ทำนายฝัน 'กระถางหลุดมือแตก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระถางหลุดมือแตก จะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระถางหลุดมือแตก'

จะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แขก เหยียบขี้ ชอล์ก เจดีย์ ขัน พูดคุยกับคนต่างชาติ กระโดดจากหน้าต่าง ดวงจันทร์ กระแต ได้ยินเสียงปืน กอดผู้ชาย อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) หมู นุ่งโจงกระเบน ฟันบนหัก นุ่งชุดแดง หาบขี้กลับบ้าน สร้าง แฝด ไฟไหม้ผม ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน โจรสลัด อาคันตุกะ เด็กเกิดใหม่ คลอดลูกก่อนกำหนด เผาไม้กระดาน งานบวชเณร มวยผม เกณฑ์ทหาร ชกคนที่จมูก กินอาหาร ตัวเองเป็นโจร สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปลาหลีฮื้อ ต่างหู ขี่ราชสีห์ ซุกซ่อนตัว ผิงไฟ คนมีดวงตาสีดำ สาหร่าย ไว้ทุกข์ ทาส ตกบ่อมีหนอน กัดคน กินเนื้อวัว โกนหนวด สนามหญ้า เดินทาง โคเข้าบ้าน นอนกลางวัน เฒ่าหัวงู กินยา พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง คูคลอง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา บันได กล่าวคำอำลาญาติ เผาศพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดื่มน้ำจากแก้ว ขโมยอาหาร นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ กล้วยแขก ถลกหนัง ฆ่าวัว ยิงนก ไวโอลิน กำลังขับรถ ตัวเองร่ำรวย ถูกสุนัขเห่า ลำน้ำ พญาอินทรี ความมืด พระวิหาร การทำผิดพลาด น้ำพริก กระเป๋าใส่เสื้อผ้า บันไดกว้างๆ ถือไต้ หรือ คบไฟ เดินไปตามท้องถนน กีฬา ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด กระท่อมริมทะเล แตกร้าว เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน รบชนะ ขี้ กินหมูกะทะ ธุลี พาน ผัก กงจักร ยักษ์ ฆ้อง ลากสัตว์ ตามทวงหนี้ ผลักของหนัก จาน ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM