ทำนายฝัน 'กระถางหลุดมือแตก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระถางหลุดมือแตก จะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระถางหลุดมือแตก'

จะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สาดน้ำ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) เลือดออกเต็มตัว ชงชาถวายเจ้าที่ ไพ่ กินเลี้ยง ขึ้นศาล ถาดอาหาร ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ตู้ หญิงชู้ ไถ่ถอน ฉี่รดที่นอน บุพการี กินผัก มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า โบสีดำ ได้ยินเสียงดนตรีไทย เณรหางนาค กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ มดกัด ทำนบ บ่อน้ำใหญ่ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ แขน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา วิวาท เทวดา เปลหามคนเจ็บ เงาะ ผู้คุมนักโทษ กษัตริย์ กินโดนัท บ้านพัง ที่พึ่ง อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ความผิด ถนน ฟองน้ำ เอามือตบต้นขาตัวเอง ถูกปล้น หิ่งห้อย วิ่งออกกำลังกาย พระวรราชาทินัดดามาตุ นํ้าพุขนาดใหญ่ ขา ขโมยขึ้นบ้าน กำแพง นกแก้ว โรคร้าย ถูกฝังทั้งเป็น นำเที่ยว นกอยู่ในรัง เหยี่ยว หีบสมบัติ ฝาเรือน ตกจากที่สูง ผิวพรรณ ปัสสาวะ ปลาหมึกหลายตัว ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ขนทรายเข้าวัด หย่า ภาพวาด ภูเขาไฟ หมี เห็นคนอื่นถูกประณาม อากาศทึบมืดมัว ลอยคอ ย่าง เห็นประตูบ้านตัวเอง กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เดินทางไปวัด กระบอกไม้ไผ่ ถังขยะ ตาชั่ง มีโชคลาภ ท้องฟ้าสดใส เณรหน้าไฟ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กังวล มาเฟีย สายสร้อย ปลูกบ้านต้นไม้ แร้งเกาะหลังคาบ้าน เบ็ดตกปลา นั่งราชรถ อยู่ในกระท่อม ยิงปืน นาฬิกาข้อมือ หญิง ได้ยินเสียงกลอง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ช้อนเงิน เรือแล่น ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ตบแต่ง สร้อยข้อมือ ทราย เลี้ยงกุมารทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM