ทำนายฝัน 'กระต๊อบ'

ฝันเห็น ฝันว่า กระต๊อบ จะต้องเดินทางไกล หรือต้องถูกโยกย้ายไปในทิศทางที่ไกลจากเดิม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระต๊อบ'

จะต้องเดินทางไกล หรือต้องถูกโยกย้ายไปในทิศทางที่ไกลจากเดิม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระสังฆราช เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด แร้ง กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ตัดหัว เฉาก๊วย กองกระดูก อ่างน้ำ ถาดอาหาร จับกุ้ง ความดีความชอบ ฤดูฝน หญิงแต่งชุดสีแดง เป็นแม่ยาย ฉีกจดหมายรัก เมฆลอยนิ่ง คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง งมปู ตุ๊กตา เกาะ กระป๋องนม หญิงแต่งชุดสีเขียว ทราย ตักทรายเข้าบ้าน จับ ธุลี ได้ยินเสียงปืน แฝด สร้อยทอง พูดคุยกับโจร ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ได้ใบสั่งจากตำรวจ การรับรางวัล ทำโรตี ฝี ถาด สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คอบิด กระโปรงเก่า ที่ฝังศพ พนมมือ หาบอุจจาระกลับบ้าน ข่าวร้าย ช้อน ผ้าขาว เก็บกวาดบ้าน จับนก จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สวมชุดเจ้าสาว ต่อ ลายแทง เล่นน้ำฝน คนตาย ตู้รับจดหมาย กุ้งแห้ง ร้องไห้ เพื่อนที่ตายไปแล้ว หญิงแต่งชุดสีฟ้า ล็อกประตู เวียนเทียน กล้องถ่ายรูป พระนาคปรก หุงข้าว เล่นฟุตบอล ใช้ยาเสพติด ระดู กัดคน สตรี ไซเรน ทรัพย์สมบัติ ส้วม ชี จับเงิน ผิวพรรณ องค์กฐิน ยิงธนู ผ้าพันคอ เอามีดฟันเท้าตัวเอง แก้ม ล้างหวี คนแปลกหน้า จอกใส่เหล้า สัมผัสกรวดทราย ฝังศพ อุ้มลูกหมา แมลงปอ ศีล จูบสัตว์เลี้ยง กำไลข้อเท้า ท่าเทียบเรือ พ่อหม้าย เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ตกน้ำ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ของหวาน ทะเลทราย ช้างไล่กวด อยู่ในอาการผิดหวัง บัตรเครดิต ฆ่างู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น