ทำนายฝัน 'กระถางสามขา'

ฝันเห็น ฝันว่า กระถางสามขา เห็นกระถางสามขาตั้งอยู่ ทำนายว่า จะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระถางสามขา'

เห็นกระถางสามขาตั้งอยู่ ทำนายว่า จะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด มวยผม ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เห็นคนเดินละเมอ จน ตะเกียงที่จุดแล้ว เคี้ยวดิน สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดวงอาทิตย์ดับ กินโรตี กะปิ ป่า สติ ถูกหนูกัด ช้างตกมัน บังสูรย์ กกไข่ กระสือ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) เห็นคนโดนแทง ชายชู้ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ตู้ไปรษณีย์ บันได ดื่มน้ำชา ถูกผีหลอก ฆ่าควาย ซักผ้า ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ฆ่าเสือ ลูกๆ ทำความผิด หีบศพ อาเจียนเป็นหนอง ไฟไหม้ปราสาท พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เมฆสีขาว ฝุ่นเข้าตา อาบน้ำ ตกหน้าผา จองหอง ผึ้งมากมาย รากไม้ ชนะ หย่า แต่งงาน เชือดคอสุกร ฉัตรเงิน ฉัตรทอง จดหมาย เขื่อน นั่งบนเตียง ลาวาภูเขาไฟ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ดิน กำแพงเมือง ต่อ ประหารคนรัก พระปรางค์ มารดา โพธิ์ ถังขยะ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ลำน้ำ จิ้งจก หมาหอน หมีกัด มนต์ งง พี่น้องทุบตีกัน หวีเสนียด ฌาน ฟ้าร้อง พระจันทร์ ได้ยินเสียงกลอง ภรรยาตาย เขียนหนังสือ คู คลอง แมวดำ ซื้อของโบราณ จีวร เลิกมุ้งขึ้น หูแหว่ง พระพิฆเณศ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ฮัจญ์ โคกินหญ้า เดินอยู่ในป่าช้า ข้าวในนา ขันตักน้ำ ถวายข้าวพระ ทอง ดื่มน้ำฝน นักสืบ ขุดหาทรัพย์สมบัติ จิ้งหรีด เปลื้องผ้าตัวเอง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เท้าด้วน เดินทางกลางทะเลทราย ดราฟต์ ตีฆ้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM