มผ้า ข่าวร้าย ล้างบ้าน เชี่ยนหมาก โอเอซิส เงา สุกรตายเอง พระวรราชาทินัดดามาตุ ช้อนเปื้อน ทะเล ฉุด ตาลปัตร บ้านเก่า ลักขโมย ธารน้ำ กระดาษสี ผ้าฝ้าย อุปกรณ์ทำครัว เดือน กุ้งมังกร เก็บผลมะม่วง เลี้ยงกุมารทอง สร้อยคอ ช่วย ขี้เถ้า เบาะ จับหนอน ตารอบตัว มีดตกน้ำ ไข่มุก ทาส กล้วยแขก สนามกีฬา พริกไทย สมุด งูเขียว เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป คนตาย กินเลี้ยง กระดาษสีขาว ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ปฏิทิน กิ้งก่า แพรพรรณ หูขาด เปื้อน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เช็ค ( Cheque ) กก นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง พี่น้อง ฝ่าเท้า ลอยคอ ห่วงเหล็ก แก้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ อดอยาก ดื่มน้ำฝน ค้างคาว เกณฑ์ทหาร ทอดแห ผดผื่นคันขึ้นตามตัว กล้วยแฝด ถูกเฉือนเนื้อ งูเหลือม ซื้อปลาหมึก งวงช้างรัดตัว ขี้ คนเมา คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เดินเล่นในสวนสวย ผัก ญาติกำลังจะตาย ซื้อกระดุม ขาขาด ของที่ระลึก ขอโทษ ส้มตำ ดวงตรา กอไผ่ เพื่อนอยู่ห่างไกล แทงตัวเอง ได้ยินเสียงกบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM