ทำนายฝัน 'กระถางหลุดมือแตก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระถางหลุดมือแตก จะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'กระถางหลุดมือแตก'

จะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ย่าง นุ่งผ้าใหม่ เจว็ด เป็ดว่ายน้ำ อาคันตุกะ สุนัข พวงมาลัยดอกไม้แห้ง สร้างบ้าน อีเมล ( Email ) พระจันทร์ ฝังทั้งเป็น ลากสัตว์ นักเรียน คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง กระจก วิ่งออกกำลังกาย ประหารคนรัก นาข้าวรกร้าง ปริญญาบัตร ปล่อยสัตว์ ตาย ผักที่ยังคงปลูกในดิน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา งมปู เครื่องชั่ง พระพุทธบาท ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ญาติกำลังจะตาย ช้อนเปื้อน เด็กเกิดใหม่ ประโคม ถือกรรไกร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ กวาด เก็บเงินได้ ยกโทษให้ใครบางคน กระบอก นอนโรงพยาบาล ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด หุงข้าว ตะกร้าหวาย สาหร่าย ภาพยนตร์ กรอบรูป กล่องดนตรี เสื้อขนสัตว์ ฝนตกระหว่างเดินทาง เห็นกองไม้กระดาน ราชา งมหอย เปลือก โลกแตก กระแต คนร้องไห้ กระเป๋าเงิน เจ้าสาว บ้า ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ หมัดกัด มุดรั้วลวดหนาม บ้านพัง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง กระต่ายวิ่ง แทะกระดูก เถียงกับคน ยืนบนลังไม้ ขุดถ่านหิน แขก คนฆ่าสัตว์ คนบ้า วาฬ จุดไฟแล้วดับ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ตู้หนังสือ ไฟไหม้ผม เสื่อขาด เมฆบังแสงอาทิตย์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซักผ้าขี้ริ้ว นั่งอยู่ในกองขี้ งมหาของ ชนไก่ ตะไกร ฤาษี ก้ามปู ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง หุ่นโชว์เสื้อ ฝนตกหนัก ฝังศพคนที่รู้จัก แชมพู พระแก้วมรกต แผล ทะเลที่เงียบสงบ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก หยก ถีบจักรยาน กินกระต่าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM