ทำนายฝัน 'กระถางหลุดมือแตก'

ฝันเห็น ฝันว่า กระถางหลุดมือแตก จะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระถางหลุดมือแตก'

จะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองมีผมหงอก ดอกซ่อนกลิ่น เข้าประตูไม่ได้ ฟุตบอล กรรไกร ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก เสวียน เหงื่อ พายเรือกับคนอื่น กริช ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ดูหนัง กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ลายแทง ม้า กระสอบข้าวสาร เฒ่าแก่ ฉาบ เต้าหู้ ฝังศพคนที่รู้จัก ฝ้าย ผ้าเช็ดหน้า ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เสาตกน้ำมันในบ้าน หอยที่มีเนื้อเต็ม ซ่อน กกลูก ชะนี แจวเรือ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ดับตะเกียง ทาก กิ้งกือ รบชนะ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ พญานาค ดาว ตัวเองเป็นนักโทษ วิทยุ รังนก ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ได้ยินเสียงกบ ทำนาเกี่ยวข้าว หวีเสนียด ญาณ ไหว้เจ้า ฟ้ายามเมฆครึ้ม นายกรัฐมนตรี จอมปลวกกลางถนน เห็นรองเท้าเก่า รั้ว ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ รางรถไฟ รีดนมโค นั่งรถหรู ซองจดหมายสีชมพู ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ขมิ้น ซองจดหมาย ฝนตกหนัก ถังน้ำ ถ้ำ นาเกลือ ตำรวจ แก้ม ฝาเรือน สัตว์เลี้ยง บ่อน้ำพุแห้งขอด ดอกซ่อนกลิ่น เกาะ คราด ตีคนอื่นด้วยเชือก กุ้งมังกร ท้องฟ้าสดใส กินยา ตกหน้าผา พร้า การสร้างโบสถ์ ยิงกา ขนนกสีดำ ฟันปลอม เป็นบ้า ถ่ายขี้ น้ำเต้า ดมกลิ่นดอกไม้ ขึ้นศาล ไต่ลวด ปล่อยเต่า ดวงอาทิตย์ขึ้น ซื้อกระดุม ทำขวัญ คดข้าวเย็นกิน พูดคุยกับเจ้านาย รุ้งกินน้ำ ครู ได้รับของมีค่า เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ขอโทษ นุ่งผ้าขาว นั่งบนอาสนะสงฆ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM