ทำนายฝัน 'กระทง'

ฝันเห็น ฝันว่า กระทง ทำนายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศก แม้เจ็บไข้อยู่ก็จะหายป่วย และมีโชคลาภในเร็ววันนี้อีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'กระทง'

ทำนายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศก แม้เจ็บไข้อยู่ก็จะหายป่วย และมีโชคลาภในเร็ววันนี้อีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นการพนัน หญิงชรา พระบรมรูป มีดตกน้ำ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ฆ่าหมัด จูบเด็กเล็ก อทิตยาทรกิติคุณ ไอ ถ้ำ โจรปล้นบ้าน ญาติกำลังจะตาย ปราศจากอํานาจ หยก หมากัด ถูกปีศาจไล่ เป่าขลุ่ย กินกล้วย โพธิ์ ธุรกิจ ธำมรงค์ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เตาไฟ ดื่มน้ำฝน กลางคืน สามีนํ้าตาตก ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เมายา คนหามวอผ่านหน้า ปากเหม็น ดวงอาทิตย์ขึ้น ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ฝาด สีบรอนซ์ โรคร้าย แช่ง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ตัวเองกลายเป็นนก ตะไกร ราวตากผ้า จับปลา คูคลอง เครื่องศาสตราวุธ ศัตรู ปะชุน ลิฟต์ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ลูกกระพรวน พระพิฆเณศ ตัวเองมีชื่อเสียง นกกางเขน แหวนแต่งงาน หมาหอน นอน กินพริก กินอาหาร ใส่ต่างหู วัวควาย เรือโยง น้ำฝน แขนขาด กระปุก ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ทารกดูดนมคุณ สิงโต ตัวเองถูกธรณีสูบ หาบอุจจาระกลับบ้าน ใช้กระเทียมทำอาหาร สวะ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด สวมเสื้อสีเขียว คราส กล่องดนตรี โยคี สีดำ ทอดทิ้งลูกๆ คงกระพันชาตรี ตุ้มหู เจ้านาย ถากไม้ กวางดำ ปฏิทิน เหยียบขี้ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง บานไม่รู้โรย ยิงกา หญิงเปลือยกาย จับหนอน พลักก้อนหิน ถัง ใส่บาตร ขายของ เห็นกระดุม เห็นรองเท้าเก่า นั่งบนหลังนกกระเรียน ยันต์ บ้า กีฬา ตัวเองถูกประหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM