ทำนายฝัน 'กระต่ายวิ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระต่ายวิ่ง ฝันเห็นกระต่ายวิ่ง คุณมีแววจะได้เปลี่ยนงานใหม่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระต่ายวิ่ง'

ฝันเห็นกระต่ายวิ่ง คุณมีแววจะได้เปลี่ยนงานใหม่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จิ้งหรีด ต่อสู้ ขายตู้ ขายโต๊ะ ซุบซิบนินทา ตัวเงินตัวทอง ลำธาร ฝาหม้อ จันทร์ทรงกลด ธรรมจักร หัวล้าน ตัวเองมีปีก สวดมนต์ เขี้ยวสัตว์ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ถูกด่าทอ กอดผู้หญิง หมาคาบหม้อ ฝูงกบ จำนวนมาก หนาม ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว โรคร้าย โบว์ดำผูกเสาบ้าน กินเฉาก๊วย ลิ้นแข็ง ซื้อไม้กระดาน มีความปรารถนา เปลี่ยนมุ้งใหม่ หิมะตกในฤดูร้อน โอเอซิส เครื่องแบบทหาร ถูกทำโทษ ดวงอาทิตย์ทรงกลด เกลือ เดินทางไปทิศตะวันออก นํ้าพุขนาดใหญ่ โกศ ถูกตัดมือ บ้านพัง เห็นตากระจกสีขาว พระอรหันต์ บาทหลวง พร้า กินเนื้อไก่ บรรจุของลงหีบ ทอดผ้าป่า เครื่องบินตก โพธิ์ วัวควาย มีคนขอโทษ หงอนไก่ แฟนนอกใจ จับก้อนหิน ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน เบ็ดตกปลา กระทะ กรวยกรอกน้ำ หนี้สิน สาวไส้ บริโภค ทอง เรือ ย่าง ราชา จักจั่น เพชรพลอย ขโมย นั่งรถไฟ ได้เป็นเจ้าสาว ทะเลสาบ ยืนบนลังไม้ นกแก้ว ตะกร้าหวาย หนามตำ ข่าวร้าย ดวงอาทิตย์มืดมัว กำไลแตกหัก ฟันบนหัก ล้างเท้า กรอด้าย ไฟนรก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เสือตาย เต้านม ฌาน เซียมซี กล้วยแขก สวมเสื้อสีเขียว เกลียดคนอื่น ฟันล่างหัก ตัวเองเป็นกรรมกร สนามกีฬา กัดลิ้นตัวเองขาด เชิงเทียน โทรศัพท์มือถือหาย ถูกน้ำร้อนลวก อาเจียน กำไลข้อมือ ฟักแฟง ประตูที่ปิดตาย พระวิหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM