ทำนายฝัน 'กระทง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระทง ทำนายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศก แม้เจ็บไข้อยู่ก็จะหายป่วย และมีโชคลาภในเร็ววันนี้อีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระทง'

ทำนายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศก แม้เจ็บไข้อยู่ก็จะหายป่วย และมีโชคลาภในเร็ววันนี้อีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งูเผือก นำอุจจาระกลับบ้าน พระ ตำรวจ เมฆสีดำ หนาม เคารพ คำนับ เชื้อเชิญ ขโมยเงิน ถูกฟันคอขาด แม่หม้าย อิฐ ช้อนปลา ถูกทำโทษ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน จับกุ้ง เครา ตัดผมตัวเอง รบกวน ญาตินํ้าตาตก โอเอซิส จานแตก ดื่มน้ำฝน ทะเลที่เงียบสงบ รักกับนักบินหญิง ธงบนบ้าน บิน (ตกลง) สุริยคราส ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ฟังเทศน์ฟังธรรม เสื้อขนสัตว์ องค์พระ หีบศพ ปล่อยนกกระเรียน สวมเสื้อขาด ตัวเองมีชื่อเสียง โต๊ะรับประทานอาหาร แพทย์ กระทะ ปฏิมา ขวดน้ำ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน กะเหรี่ยงคอยาว ภูเขา กระปุก เก็บองุ่นรับประทาน ไส้ไหลจากท้อง ชะนี กล้วยแฝด คนตาย งูจงอางไล่ กุญแจ พระจันทร์เดือนหงาย ผึ้งมากมาย ที่ฝังศพ หญ้า ปีนรั้ว โยคี แช่ง พระอรหันต์ อยู่ในอาการผิดหวัง ผ้าแพร ประกาศข่าวการเกิด กอด ยกของหนัก โคเข้าบ้าน ภาษา เผาขยะ เมฆกลางแดด กินถั่วต้ม ร่องน้ำ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว สวมเสื้อสีเขียว เปื้อน สิงโต ถูกประณาม ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ตู้ สุกรตายเอง ครอบครัว ใบลาน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง จิ้งจก เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ฉัน ( กิน ) ไฟไหม้บ้าน น้ำเหลือง กีฬา ลาวาภูเขาไฟ กินก้อนดิน หนี้สิน ตัวเองเป็นชู้ ปีศาจ ถือดอกบัวในมือ จักจั่น ความลับ พระเจ้าแผ่นดิน เดินสะดุดหกล้ม รถยนต์ ไข่มุก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM